Hướng dẫn phá thai an toàn bằng thuốc

Tìm hiểu cách sử dụng thuốc phá thai để chấm dứt thai kỳ một cách an toàn và hiệu quả

Tìm hiểu thêm
Instructions for a Safe Abortion with pills

Phá thai ở quốc gia của bạn

Abortion in Your Country

Phá thai ở quốc gia của bạn

Tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc phá thai ở nơi bạn sống

Chọn Quốc Gia

Tìm hiểu thêm về chăm sóc phá thai thông qua các video trực tuyến hoặc các khóa học được chứng nhận của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về chăm sóc phá thai thông qua các video trực tuyến hoặc các khóa học được chứng nhận của chúng tôi

Tìm hiểu thêm
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org được liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận 501c (3) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng ký.
HowToUseAbortionPill.org cung cấp nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không liên kết với một tổ chức y tế.

Được hỗ trợ bởi Women First Digital