गर्भपाती चक्की कसरी प्रयोग गर्ने

चिकित्षकिय गर्भपतनको निम्ति त्यहाँ दुई विकल्पहरु छन्। दुवै तरिकाहरु प्रभावकारी छन्:

मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल संगै गर्भपतनको निम्ति निर्देशनहरु

शुरु गर्नु भन्दा अघि, चक्की प्रयोग गर्नु भन्दा अघि हाम्रो चक्की प्रयोग गर्नु भन्दा अघि हाम्रो सल्लाहलाई राम्रो संग पढ्नु होस् । पक्का हुनुहोस्:

 • तपाईंको गर्भधारण पहिलो ११ हप्ता (७७ दिनहरु) भित्र छ।
 • तपाईंले हाम्रो सम्पूर्ण सल्लाहहरु र सामान्य सुझावहरुको पुनर्विचार गर्नुभएको छ।
 • आपतकालीन अवस्थामा तपाईं संग सुरक्षाको योजना छ।
चरण १:
पानी संग एउटा मिफेप्रिस्टोन (२०० एम जी) निल्नु होस्।
चरण २:
२४-४८ घण्टा सम्म पर्खनुहोस्। मिसोप्रोस्टोल प्रयोग गर्नुभन्दा अघि तपाईंले २४ घण्टा पर्खिनु पर्छ, तर ४८ ghanta भन्दा बढी नपर्खिनु होस्। तपाईंले पर्खि रहेको बेला, तपाईंले दैनिक जीवनमा गर्ने समान्य कार्यहरु गर्नुहोस, जस्तै तपाईंको परिवारको वास्ता गर्ने वा काम वा स्कुल जाने आदी।
चरण ३:
तपाईंको जिब्रो तल ४ मिसोप्रोस्टोल चक्कीहरु राख्नुहोस् (प्रत्येक २०० एम सी जी) । ३० मिनट सम्म तिनीहरुलाई त्यहीं राखी रहनुहोस। तिनीहरु घुलिंदा तपाईंको मुखलाई सुक्खा वा चकको जस्तो स्वाद बनाइदिन सक्छ। यो ३० मिनट केहि पनि कुरा नखानुहोस वा नपिउनुहोस्। ३० मिनट पछि, पानीले मुख पखाल्नु होस् र चक्की बाट उब्रेको सबै कुराहरु निल्नुहोस्।
मिसोप्रोस्टोल तपाईंको जिब्रो मुनि भएको बेला यदि तपाईंले त्यो ३० मिनट भित्र उल्टी गर्नुभयो भने, सम्भवत तिनीहरुले काम गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा, तुरुन्तै चरण ३ दोहोर्याउनु आवश्यक हुन्छ। चक्की तपाईंको जिब्रोको मुनि भएको ३० मिनट सम्म यदि तपाईंले उल्टी गर्नुभयो भने, तपाईंले त्यो चरण दोहोर्याउनु पर्दैन, किनकी उक्त चक्की तपाईंको शरीर भित्र बिलिन भईसकेको हुन्छ।
४ मिसोप्रोस्टोल चक्की प्रयोग गरेको ३ घण्टा भित्र तपाईंको रक्ताश्राव शुरु हुनु पर्नेछ। रक्ताश्राव तपाईंको सामान्य महिनावारीको जस्तै वा त्यो भन्दा भढि हुन सक्छ। गर्भपतनले काम गर्दैछ भन्ने यो एउटा संकेत हो।
३ घण्टा पर्खिए पछि, ९-११ हप्ता बीचका सम्पूर्ण गर्भवती महिलाहरुले चरण ४ मा अघि बढ्नु पर्छ। यदी तपाईं ९ हप्ताहरु मुनिका गर्भवती महिलाहरु हुनुहुन्छ भने र चरण ३ पार गरेपछि पनि थोरै अथवा कति पनि रक्ताश्रव भएन भने, चरण ४ मा अघि बढ्नु होस्। यदि तपाईं ९ हप्ता मुनिको गर्भवती हुनुहुन्छ भने र चरण १-३ पछि तपाईंको महिनावारी -रक्ताश्राव जस्तै (वा बढि) भएको छ भने, तपाईं अर्को चरणमा जानु पर्दैन किनकी प्रक्रिया सम्भवत पुरा भएको देखिन्छ।
चरण ४:
यदि तपाईं ९-११ हप्ताको गर्भवती हुनुहुन्छ वा चरण ३ पछि पनि तपाईंको थोरै मात्र वा कत्ति पनि रक्ताश्राव छैन भने, मिसोप्रोस्टोल (प्रत्येक २०० एम सी जी) को ४ चक्कीहरु तपाईंको जिब्रोको मुनि राख्नुहोस्। तपाईंको जिब्रो मुनि तिनीहरुलाई ३० मिनट सम्म राख्नुहोस्। ३० मिनट पछि, तपाईंको मुख पानीले पखाल्नुहोस र चक्की बाट उब्रेका सबै कुराहरु निल्नुहोस्।
यदि ३ घण्टाहरु बित्यो र तपाईं संग अझै पनि कत्ति पनि वा थोरै मात्रै रक्ताश्रव भएको छ भने, हाम्रा मित्रहरुलाई www.safe2choose.org, www.womenhelp.org वा www.womenonweb.org मा सहयोगको लागी सम्पर्क गर्नुहोस्। तालिम प्राप्त सहयोगी व्यक्ति द्वारा परिस्थितिको मुल्यांकन नगरेसम्म हामी तपाईंलाई कुनै चक्कीको प्रयोग नगर्ने सल्लाह दिन्छौं।

