Phá thai y tế và khả năng sinh sản trong tương lai

Sau bao lâu tôi có thể mang thai sau khi đã phá thai bằng thuốc?

Bạn có thể mang thai lại sau 8 ngày sau khi dùng thuốc phá thai. Nếu có quan hệ tình dục, bạn nên cân nhắc sử dụng các biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn.

Thuốc phá thai có gây ra dị tật bẩm sinh khi tôi có con trong tương lai hay không?

Không, thuốc phá thai không gây ra dị tật bẩm sinh cho những lần mang thai trong tương lai.

Dùng thuốc phá thai có khiến tôi khó mang thai trong tương lai hay không?

Không, dùng thuốc phá thai không khiến việc mang thai trong tương lai khó khăn hơn.

Bạn có thể mang thai lại sau 8 ngày sau khi dùng thuốc phá thai. Nếu có quan hệ tình dục, bạn nên cân nhắc sử dụng các biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn.

Không, thuốc phá thai không gây ra dị tật bẩm sinh cho những lần mang thai trong tương lai.

Không, dùng thuốc phá thai không khiến việc mang thai trong tương lai khó khăn hơn.

Tài liệu tham khảo

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.