Su’aalaha lanaga Weydiiyo Badanaa Kiniinka Ilmo iska soo Tuurista

Yaa isticmaali kara Kiniinada Ilmo iska soo Tuurista?
Noocyada Kiniinka Ilmo Iskasoo Tuurista iyo Isticmaalkooda
Khilaafaadka Kiniinka Ilmo iska Tuurista
Saamaynta iyo dhibaatooyinka kiniinka ilmo soo tuurista
Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka
Su’aalaha Kale ee Ilmaha Laga Soo rido
Yaa isticmaali kara Kiniinada Ilmo iska soo Tuurista?
Noocyada Kiniinka Ilmo Iskasoo Tuurista iyo Isticmaalkooda
Khilaafaadka Kiniinka Ilmo iska Tuurista
Saamaynta iyo dhibaatooyinka kiniinka ilmo soo tuurista
Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka
Su’aalaha Kale ee Ilmaha Laga Soo rido
HowToUseAbortionPill.org waxay ku xiran tahay urur diiwaangashan oo saldhiggiisu yahay Mareykanka kuna saleysan 501c (3) oo aan macaash doon ahayn.
HowToUseAbortionPill.org waxay bixisaa waxyaabo loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya aana ku xirnayn urur caafimaad.