Engeri y’okukozesa akaweke akajjamu olubuto

Waliwo engeri bbiri ezokujamu olubuto mudwaliro: engeri zombi zikola:

Ebilagiro by'okujamu olubuto nga okozesa mifepristone ne misoprostol

Nga tonatandika soma ku magezi gaffe getukuwa nga tonakozesa kaweke. Beera mukakafu:

 • Nti olubuto lwo lugwa wakati wa sabiti 11 ezisooka (ennaku 77)
 • Otunuddemu mu birowozo byaffe namagezi gaffe agawamu
 • Olina pulani enungi singa wabawo ekiguddewo ekyamangu
Omutendera 1:
Mira mifepristone eyo buzito bwa (200 mg) namazzi
Omutendera ogwokubiri:
Linda essawa 24-48. Olina okulinda essawa 24 nga tonakozesa misoprostol Naye tolinda kusuka ssawa 48. Nga bwolinda kola ebintu byo byokola bulijjo mubulamu bwo, nga okulabilira famire yo oba okugenda okukola kusomero
Omutendera 3:
Teeka obuweke bwa misoprostol 4 (200mcg buli kamu) wansi wolulimi lwo. Bunywereze wansi wolulimi lwo okumala edakiika 30. Buyinza okukaza omumwa gwo oba okuwulikika engeri nga bumulunguka. Tobako kyolya oba kyonywa okumala edakiika zino 30 .Oluvanyuma lwedakiika 30, simuula emimwa gyo namazzi era onywe buli ekintu kyona ekisigaddewo ku buweke.
Bwosesema mudakiika 30 nga obukerenda bwa misoprostol buli wansi wolulimi olwo kibeera nti tebugya kukola. N'olwensonga ekyo kyetagisa mangu ddala okuddamu omutendera ogwo ku saatu. Bwosesema nga obuweke bubadde wansi wolulimi lwo okumala edakiika 30 tewali kyetagisa kuddamu omutendera ogwo kubanga obuweke buba bumaze okumilingukila mu mubiri gwo
Olina okutandika okukulukuta mu ssawa nga 3, oluvanyuma lwokukozesa obuweke bwa misoprostol 4. Okukulukuta kulina okufananako oba okwamanyi okusinga ku piliyodi zo eza bulijjo. Kano kabonero akalaga nti okujamu olubuto kugenda bulungi.
Oluvanyuma lwokulinda essawa 3 abakazi bonna abalina embuto wakati wa sabiti 9-11 beyongeleyo Ku mutendera 4. Bwoba olubuto luli wansi wa sabiti 9 nga ofunye okukulukuta kutono oba nga tofunidde dala bwoba omaze omutendera ogwo 3, genda kumutendera 4 Bwoba olubuto luli wansi wa sabiti 9 nga ofunye piliyodi nga okukulukuta (oba okusingawo) oluvanyuma lwemitendera 1-3, tewetaaga kweyongerayo ku mutendera oguddako kubanga kiba kiwedde
Omutendera 4:
Bwoba oli olubuto lwa sabiti 9-11 nga okulukuse katono oba nga tofunye okukulukuta oluvanyuma lwe essawa 3 nga omaze omutendera 3 teeka obuweke 3 obwa misoprostol (200mcg buli kamu) wansi wolulimi lwo okumala edakiika 30. Oluvanyuma lw' edakiika 30 simuula emimwa gyo namazzi onywe buli kimu ekisigaddewo ku obuweke
Singa essawa 3 ziyita nga tokulukuse oba nga okulukuse katono tukilira mikwaano gyaffe ku www.safe2choose.org, www.womenhelp.org oba www.womenonweb.org bakuyambe Tetusemba kukozesa buweke bulala okutuusa nga embeera emaze okukebelebwa nomuyambi omutendeke.

Ebilala ebyokugobelera nga ojemu olubuto nga okozesa Mifepristone ne Misoprostol

Yiga ebyokusubiira oluvanyuma lwokukozesa misoprostol mifepristone + misoprostol+ wano

Bwofuna obulumi obubi ibuprofen ly'eddagala eddungi okujawo obulumi. Osobola okugula ibuprofen owobuzito 200mg, ku kawunta(nga tewali ndagiliro) munsi ezisinga. Mira obuweke 3-4(200mg buli kamu) buli saws 6-8 bwoba wetaaga ekintu ekilala ekisingawo okukendeza obulumi osobola era okukozesa obuweke 2 obwa Tylenol(325mg) buli ssawa 6-8.

Bwoba wakozesa mifepristone oba misoprostol, tewetaaga kulaba bayambi babyabulamu okukebela.Lino eddagala likola nyo nti ekitongole kye byo bulamu kigamba nti wetaga okulaba omujajabi singa:

 • Owulila obulwadde, oba obulumi bwo tebukendera oluvanyuma lwe nnaku 2 oba 3. Kino bwekibawo, noonya obuyambi bwedwaliro mangu ddala
 • Okyawulira obubonero bwolubuto era sabiti 2 oluvanyuma lwokumira obuweke obujamu olubuto.
 • Okukulukuta kwo kunene era tokenderamu oluvanyuma lwa sabiti 2

Ebilagiro by'okujamu olubuto nga okozesa misoprostol yekka

Nga tonatandika soma ku magezi gaffe getukuwa nga tonakozesa kaweke. Beera mukakafu:

