Medikal na Aborsyon na may Pills sa pagitan ng 10-13 linggo ng Pagbubuntis

Ang mga pagbubuntis sa pagitan ng 10-13 linggo ay maaari pa ring wakasan nang ligtas at epektibo gamit ang mga medikal na abortion pill, ngunit may ilang mga espesyal na konsiderasyon na dapat isaalang-alang.

Pregnancies between 10-13 weeks

Kada Linggong Kaligtasan sa Unang Tatlong Buwan na Aborsyon

Ang mga aborsyon na nangyayari nang maaga sa isang pagbubuntis ay may mababang panganib ng komplikasyon. Ang panganib ng mga komplikasyon ay nadadagdagan habang ang pagbubuntis ay patuloy na nabubuo. Halimbawa, ang panganib ng isang hindi kumpletong aborsyon ay 1.6% para sa isang pagbubuntis na 0-10 linggo, at 3.4% para sa isang pagbubuntis na 12 linggo. Ang medikal na aborsyon ay maaari pa ring maging ligtas sa mga linggo na 13 pataas, ngunit nangangailangan ng ibang mga protocol.

Ano Ang Inyong Makikita Sa Isang Aborsyon Pagkatapos ng 10 Linggo at Bago ang 13 Linggo?

Ang isang medikal na aborsyon ay magsasanhi ng pagdurugo. Ang pagdurugo na ito ay maaaring maging mas malakas kaysa sa inyong normal na regla at maaaring may kasamang mga namuong dugo. Sa isang aborsyon ng pagbubuntis na nasa pagitan ng 10-13 linggo, posibleng makakita ng isang bagay na maaaring nakikilala niyo, o maaaring magmukhang parang tissue. Normal lang ito at hindi niyo dapat ikaalarma. Ito ay isang senyales na aborsyon ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan. Tulad ng isang malakas na regla, maaari niyong ligtas na itapon ang malalaking namuong dugo o tissue sa inidoro. Kung kayo ay naninirahan sa isang bansa kung saan iligal ang aborsyon o mga abortion pill, siguruhing itapon niyo ang anumang bagay na nakikilala nang maingat at palihim.

Mga May-akda:

  • Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.
  • Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.
  • Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.
  • Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.
  • Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.
  • carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Itinataguyod ng Women First Digital