Emisomo gw'okumutimbagano

Courses within safe medical abortion.

Londa omusomo gwoyagala

Emisomo egitegekebwa gya bba kuggu abakwasaganya okuyamba abakyala okujjamu embuto nga tebafunye buzibu. Londawo omusomo gwoyagala.

Emisomo gw'okumutimbagano

Londa omusomo gwoyagala

Emisomo egitegekebwa gya bba kuggu abakwasaganya okuyamba abakyala okujjamu embuto nga tebafunye buzibu. Londawo omusomo gwoyagala.

Courses within safe medical abortion.

Omusomo gwa bagaba eddagala

Medical Abortion (MA) musomo gw'okumutimbagano nga gw'abakozi abagaba eddagala okubawa amagezi okulongosa emirimu gyabwe no kulaba nga bagabira abakyala empeke ezibayamba okujjamu embuto.

Tandiika omusomo

Omusomo gwa basoma ebyekisaawo

Medical Abortion (MA) musomo gw'okumutimbagano nga gwabayiizi abasoma ebyekisaawo okubaawa amagezi okulongosa emirimu gyabwe no kulaba nga bayamba abakyala abetaaga oba abajjeemu embuto.

Tandiika omusomo

Okujjamu embuto mumbera zo kuyamba abantu

Omusomo guno ogw'okumutimbagano gutegekeddwa okusasanya amawulire agakwata ku basawo abayamba abakyala okujjamu embuto oba okujjamu embuto nga abakyala bakozesa empeke mumbeera zo kuyamba abantu. Byogenda okuyiga mu musomo guno bijja kukuyamba okulaba nga abakyala batusibwako engeri y'okujjamu embuto era nga tebafunye buzibu. Omusomo gutegekwa enkolagana wakati wa Médecins Sans Frontières ne www.HowToUseAbortionPill.org

Tandiika omusomo