 • Nti olubuto lwo lugwa wakati wa sabiti 11 ezisooka (ennaku 77)
 • Otunuddemu mu birowozo byaffe namagezi gaffe agawamu
 • Olina pulani enungi singa wabawo ekiguddewo ekyamangu
Omutendera 1:
Teeka obuweke bwa misoprostol 4 (200mcg buli kamu) wansi wolulimi lwo. Bunywereze wansi wolulimi lwo okumala edakiika 30. Buyinza okukaza omumwa gwo oba okuwulikika engeri nga bumulunguka. Tobako kyolya oba kyonywa okumala edakiika zino 30 .Oluvanyuma lwedakiika 30, simuula emimwa gyo namazzi era onywe buli ekintu kyona ekisigaddewo ku buweke. Lindamu essawa 2 ogende ku mutendera ogwo ku bbiri
Bwosesema mudakiika 30 nga obukerenda bwa misoprostol buli wansi wolulimi olwo kibeera nti tebugya kukola. N'olwensonga ekyo kyetagisa mangu ddala okuddamu omutendera ogwo ku saatu. Bwosesema nga obuweke bubadde wansi wolulimi lwo okumala edakiika 30 tewali kyetagisa kuddamu omutendera ogwo kubanga obuweke buba bumaze okumilingukila mu mubiri gwo
Olina okutandika okukulukuta mu ssawa nga 3 oba 4, oluvanyuma lwokukozesa obuweke bwa misoprostol. Okukulukuta kulina okufananako oba okwamanyi okusinga ku piliyodi zo eza bulijjo. Kano kabonero akalaga nti okujamu olubuto kugenda bulungi.
Omutendera 2:
Ndamu omutendera 1 no'buweke 4, olinde essawa 3
Abakazi bonna abalina embuto wakati wa sabiti 9-11 beyongeleyo ku mutendera 3. Bwoba olubuto luli wansi wa sabiti 9 nga ofunye okukulukuta kutono oba nga tofunidde dala bwoba omaze omutendera ogwo 2, genda kumutendera 3 Bwoba olubuto luli wansi wa sabiti 9 nga ofunye piliyodi nga okukulukuta (oba okusingawo) oluvanyuma lwemitendera 1-2, tewetaaga kweyongerayo ku mutendera oguddako kubanga kiba kiwedde
Omutendera 3: (Bwoba oli olubuto lwa sabiti 9-11, nga okulukuse katono oba nga tofunye okukulukuta oluvanyuma lwo mutendera 1 no gwo 2)
Ndamu omutendera 1 o buweke 4.
Singa omira obuweke bwona 12 nga 3 nga tokulukuse oba nga okulukuse katono tukilira mikwaano gyaffe ku www.safe2choose.org, www.womenhelp.org oba www.womenonweb.org bakuyambe Tetusemba kukozesa buweke bulala okutuusa nga embeera emaze okukebelebwa nomuyambi omutendeke.

Ebilala ebyokugoberera nga ojamu olubuto ne Misoprostol

Yiga ebyokusubiira oluvanyuma lwokukozesa misoprostol wano

Bwofuna obulumi obubi ibuprofen leddagala eddungi okujawo obulumi. Osobola okugula ibuprofen owobuzito 200mg Ku kawunta(nga tewali ndagiliro) munsi ezisinga. Mira obuweke 3-4(200mg buli kamu) buli saws 6-8 bwoba wetaaga ekintu ekilala ekisingawo okukendeza obulumi osobola era okukozesa obuweke 2 obwa Tylenol(325mg) buli ssawa 6-8.

Bwoba wakozesa misoprostol, tewetaaga kulaba bayambi babyabulamu okukebela.Lino eddagala likola nyo nti ekitongole kye byo bulamu kigamba nti wetaga okulaba omujajabi singa:

 • Owulila obulwadde oba obulumi bwo tebukendera oluvanyuma lwe nnaku 2 oba 3. Kino bwekibawo, noonya obuyambi bwedwaliro mangu ddala
 • Okyawulira obubonero bwolubuto era sabiti 2 oluvanyuma lwokumira obuweke obujamu olubuto.
 • Okukulukuta kwo kunene era teku kendera ngamu oluvanyuma lwa sabiti 2

Abategesi:

Byona ebili ku mutimbagano guno bitegekedwa HowToUseAbortionPill.org okutukiriza ebisanyizo n'amateeka gebitongole bino w'amanga: National Abortion Federation, Ipas, World Health Organization, GKT International, ne Carafem.

National Abortion Federation (NAF) kitongole ekigata abayamba abakyala abagala okujamu embuto mu North America ela ekikulemberamu okuwagila omuntu okwesalilawo kyayagala. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n'amateeka agafulumizibwa ekitongole ki NAF mu 2020.

Ipas ky'ekitongole kyensi yona kyoka ekilwanirira abakyala okujjamu embuto nga tebafunye buzibu ne ngeli z'okwegema okuzaala. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n'enbela z'ebyokuzala empya okusinzila ku basaawo abakugu ez'afulumizibwa ekitongole ki Ipas mu 2019.

World Health Organization (WHO) kitongole ekyekusifu ekya United Nations ekikwasaganya eby'obulamu munsi yona. Byona ebili ku HowToUseAbortionPill.org bitukagana n'entekateka ya WHO ekwasaganya ebya'bakyala okujamu embuto ngatebafunye buzibu.

DKT International kitongole eky'obwanakyewa ekyatandikibwa mu 1989 okukozesa amanyi g'okusasanya mu bantu amawulire agakwata ku kwegema okuzala, okuziyiza akawuka ka mukenenya, na bakyala okujamu embuto nga tebafunye buzibu munsi ezimu ezisinga obunene.

Carafem kitongole kya malwaliro agayamba abakyala okujamu embuto no kwegema okuzala mungeli ey'ekikugu era endugamu okubasobozesa okusala ku bana abazalibwa n'okujawo okuzala okumukumu.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.