Emisomo gw'okumutimbagano

Londa omusomo gwoyagala

Emisomo egitegekebwa gya bba kuggu abakwasaganya okuyamba abakyala okujjamu embuto nga tebafunye buzibu. Londawo omusomo gwoyagala.

choose-online-courses

I. Omusomo gwa bagaba eddagala

Medical Abortion (MA) musomo gw'okumutimbagano nga gw'abakozi abagaba eddagala okubawa amagezi okulongosa emirimu gyabwe no kulaba nga bagabira abakyala empeke ezibayamba okujjamu embuto.

II. Omusomo gwa basoma ebyekisaawo

Medical Abortion (MA) musomo gw'okumutimbagano nga gwabayiizi abasoma ebyekisaawo okubaawa amagezi okulongosa emirimu gyabwe no kulaba nga bayamba abakyala abetaaga oba abajjeemu embuto.

III. Okujjamu embuto mumbera zo kuyamba abantu

Omusomo guno ogw'okumutimbagano gutegekeddwa okusasanya amawulire agakwata ku basawo abayamba abakyala okujjamu embuto oba okujjamu embuto nga abakyala bakozesa empeke mumbeera zo kuyamba abantu. Byogenda okuyiga mu musomo guno bijja kukuyamba okulaba nga abakyala batusibwako engeri y'okujjamu embuto era nga tebafunye buzibu. Omusomo gutegekwa enkolagana wakati wa Medicins Sans Frontiers ne www.HowToUseAbortionPill.org

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.