गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु

कस्तो परिस्थितिहरुमा मैले घरमा गर्भपतनको चक्की लिन हुँदैन?

यदि तपाईंको गर्भ 13 हप्ता भन्दा धेरै भएको छ भने तपाईंले घरमा गर्भपतनको चक्की लिनु हुँदैन; यदि तपाईंलाई मिफेप्रिस्टोन वा मिसोप्रोस्टोल प्रति एलर्जी छ भने; यदि तपाईं संग गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरु छन भने जस्तै रगत-जम्ने समस्याहरु; वा यदि तपाईंको आमाशय भन्दा बाहिर पट्टि (एक्टोपिक प्रेगनेन्सी) नै गर्भ बढ्दै गरेको तपाईंलाई लाग्यो वा थाहा पाउनु भयो भने।

यदि तपाईंको गर्भ 13 हप्ता भन्दा धेरै भएको छ भने तपाईंले घरमा गर्भपतनको चक्की लिनु हुँदैन; यदि तपाईंलाई मिफेप्रिस्टोन वा मिसोप्रोस्टोल प्रति एलर्जी छ भने; यदि तपाईं संग गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरु छन भने जस्तै रगत-जम्ने समस्याहरु; वा यदि तपाईंको आमाशय भन्दा बाहिर पट्टि (एक्टोपिक प्रेगनेन्सी) नै गर्भ बढ्दै गरेको तपाईंलाई लाग्यो वा थाहा पाउनु भयो भने।

सन्दर्भ

यस वेबसाइटलाई ठीक प्रकारले कार्य गर्न बेनामी कूकीज र विभिन्न तेस्रो पार्टी सेवाहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईं हाम्रा नियम एवं सर्तहरूगोपनीयता नीतिहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो साइट प्रयोग गर्न जारी राखेर तपाईं हामीलाई यसो गर्न आफ्नो सहमति दिनुहुन्छ।