Sida Loo Isticmalaa Kaniinka Ilma soo ridka

Introduction_illustration_01

Ka hor isticmaalka kaniinada, akhri taladayada ee Ka Hor Isticmaalka Kaniinka. Hubi:

 • Uurkaaga inuu ku jiro daaqada cabiriddayada uurka.
 • Inaad daalacatay dhamaan baaraan dagiddayada iyo talooyinka guud.
 • Inaad leedahay qorshe amaan xaalada haddii gurmad dhaco.

Waxaa jira labba doorasho ee dawada ilma soo ridka ah. Labbada qaaba waxtar ayay leeyihiin.

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

Fiiro:Waxaa jira labba qaab oo loo isticmaalo misoprostol: gelinta kiniinka siilkaaga ama afkaaga inta u dhaxaysa dhabanadaada iyo daanka hoose ama cirirdka. HowToUse waxay ku talo bixin in aad ka isticmaasho oo kali ah misoprostol afka sababtoo ah waa khaas (wuxuu u milmaa dhakhso) wuxuuna yeelan khatar yar oo caabuqa.

See Loo Isticmalaa Kaniinka: Mifepristone+ Misoprostol

Miifeandmiso_illustration_01

Tallaabada 1: Liqha kinka Mifepristone oo 200 oo mikrogram ah.

Miifeandmiso_illustration_02

Tallaabada 2: Suga 24-48 saacadood. Waa inaad sugtaa 24 saacadood ka hor isticmaalka misoprostol, laakiin ha sugin wax ka badan 48 saacadood. Markaad sugto, sameewaxyaabaha aad caadi ahaan samayn nolosha maalin laha ah, sida daryeelida qoyskaaga ama shaqo tegida ama dugisga.

Miifeandmiso_illustration_03

Tallaabada 3: Liq cabitaan biyo ah si loo qooyo afkaaga. Gali 4 kaniinada misoprostol (200 mcg mid kasta) inta u dhexaysa dhabankaagaiyo ciridka hoose (2 kaniinna dhanka kale).

Miifeandmiso_illustration_04

Tallaabada 4: Ku hay dhabanadaada 30 daqiiqadood. Waxay qalajin karaan afkaaga ama dhadhamaan tamaashiir markay milmaan. Waxba ha cabin ama ha cunin 30 kan daqiiqadood.

Miifeandmiso_illustration_05

Tallaabada5: 30 daqiqadood dabadeed ku nadiifi afkaaga biyo oo hoos ugu deji biyaha wax kasta oo afkaaga ku hadhay.

Ka Dib Qaadasahda Mifepristone + Misoprostol

 • Ka baro halkan waxa la filayo ka dib qaadashada mifepristone + misoprostol.
 • Haddii aad la kullanto majiiris xun ibuprofen waa dawo wanaagsan oo wax ka tarta xanuunka. Waxaad iibsan kartaa ibuprofen 200 mg awooda leh oo aan la qorin ( qoris la’aan) badanka wadamada . Qaado 3-4 kiniina (200 mg) 6-8 saacadood oo kasta. Tani waxay wanaajin kartaa xanuun kaaga. (Xusuuso inaad sidoo kale waadato ibuprofen ka hor inta aanad isticmaalin misoprostol, sidoo kale.)
Miso_illustration_04
 • Haddii aad isticmaashay kiniinka ilma soo ridka mifepristone iyo misoprostol, maangala haan uma baahnid inaad booqato adeeg bixiyaha daryeelka caafimaad wixii ah booqashada la socodka ah. Hubso inaanad dareemin astaamaha uurka, ood dareento caafimaad wanaagsan oo dhiig baxaagu aanu cuslayn. Dawooyinkan waxtar badan ayay leeyihiin markaasna waxay ku talisay Ururka caafimaadka adduunku inaad ka warhaynta yeelato keliya haddii:
 • Waxaad dareemaysaa bukaan ama xanuunkaagu ma ka soo raynayo labba ama saddex maalmood. Haddii ay tan dhacdo, u raadi daryeel caafimaad si toos ah.

  Weli waxaad dareemaysaa astaamaha uurka labba todobaad ka dib qaadashada kiniinka ilma soo ridka.

  Dhiig baxaagu wuu culusyahay oo ma khafiifayo labba todobaad ka dib.

Sida Loo Isticmalaa Kaniinka: Misoprostol Keliya

Tilmaamahaan waxay muujiyaan in aad isticmaasho 12 kaniinada misoprostol oo mid kasta yahay 200 mcg.

Miso_illustration_01

Tallaabada 1:

 • Liq cabitaan biyo si loo qooyo afkaaga. Gali 4 kaniinada inta u dhexaysa dhabankaaga iyo ciridka hoose ee ilkaha (2 kaniina dhinac kasta).
 • Dhabanka ku hay kiniinadan ilaa 30 daqiiqadood. Waxay ka dhigi karaan afkaaga qalayl ama dhadhan tabaashiir ah markay milmaan. Waxba ha cunin ama ha cabbin 30 daqiiqadood.
 • 30 daqiqadooddabadeed,ku luqluqo afkaaga biyo oo hoos ugu deji biyaha shay kasta oo ka hadhay kiniinka.
 • Sug 3-4 saacadood ka hor intaanad sii wadin.
Miso_illustration_02

Tallaabada 2: Ku celi tallaabada 1 addoo wata 4 kiniina oo kale. Xasuusnow inaad sugto 3-4 saacadood ka hor u sii socodka tallaabada 3

Miso_illustration_03

Tallaabada 3: Ku celi tallaabada 1 oo wata qaybta u dambaysa ee 4 kiniina ah

Ka Dib Isticmaalka KaniinkaMisoprostol

Miso_illustration_04
 • Haddii aad isticmaashay kiniinka ilma soo ridka mifepristone iyo misoprostol,maangalahaan uma baahnid inaad booqato adeeg bixiye caafimaad wixii ah booqashada la socodka. Hubso inaanad dareemin astaamaha uurka, inaad dareentu caafimaad wanaagsan oo dhiig baxaagu aanu cuslayn. Dawooyinkan aad ayay u saamayn badanyihiin oo Ururka Caafimaadka Adduunku waxa uu ku taliyaa in lala socdo keliya haddii:
 • Waxaad dareentaa xanuun haddii xanuunkaagu aanu ka soo rayn ka dib labba ama saddex maalmood. Haddii ay tani dhacdo, raadso daryeel caafimaad si toos ah.

  Weli waxa aad dareemaysaa astaamaha uurka labba todobaad ka dib qaadashada kiniinka ilma soo ridka.

  Dhiig baxaagu waa culusyahay oo ama khafiifayo labba todobaad ka dib.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.