गर्भपतनको लागी मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल सम्बन्धित अन्य विचारहरु:

मिफेप्रिस्टोन+मिसोप्रोस्टोल लिएपछि के अपेक्षा गर्ने भनि यहाँ सिक्नु होस्

यदि तपाईंलाई संकुचनको दुखाइ छ भने, यस दुखाइलाई सहनको निम्ति आइबूप्रोफेन एउटा राम्रो औषधि हो। तपाईं प्राय सबै देशहरुमा (कुनै प्रिस्क्रिप्शन बिना) २०० एम जीको आइबूप्रोफेन किन्न सक्नु हुन्छ। प्रत्येक ६-८ घण्टामा ३-४ चक्कीहरु (२०० एम जी प्रत्येक) लिनुहोस्। यदि दुखाइ कम गर्नको निम्ति तपाईंलाई अतिरिक्त केहि चाहियो भने, तपाईं हरेक ६-८ घण्टामा २ चक्की टाइलेनोल (३२५ एमजी) पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईंले गर्भपतन चक्की मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल प्रयोग गर्नु भएको छ भने, तपाईं सम्भवत स्वास्थ्य संस्थामा फलो-अपको लागी जानु पर्दैन। यी औषधिहरु यति प्रभावकारी छन् कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तपाईंलाई निम्न स्थितिमा मात्रै फलो-अपमा जाने सल्लाह दिन्छ यदि:

 • तपाईं बिरामी महसुस गर्नु भयो भने वा तपाईंको दुखाइ २-३ दिन सम्म पनि ठिक भएन भने। यस्तो भएको खण्डमा, तुरुन्तै उपचारमा गईहाल्नु होस्।
 • यदि तपाईंले गर्भापाती चक्की प्रयोग गरेको दुइ हप्ता सम्म पनि गर्भवतीको लक्षणहरु महसुस गर्नुभयो भने।
 • तपाईंको रक्ताश्राव धेरै भयो भने र २ हप्ता पछि पनि कम भएन भने।

केवल मिसोप्रोस्टोल प्रयोग संगै गर्भपतनको निम्ति निर्देशनहरु

शुरु गर्नु भन्दा अघि, चक्की प्रयोग गर्नु भन्दा अघि हाम्रो चक्की प्रयोग गर्नु भन्दा अघि हाम्रो सल्लाहलाई राम्रो संग पढ्नु होस् । पक्का हुनुहोस्:

