Chống chỉ định dùng thuốc phá thai


Trong trường hợp nào tôi nên tránh sử dụng thuốc phá thai tại nhà?

Bạn nên tránh dùng thuốc phá thai tại nhà nếu thai kì của bạn đã hơn 13 tuần; nếu bạn dị ứng với mifepristone hoặc misoprostol; nếu bạn có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề máu đông; hoặc nếu bạn nghĩ hoặc biết rằng thai đang phát triển ngoài dạ con (thai ngoài tử cung).

Chống chỉ định dùng thuốc phá thai

Bạn nên tránh dùng thuốc phá thai tại nhà nếu thai kì của bạn đã hơn 13 tuần; nếu bạn dị ứng với mifepristone hoặc misoprostol; nếu bạn có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề máu đông; hoặc nếu bạn nghĩ hoặc biết rằng thai đang phát triển ngoài dạ con (thai ngoài tử cung).

Tài liệu tham khảo