गोलीहरूले सुरक्षित गर्भपात गर्नका लागि निर्देशन

गर्भपातका गोली सुरक्षित र प्रभावकारी गर्भावस्था समाप्त गर्न कसरी प्रयोग गर्ने हो जान्नुहोस्

थप सिक्नुहोस्
Instructions for a Safe Abortion with pills
Abortion in Your Country

तपाईंको देशमा गर्भपात

Abortion in Your Country

तपाईं बस्ने ठाउँमा गर्भपातको हेरचाहबारे जान्नुहोस्

सुरक्षित गर्भपातको प्रशिक्षण र शिक्षण

हाम्रो अनलाइन भिडियो वा प्रमाणित पाठ्यक्रमहरूमार्फत गर्भपात हेरचाहबारे थप जान्नुहोस्

थप सिक्नुहोस्
Safe Abortion Training and Education