 • तपाईंको गर्भधारण पहिलो ११ हप्ता (७७ दिनहरु) भित्र छ।
 • तपाईंले हाम्रो सम्पूर्ण सल्लाहहरु र सामान्य सुझावहरुको पुनर्विचार गर्नुभएको छ।
 • आपतकालीन अवस्थामा तपाईं संग सुरक्षाको योजना छ।
चरण १:
तपाईंको जिब्रो मुनि ४ मिसोप्रोस्टोल चक्कीहरु राख्नुहोस् (प्रत्येक २०० एम सी जी) । ३० मिनट सम्म तिनीहरुलाई त्यहीं राखी रहनुहोस। तिनीहरु घुलिंदा तपाईंको मुखलाई सुक्खा वा चकको जस्तो स्वाद बनाइदिन सक्छ। यो ३० मिनट केहि पनि कुरा नखानुहोस वा नपिउनुहोस्। ३० मिनट पछि, पानीले मुख पखाल्नु होस् र चक्की बाट उब्रेको सबै कुराहरु निल्नुहोस्।
मिसोप्रोस्टोल तपाईंको जिब्रो मुनि भएको बेला यदि तपाईंले त्यो ३० मिनट भित्र उल्टी गर्नुभयो भने, सम्भवत तिनीहरुले काम गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा, तुरुन्तै चरण १ दोहोर्याउनु आवश्यक हुन्छ। चक्की तपाईंको जिब्रोको मुनि भएको ३० मिनट सम्म यदि तपाईंले उल्टी गर्नुभयो भने, तपाईंले त्यो चरण दोहोर्याउनु पर्दैन, किनकी उक्त चक्की तपाईंको शरीर भित्र बिलिन भईसकेको हुन्छ।
मिसोप्रोस्टोल चक्की प्रयोग गरेको ३-४ घण्टा भित्र तपाईंको रक्ताश्राव शुरु हुनु पर्नेछ। रक्ताश्राव तपाईंको सामान्य महिनावारीको जस्तै वा त्यो भन्दा भढि हुन सक्छ। गर्भपतनले काम गर्दैछ भन्ने यो एउटा संकेत हो।
चरण २:
अर्को ४ चक्की संगै चरण १ दोहोर्याउनुहोस्, ३ घण्टा पर्खिनुहोस्
सबै महिलाहरु जो ९-११ हप्ताको गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरु चरण ३ मा जानु पर्छ। यदि तपाईं ९ हप्ता भन्दा मुनिको गर्भवती हुनुहुन्छ भने र चरण २ पार गरे पछि पनि तपाईंको थोरै मात्र वा कत्ति पनि रक्ताश्राव छैन भने, चरण ३ मा जानुहोस्। यदि तपाईं ९ हप्ता मुनिको गर्भवती हुनुहुन्छ र चरण १-२ पछि तपाईंको महिनावारी-रक्ताश्रव जस्तै (वा बढि) छ भने, तपाईं अर्को चरणमा जानु पर्दैन किनकी प्रक्रिया पुरा भएको देखिन्छ।
चरण ३ (तपाईं ९-११ हप्ताको गर्भवती हुनुहुन्छ भने मात्रै, वा चरण १-२ पछि पनि थोरै वा कत्ति पनि रक्ताश्रव भएन भने):
४ ओटा चक्कीहरु संगै चरण १ दोहोर्याउनुहोस्।
यदि तपाईंले सबै १२ ओटा चक्कीहरु प्रयोग गरिसक्नु भएको छ भने र थोरै वा कत्ति पनि रक्ताश्राव वा संकुचन महसुस गर्नुभएन भने, हाम्रा मित्रहरुलाई www.safe2choose.org, www.womenhelp.org वा www.womenonweb.org मा सहयोगको लागी सम्पर्क गर्नुहोस्। तालिम प्राप्त सहयोगी व्यक्ति द्वारा परिस्थितिको मुल्यांकन नगरेसम्म हामी तपाईंलाई कुनै चक्कीको प्रयोग नगर्ने सल्लाह दिन्छौं।

