Oluvannyuma lw'Okukozesa Empeke Z'okuggyamu Embuto

Waliwo engeri bbiri ez’okuggyamu embuto mu by’obujjanjabi – mifepristone ne misoprostol oba misoprostol yokka. Engeri zombi zikola nnyo. By’oyinza okuwulira n’okuyitamu ng’omaze okumira empeke zino ez’okuggyamu embuto biyinza okwawukana.

Kiki kyoyinza okuwulira nga omalirizza okukozesa empeke ezijjamu olubuto?
Bubonero ki obulaga obukosefu?
After Use Pills

Kiki kyoyinza okuwulira nga omalirizza okukozesa empeke ezijjamu olubuto?

Nga omalirizza okumira Mifepristone

Mifepristone ayinza okuvaako omusaayi omutono. Wabula era kya bulijjo singa tewabaawo musaayi.

Nga omalirizza okumira Misoprostol

Okuzimba n’okuvaamu omusaayi bye bisinga okukosebwa. Obubonero buno bwa mugaso kubanga bulaga nti eddagala likola. Naye okuzimba n’okuvaamu omusaayi mungi ojja kuba nabwo?

Abamu, okuzimba kuba kwa maanyi nnyo – kuluma nnyo okusinga okuzimba mu nsonga (bw’oba olina okuzimba mu nsonga).

Abamu omusaayi guzitowa okusinga mu nsonga eza bulijjo. Era kya bulijjo okuyisa okuzimba omusaayi mu ssaawa ezisooka ng’omaze okumira misoprostol. Enkula y’ebizimba ejja kwawukana okusinziira ku bbanga ly’olubuto lwe lwali.

Abalala okuzimba tekutono ate okuvaamu omusaayi kiringa mu nsonga eza bulijjo.

Totya singa oba ovaamu omusaayi n’okuzimba okusinga ku nsonga eza bulijjo

Bw’ofuna okuzimba obubi, eddagala lya ibuprofen ddagala ddungi okugumira obulumi. Osobola okugula ibuprofen 200 mg strength ku counter (nga tolina ddagala) mu nsi ezisinga obungi. Mirira empeke 3-4 (200 mg) buli luvannyuma lwa ssaawa 6-8. Kino kisaana okukuleetera okuwulira obulungi.

Osobola okunywa n’okulya nga bw’oyagala.

Fuba okubeera mu kifo ekirungi okutuusa lw’owulira obulungi.

Olina okuwulira obulungi mu ssaawa ezitakka wansi wa 24.

Ebbaluwa:

Nga wayise wiiki 3-4 ng’oggyamu olubuto, okukeberebwa olubuto kujja kuba kukyalina bulungi olw’obusimu obusigadde mu mubiri gwo. Oluusi okukeberebwa olubuto kuyinza okusigala nga olina obulwadde okutuuka ku wiiki 6. Bw’oba ogenda mu maaso n’okuwulira obubonero bw’olubuto (okubeera n’amabeere okunyirira, okuziyira, okukoowa n’ebirala) oluvannyuma lw’okukozesa empeke, kola ultrasound okukebera oba okuggyamu olubuto kwabadde kwa buwanguzi.

Obubonero Oluvannyuma lw'okumira empeke z'okuggyamu embuto n'Empeke z'okuggyamu embuto Side Effects

Nga ojjamu olubuto, obubonero obwo waggulu bwa buli jjo. Wetegeereze. Wansi waliwo obubonero obulaga nti oyinza okubeera nga olina obukosefu.

Omusaayi omungi okuyiika.

Singa wesabika paadi 2 buli ssaawa 2 mu kwegobereza nga omaze okulowooza nti ojjeemu oIubuto, kuno kuvaamu musaayi omungi ennyo. Olina okufuna obuyambi bw’omusawo singa ovaamu omusaayi omungi bweguti. Okubuna kitegeeza nti paadi ebunidde ddala omusaayi, mu maaso n’emabega, ku luda n’oludda wamu n’emunda mwayo.

Obulumi obungi.

Bw’oba olina obulumi obw’ekitalo obutawona ne bw’omala okumira eddagala lya ibuprofen, noonya omusawo. Obulumi obw’ekika kino obw’amaanyi buyinza okutegeeza nti oyinza okuba n’ekizibu ekikwatagana n’olubuto lwo. Obulumi obutagonjoolwa obutawona eddagala lya ibuprofen buyinza okuba akabonero ak’akabi. Tuteesa omuntu yenna alina obulumi okunoonya obujjanjabi.

Okuwulira obulwadde obungi.

Oyinza okubeera n’omusujja, ekikeeto n’okusesema olunaku lwomira misoprostol. Kino kisuubirwa. Olina okuwulira obulungiko buli lunaku nga oamlirizza okukozesa mpeke z’okujjamu olubuto. Tolina kuwulira bulwadde. Singa owulira obulwadde olunaku lwonna nga omalirizza okukozesa misoprostol, olina okunoonya obuyambi bw’omusawo.

Abawandisi:

  • Byona ebili ku mutimbagano guno bitegekedwa HowToUseAbortionPill.org okutukiriza ebisanyizo n’amateeka gebitongole bino w’amanga: National Abortion Federation, Ipas, World Health Organization, GKT International, ne Carafem.
  • The National Abortion Federation (NAF) kitongole ekigata abayamba abakyala abagala okujamu embuto mu North America ela ekikulemberamu okuwagila omuntu okwesalilawo kyayagala. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n’amateeka agafulumizibwa ekitongole ki NAF mu 2020.
  • Ipas ky’ekitongole kyensi yona kyoka ekilwanirira abakyala okujjamu embuto nga tebafunye buzibu ne ngeli z’okwegema okuzaala. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n’enbela z’ebyokuzala empya okusinzila ku basaawo abakugu ez’afulumizibwa ekitongole ki Ipas mu 2019.
  • The World Health Organization (WHO) kitongole ekyekusifu ekya United Nations ekikwasaganya eby’obulamu munsi yona. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n’entekateka ya WHO ekwasaganya ebya’bakyala okujamu embuto ngatebafunye buzibu.
  • DKT International kitongole eky’obwanakyewa ekyatandikibwa mu 1989 okukozesa amanyi g’okusasanya mu bantu amawulire agakwata ku kwegema okuzala, okuziyiza akawuka ka mukenenya, na bakyala okujamu embuto nga tebafunye buzibu munsi ezimu ezisinga obunene.
  • carafem kitongole kya malwaliro agayamba abakyala okujamu embuto no kwegema okuzala mungeli ey’ekikugu era endugamu okubasobozesa okusala ku bana abazalibwa n’okujawo okuzala okumukumu.

Ebyawandikibwako:

HowToUseAbortionPill.org kitongole kyobwa nakyeewa ekyawandikibwa mu U.S
HowToUseAbortionPill.org kitongole kifulumya amawulire agayigiriza gooka era tekirina nkolagana na kitongole kya byabulamu kyona.

Kiwagidwa Women First Digital