Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka

Uur ayaad yeelan kartaa mar labaad isla sided cisho ka dib ilmo xaaqista. Hadii aad galmo samaynayso waa inaad isticmaashaa walxaha uurka joojiya si aad uga hor tagto uur kasta oo ku talagal ahayn.

May, kiniinka ilmo xaaqistu ma sababayo cilado dhalasho uurka mustaqbalka.

May, inaad ilmo ku xaaqdo kinin wax adkayn doonto inaad uur yeelato mustaqbalka.

References:

HowToUseAbortionPill.org waxay ku xiran tahay urur diiwaangashan oo saldhiggiisu yahay Mareykanka kuna saleysan 501c (3) oo aan macaash doon ahayn.
HowToUseAbortionPill.org waxay bixisaa waxyaabo loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya aana ku xirnayn urur caafimaad.