Chống chỉ định dùng thuốc phá thai

Trong trường hợp nào tôi nên tránh sử dụng thuốc phá thai tại nhà?

Bạn nên tránh dùng thuốc phá thai tại nhà nếu thai kì của bạn đã hơn 13 tuần; nếu bạn dị ứng với mifepristone hoặc misoprostol; nếu bạn có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề máu đông; hoặc nếu bạn nghĩ hoặc biết rằng thai đang phát triển ngoài dạ con (thai ngoài tử cung).

Bạn nên tránh dùng thuốc phá thai tại nhà nếu thai kì của bạn đã hơn 13 tuần; nếu bạn dị ứng với mifepristone hoặc misoprostol; nếu bạn có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề máu đông; hoặc nếu bạn nghĩ hoặc biết rằng thai đang phát triển ngoài dạ con (thai ngoài tử cung).

Tài liệu tham khảo

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.