गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु


कस्तो परिस्थितिहरुमा मैले घरमा गर्भपतनको चक्की लिन हुँदैन?

यदि तपाईंको गर्भ 13 हप्ता भन्दा धेरै भएको छ भने तपाईंले घरमा गर्भपतनको चक्की लिनु हुँदैन; यदि तपाईंलाई मिफेप्रिस्टोन वा मिसोप्रोस्टोल प्रति एलर्जी छ भने; यदि तपाईं संग गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरु छन भने जस्तै रगत-जम्ने समस्याहरु; वा यदि तपाईंको आमाशय भन्दा बाहिर पट्टि (एक्टोपिक प्रेगनेन्सी) नै गर्भ बढ्दै गरेको तपाईंलाई लाग्यो वा थाहा पाउनु भयो भने।

गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु

यदि तपाईंको गर्भ 13 हप्ता भन्दा धेरै भएको छ भने तपाईंले घरमा गर्भपतनको चक्की लिनु हुँदैन; यदि तपाईंलाई मिफेप्रिस्टोन वा मिसोप्रोस्टोल प्रति एलर्जी छ भने; यदि तपाईं संग गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरु छन भने जस्तै रगत-जम्ने समस्याहरु; वा यदि तपाईंको आमाशय भन्दा बाहिर पट्टि (एक्टोपिक प्रेगनेन्सी) नै गर्भ बढ्दै गरेको तपाईंलाई लाग्यो वा थाहा पाउनु भयो भने।

सन्दर्भ