ऑनलाइन पाठ्यक्रम

Courses within safe medical abortion.

तपाईको रुचि को पाठ्यक्रम छान्नुहोस्।

सुरक्षित मेडिकल गर्भपतन भित्र व्यावसायिक हितधारकहरुको लागि विशेष रूपले डिजाइन पाठ्यक्रमहरु । तपाईका लागि सहि हुने पाठ्यक्रम छनौट गर्नुहोस्।

Courses within safe medical abortion.

Medical Abortion Course For Providers

Medical abortion is a safe and common method of pregnancy termination. Healthcare workers can provide care during medical abortion either by directly overseeing the process or by supporting women to self-manage the abortion outside of a clinical setting. This course will review the necessary information and resources to ensure that women around the world have access to a safe and effective option for pregnancy termination. This course is created in collaboration with International Planned Parenthood Federation.

मानवीय सहायता सेटिंग्समा औषधि गर्भपतन

यो अनलाइन कोर्स मानवीय सेटिंग्समा औषधि गर्भपात (वा औषधि द्वारा गर्भपात) को बारेमा ज्ञान र पहुँच बढाउनको उद्देश्यका साथ रचना गरिएको हो। यस पाठ्यक्रममा तपाईले सिक्नु हुने जानकारीको साथ तपाईले यो निश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि औषधि द्वारा गर्भपतन सुरक्षित, पहुँचयोग्य र सुरक्षित छन् । यो पाठ्यक्रम Médecins Sans Frontières र www.HowToUseAbortionPill.org को बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो।

पाठ्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्

स्व-प्रबन्धित गर्भपात

यस अनलाइन कोर्सका लागि कोहि स्व-प्रबन्ध गर्भपातबारे अधिक जान्नका लागि, वा घरमा गर्भपात गराउनका डिजाइन गरिएको हो। यस जानकारीले तपाईं यो पाठ्यक्रममा यो कुरा जान्नुहुनेछ र तपाईं यो सुनिश्चित गर्न मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि गोलिले गर्भपात सुरक्षित, सुलभ र सुरक्षित हुन सक्छ। यो पाठ्यक्रम Médecins Sans Frontières र www.HowToUseAbortionPill.org बिच सहकार्यमार्फत उत्पादन गरिएको हो।

पाठ्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्

यस वेबसाइटलाई ठीक प्रकारले कार्य गर्न बेनामी कूकीज र विभिन्न तेस्रो पार्टी सेवाहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईं हाम्रा नियम एवं सर्तहरूगोपनीयता नीतिहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो साइट प्रयोग गर्न जारी राखेर तपाईं हामीलाई यसो गर्न आफ्नो सहमति दिनुहुन्छ।