गोलीहरूले सुरक्षित गर्भपात गर्नका लागि निर्देशन

गर्भपातका गोली सुरक्षित र प्रभावकारी गर्भावस्था समाप्त गर्न कसरी प्रयोग गर्ने हो जान्नुहोस्

थप सिक्नुहोस्
Instructions for a Safe Abortion with pills

तपाईंको देशमा गर्भपात

Abortion in Your Country

तपाईंको देशमा गर्भपात

तपाईं बस्ने ठाउँमा गर्भपातको हेरचाहबारे जान्नुहोस्

देश चयन गर्नुहोस्

सुरक्षित गर्भपातको प्रशिक्षण र शिक्षण

हाम्रो अनलाइन भिडियो वा प्रमाणित पाठ्यक्रमहरूमार्फत गर्भपात हेरचाहबारे थप जान्नुहोस्

थप सिक्नुहोस्
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org एक दर्ता गरिएको यू.एस आधारित 501 सी (3 )गैर नाफा संगठनसंग सम्बद्ध छ।
HowToUseAbortionPill.org ले जानकारी को उद्देश्य को लागी मात्र सामग्री प्रदान गर्दछ र चिकित्सा संगठनसँग सम्बद्ध हुँदैन।

Women First Digital द्वारा संचालित