Khilaafaadka Kiniinka Ilmo iska Tuurista


Duruufo noocee ah ayay tahay inaanan ku qaadan kiniinka ilmo iska soo tuurista guriga dhiexdiisa?

Waa inaadan isticmaalin kiniinka ilmo iska soo tuurista guriga dhexdiisa hadii aad aad uur leedahay wax ka badan 13 week; hadii aad aleerjig ku tahay mifepristone ama misoprostol; hadii aad leedahay xaalado caafimaad oo halis ah, sida dhiig xinjirowga; ama hadii aad aamin santahay ama og tahay in uurku ku samaysmay meel ka baxsan riximka ( uur dibadeed).

Khilaafaadka Kiniinka Ilmo iska Tuurista

Waa inaadan isticmaalin kiniinka ilmo iska soo tuurista guriga dhexdiisa hadii aad aad uur leedahay wax ka badan 13 week; hadii aad aleerjig ku tahay mifepristone ama misoprostol; hadii aad leedahay xaalado caafimaad oo halis ah, sida dhiig xinjirowga; ama hadii aad aamin santahay ama og tahay in uurku ku samaysmay meel ka baxsan riximka ( uur dibadeed).

Tixraacyo