Mga Online na Kurso

Piliin ang kurso na interes mo

Mga kurso na espesipikong idinisenyo sa mga propesyonal na stakeholder sa loob ng ligtas na medikal na pagpapalaglag. Piliin ang kurso na tama sa iyo.

choose-online-courses

I. Kurso ng Parmasiyotiko

Ang kursong Medikal na Pagpapalaglag (Medical Abortion, MA) na online na kurso ay idinisenyo sa mga parmasiyotiko at manggagawa ng parmasya na layuning magbigay ng kaalaman upang bigyang hugis ang kanilang kasanayan at masiguro na siya ay may kakayahan sa pagbibigay ng mga pildoras sa medikal na pagpapalaglag para sa pagwawakas ng mga pagbubuntis.

II. Kurso ng Medikal na Mag-aaral

Ang Medikal na Pagpapalaglag (Medical Abortion, MA) na online na kurso ay idinisenyo para sa mga medikal na mag-aaral na may layuning magbigay ng kritikal na kaalaman na magbibigay hugis sa kanilang kasanayan at masiguro na sila ay handa na suportahan ang mga kababaihan na naghahanap o tumanggap ng medikal na pagpapalaglag.

III. Pagpapalaglag na May Gamot sa mga Humanitarian Aid Setting

Ang online na kursong ito ay idinisenyo na may layuning mapataas ang kaalaman sa at akses sa pagpapalaglag na may gamot (pagpapalaglag na may mga pildoras) sa mga humanitarian setting. Sa impormasyon na matututunan mo sa kursong ito, makatutulong ka na masiguro na ang mga pagpapalaglag na may mga pildoras ay ligtas, aksesible, at matatag. Ginawa ang kursong sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Médecins Sans Frontières at www.HowToUseAbortionPill.org

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.