Medikal na Pagpapalaglag sa Pagitan ng 10-13 na Linggo ng Pagbubuntis

Ang mga pagbubuntis sa pagitan ng 10-13 na linggo ay maaari pa ring mawakasan ng ligtas at mabisa gamit ang mga medikal na pampalaglag na tabletas, ngunit may ilang mga espesyal na konsiderasyon na dapat isaalang-alang.

Pregnancies between 10-13 weeks

Kaligtasan ng Medikal na Pagpapalaglag sa Bawat Linggo

Ang mga pagpapalaglag na nangyayari nang maaga pa sa isang pagbubuntis ay may mababang panganib ng komplikasyon. Ang panganib ng komplikasyon ay tumataas habang ang pagbubuntis ay nagpatuloy sa paglaki. Ang tsart sa ibaba ay nagpapakita kung paano tumataas ang panganib ng komplikasyon sa pagtagal ng pagbubuntis. Kahit na ang panganib ay tumataas sa pagtagal ng mga pagbubuntis, ang pagpapalaglag sa 13 na linggo ay itinuturing pa rin na ligtas.

Ano Ang Iyong Makikita Sa Isang Pagpapalaglag Pagkatapos ng 10 Linggo?

Ang medikal na pagpapalaglag ay magsasanhi ng pagdurugo sa mga kababaihan. Ang pagdurugo na ito ay maaari maging mas malakas kaysa sa iyong normal na regla at maaaring may kasamang mga namuo na dugo. Posible para sa mga babaeng nasa pagitan ng 10-13 na linggo na buntis na makakita ng isang bagay na maaaring makilala, o maaaring magmukhang parang tissue. Normal lang ito at hindi dapat ipag-alala. Ito ay isang tanda na ang pagpapalaglag ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan. Sa pagkakaroon ng malakas na regla, maaari mong ligtas na itapon ang malalaking mga namuo na dugo o tissue sa inidoro. Kung ikaw ay nakatira sa isang bansa kung saan iligal ang pagpapalaglag, tiyakin na itatapon mo ang anumang makikilala nang maingat at palihim.

Mga May-akda:

Mga Sanggunian: