Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka


Dhaksho intee leeg Ayaan uur ku yeelan karaa mar labaad ka dib markaan ilmo xaaqay?

Uur ayaad yeelan kartaa mar labaad isla sided cisho ka dib ilmo xaaqista. Hadii aad galmo samaynayso waa inaad isticmaashaa walxaha uurka joojiya si aad uga hor tagto uur kasta oo ku talagal ahayn.

Kiniinka ilmo xaaqistu ma ku sababi karaa cilado dhalasho ilmahayga mustaqbalka?

May, kiniinka ilmo xaaqistu ma sababayo cilado dhalasho uurka mustaqbalka.

Miyay qaadashada kiniinka ilmo xaaqistu sii adkayn kartaa inaan uur yeesho mustaqbalka?

May, inaad ilmo ku xaaqdo kinin wax adkayn doonto inaad uur yeelato mustaqbalka.

Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad iyo Taranka mustaqbalka

Uur ayaad yeelan kartaa mar labaad isla sided cisho ka dib ilmo xaaqista. Hadii aad galmo samaynayso waa inaad isticmaashaa walxaha uurka joojiya si aad uga hor tagto uur kasta oo ku talagal ahayn.

May, kiniinka ilmo xaaqistu ma sababayo cilado dhalasho uurka mustaqbalka.

May, inaad ilmo ku xaaqdo kinin wax adkayn doonto inaad uur yeelato mustaqbalka.

Tixraacyo