ऑनलाइन पाठ्यक्रम

Courses within safe medical abortion.

तपाईको रुचि को पाठ्यक्रम छान्नुहोस्।

सुरक्षित मेडिकल गर्भपतन भित्र व्यावसायिक हितधारकहरुको लागि विशेष रूपले डिजाइन पाठ्यक्रमहरु । तपाईका लागि सहि हुने पाठ्यक्रम छनौट गर्नुहोस्।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम

तपाईको रुचि को पाठ्यक्रम छान्नुहोस्।

सुरक्षित मेडिकल गर्भपतन भित्र व्यावसायिक हितधारकहरुको लागि विशेष रूपले डिजाइन पाठ्यक्रमहरु । तपाईका लागि सहि हुने पाठ्यक्रम छनौट गर्नुहोस्।

Courses within safe medical abortion.

फार्मासिष्ट पाठ्यक्रम

मेडिकल गर्भपात (एमए) अनलाइन कोर्स फार्मासिष्टहरू र फार्मेसी कामदारहरूको लागि उनीहरूको अभ्यासलाई आकार दिने ज्ञान प्रदान गर्ने र उनीहरू गर्भधारणको अन्त्यका लागि मेडिकल गर्भपतन औषधि गोली प्रदान गर्न सक्षम हुन् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य संग रचना गरिएको छ ।

पाठ्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्

चिकित्सा विद्यार्थी पाठ्यक्रम

मेडिकल गर्भपात (एमए) अनलाइन पाठ्यक्रम मेडिकल विद्यार्थीहरूको लागि आलोचनात्मक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको हो जसले उनीहरूको अभ्यासलाई आकार दिनेछ र उनीहरूले मेडिकल गर्भपात खोज्ने वा प्राप्त गरेका महिलालाई सहयोग गर्न तयार रहेको सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्।

पाठ्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्

मानवीय सहायता सेटिंग्समा औषधि गर्भपतन

यो अनलाइन कोर्स मानवीय सेटिंग्समा औषधि गर्भपात (वा औषधि द्वारा गर्भपात) को बारेमा ज्ञान र पहुँच बढाउनको उद्देश्यका साथ रचना गरिएको हो। यस पाठ्यक्रममा तपाईले सिक्नु हुने जानकारीको साथ तपाईले यो निश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि औषधि द्वारा गर्भपतन सुरक्षित, पहुँचयोग्य र सुरक्षित छन् । यो पाठ्यक्रम Médecins Sans Frontières र www.HowToUseAbortionPill.org को बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो।

पाठ्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्