Phá thai y tế và khả năng sinh sản trong tương lai


Sau bao lâu tôi có thể mang thai sau khi đã phá thai bằng thuốc?

Bạn có thể mang thai lại sau 8 ngày sau khi dùng thuốc phá thai. Nếu có quan hệ tình dục, bạn nên cân nhắc sử dụng các biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn.

Thuốc phá thai có gây ra dị tật bẩm sinh khi tôi có con trong tương lai hay không?

Không, thuốc phá thai không gây ra dị tật bẩm sinh cho những lần mang thai trong tương lai.

Dùng thuốc phá thai có khiến tôi khó mang thai trong tương lai hay không?

Không, dùng thuốc phá thai không khiến việc mang thai trong tương lai khó khăn hơn.

Phá thai y tế và khả năng sinh sản trong tương lai

Bạn có thể mang thai lại sau 8 ngày sau khi dùng thuốc phá thai. Nếu có quan hệ tình dục, bạn nên cân nhắc sử dụng các biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn.

Không, thuốc phá thai không gây ra dị tật bẩm sinh cho những lần mang thai trong tương lai.

Không, dùng thuốc phá thai không khiến việc mang thai trong tương lai khó khăn hơn.

Tài liệu tham khảo