गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु

यदि तपाईंको गर्भ 13 हप्ता भन्दा धेरै भएको छ भने तपाईंले घरमा गर्भपतनको चक्की लिनु हुँदैन; यदि तपाईंलाई मिफेप्रिस्टोन वा मिसोप्रोस्टोल प्रति एलर्जी छ भने; यदि तपाईं संग गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरु छन भने जस्तै रगत-जम्ने समस्याहरु; वा यदि तपाईंको आमाशय भन्दा बाहिर पट्टि (एक्टोपिक प्रेगनेन्सी) नै गर्भ बढ्दै गरेको तपाईंलाई लाग्यो वा थाहा पाउनु भयो भने।

References:

HowToUseAbortionPill.org एक दर्ता गरिएको यू.एस आधारित 501 सी (3 )गैर नाफा संगठनसंग सम्बद्ध छ।
HowToUseAbortionPill.org ले जानकारी को उद्देश्य को लागी मात्र सामग्री प्रदान गर्दछ र चिकित्सा संगठनसँग सम्बद्ध हुँदैन।