Tilmaamaha Ilmo soo ridista Amni ah ee Kiniiniyada

Baro sida loo isticmaalo kaniiniyada ilmo iska soo ridka si loo joojiyo uurka si ammaan ah oo wax ku ool ah

Wax badan ka ogow
Instructions for a Safe Abortion with pills

Ilmo iska soo ridid Dalkaaga

Abortion in Your Country

Ilmo iska soo ridid Dalkaaga

Baro daryeelka ilmo iska soo ridka meesha aad ku nooshahay

Xul Wadan

Tababar Ilmo soo ridid Amni ah iyo Waxbarasho

Waxbadan ka baro daryeelka ilmo iska soo ridka iyada oo loo marayo fiidiyowyadeena internetka ama koorsooyinka shahaadada leh

Wax badan ka ogow
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org waxay ku xiran tahay urur diiwaangashan oo saldhiggiisu yahay Mareykanka kuna saleysan 501c (3) oo aan macaash doon ahayn.
HowToUseAbortionPill.org waxay bixisaa waxyaabo loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya aana ku xirnayn urur caafimaad.

Waxaa xoojiyay Women First Digital