Phá thai bằng thuốc trong các Cơ sở Hỗ trợ Nhân đạo

Khóa học trực tuyến này được thiết kế với mục đích nâng cao kiến ​​thức và khả năng tiếp cận với phá thai bằng thuốc (hoặc phá thai dùng thuốc) trong các Cơ sở Hỗ trợ nhân đạo. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng thuốc an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được xây dựng với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

HowToUseAbortionPill.org được liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận 501c (3) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng ký.
HowToUseAbortionPill.org cung cấp nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không liên kết với một tổ chức y tế.

Được hỗ trợ bởi Women First Digital