Medikal na Pagpapalaglag sa Pagitan ng 10-13 na Linggo ng Pagbubuntis

Ang mga pagbubuntis sa pagitan ng 10-13 na linggo ay maaari pa ring mawakasan ng ligtas at mabisa gamit ang mga medikal na pampalaglag na tabletas, ngunit may ilang mga espesyal na konsiderasyon na dapat isaalang-alang.

Pregnancies between 10-13 weeks

Kaligtasan ng Medikal na Pagpapalaglag sa Bawat Linggo

Ang mga pagpapalaglag na nangyayari nang maaga pa sa isang pagbubuntis ay may mababang panganib ng komplikasyon. Ang panganib ng komplikasyon ay tumataas habang ang pagbubuntis ay nagpatuloy sa paglaki. Ang tsart sa ibaba ay nagpapakita kung paano tumataas ang panganib ng komplikasyon sa pagtagal ng pagbubuntis. Kahit na ang panganib ay tumataas sa pagtagal ng mga pagbubuntis, ang pagpapalaglag sa 13 na linggo ay itinuturing pa rin na ligtas.

Ano Ang Iyong Makikita Sa Isang Pagpapalaglag Pagkatapos ng 10 Linggo?

Ang medikal na pagpapalaglag ay magsasanhi ng pagdurugo sa mga kababaihan. Ang pagdurugo na ito ay maaari maging mas malakas kaysa sa iyong normal na regla at maaaring may kasamang mga namuo na dugo. Posible para sa mga babaeng nasa pagitan ng 10-13 na linggo na buntis na makakita ng isang bagay na maaaring makilala, o maaaring magmukhang parang tissue. Normal lang ito at hindi dapat ipag-alala. Ito ay isang tanda na ang pagpapalaglag ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan. Sa pagkakaroon ng malakas na regla, maaari mong ligtas na itapon ang malalaking mga namuo na dugo o tissue sa inidoro. Kung ikaw ay nakatira sa isang bansa kung saan iligal ang pagpapalaglag, tiyakin na itatapon mo ang anumang makikilala nang maingat at palihim.

Mga May-akda:

  • Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.
  • Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.
  • Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.
  • Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.
  • Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.
  • carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.
Powered by Women First Digital.