मिसोप्रोस्टोल संगै गर्भपतनको लागी अरु विचारहरु:

मिसोप्रोस्टोल लिई सकेपछि के अपेक्षा गर्ने भनि यहाँ सिक्नुहोस्।

यदि तपाईंलाई संकुचनको दुखाइ छ भने, यस दुखाइलाई सहनको निम्ति आइबूप्रोफेन एउटा राम्रो औषधि हो। तपाईं प्राय सबै देशहरुमा (कुनै प्रिस्क्रिप्शन बिना) २०० एम जीको आइबूप्रोफेन किन्न सक्नु हुन्छ। प्रत्येक ६-८ घण्टामा ३-४ चक्कीहरु (२०० एम जी प्रत्येक) लिनुहोस्। यदि दुखाइ कम गर्नको निम्ति तपाईंलाई अतिरिक्त केहि चाहियो भने, तपाईं हरेक ६-८ घण्टामा २ चक्की टाइलेनोल (३२५ एमजी) पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईंले गर्भपतन चक्की मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल प्रयोग गर्नु भएको छ भने, तपाईं सम्भवत स्वास्थ्य संस्थामा फलो-अपको लागी जानु पर्दैन। यी औषधिहरु यति प्रभावकारी छन् कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तपाईंलाई निम्न स्थितिमा मात्रै फलो-अपमा जाने सल्लाह दिन्छ यदि:

 • तपाईं बिरामी महसुस गर्नु भयो भने वा तपाईंको दुखाइ २-३ दिन सम्म पनि ठिक भएन भने। यस्तो भएको खण्डमा, तुरुन्तै उपचारमा गईहाल्नु होस्।
 • यदि तपाईंले गर्भापाती चक्की प्रयोग गरेको दुइ हप्ता सम्म पनि गर्भवतीको लक्षणहरु महसुस गर्नुभयो भने।
 • तपाईंको रक्ताश्राव धेरै भयो भने र २ हप्ता पछि पनि कम भएन भने।

लेखकहरू:

यो वेब्साइट्मा दिएका सबै जानकारीहरु HowToUseAbortionPill.org का टोलीद्वारा नेशनल गर्भपात महासंघ, आईपास, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी. के. टी ईन्टरनेशनल र क्याराफेम मर्फत दिएका मापदण्ड र प्रोटोकोलको अधारमा लेखिएको हो ।

राष्ट्रिय गर्भपात महासंघ (एन.ए.एफ) उत्तरी अमेरिकामा गर्भपतन प्रदायकहरूको पेशेवर संघ हो, र यसले समर्थक विकल्प आन्दोलनमा नेतृत्व लेरहेको छ। HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु 2020 क्लिनिकल नीति दिशानिर्देश अधरित NAF द्वारा जारी गरिएको छ।

आइपस एक मात्र येस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जो गर्भपतन र गर्भनिरोधक गर्नेहरुको सुरक्षाको हितमा केंद्रित छ । HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु क्लीनिकल अपडेट प्रजनन स्वास्थ्य 2019 मा Ipas द्वारा जारी गरियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) संयुक्त राष्ट्र संघको एक विशेष एजेन्सी हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि जिम्मेवार छ । HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु २०१२ सुरक्षित गर्भपतन: स्वास्थ्य प्रणालिहरूको लागि प्राविधिक र नीति निर्देशन WHO द्वारा जारी गरिएको हो ।

डि. के. टि एक पंजीकृत, यस्तो संस्था हो जस्ले निसुल्क सेवा दिरहेको छ । यो संस्था 1989 परिवार ब्यबहार, एचआईभी /एड्स रोकथाम र सुरक्षित गर्भपतनको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएका केहि ठूला देशहरूमा सामाजिक मार्केटिंगको शक्ति केन्द्रित गर्नको लगि स्थापना गरिएको हो ।

क्याराफेम क्लिनिक सुबिधाजनक येस्तो व्यावसायिक गर्भपतन हेरचाह नेटवर्क हो जहा मानिसहरूले परिवार योजना प्रदान गर्दछ ।


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.