Bago Gamitin ang Pildoras

Tiyaking mabuti na ikaw ay lubusang nakakaalam at handa bago ito ipalaglag sa pamamagitan ng tabletas.

1. Calculator ng Pagbubuntis
2. Mga Konsiderasyon
3. Pangkalahatang Payo
4. Paggawa ng Planong Pangkaligtasan
Pregnacy calculator

Calculator ng Pagbubuntis

Gaanong katagal ka na sa iyong pagbubuntis? Ipinapahiwatig ng mga pananaliksik na ang aborsiyon hinggil sa medisina ay kadalasang inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago sa 13 linggo magmula na iyong huling pagkakaroon ng regla. Gamitin ang calculator sa pagbubuntis para malaman kung gaano katagal ka na magmula nang iyong huling pagkakaroon ng regla.

Kung ang iyong huling regla ay nagsimula sa o pagkatapos:

Hunyo 20, 2023

Maaari mo pa ring isaalang-alang ang pagpapalaglag ng tablitas

Mga Konsiderasyon

Pangkalahatang Payo

iconIsaalang-alang ang pag-inom ng ibuprofen bago ka gumamit ng misoprostol upang mabawasan ang pagkirot at pamimitig.
iconUminom nang maraming tubig hanggang sa buong proseso.
iconKumain nang banayad (hal. ang mga kraker o tostadong tinapay na maaaring makatulong sa pagkahilo).
iconKapag gagamitin mo ang mga pildoras na misoprostol, doon ka sa isang lugar (gaya ng iyong bahay) kung saan ay mayroon kang pagsasarili at maaaring humiga nang ilang oras pagkatapos mong gamitin ang pildoras kung gusto mo.
iconAng pagkakaroon ng kasamang isang tao na makapagbabantay sa iyo ay maaaring nakakatulong.
iconGumawa ng planong pangkaligtasan bago gamitin ang mga pildoras napang-aborsyon sakaling kakailanganin mo ng emergency na tulong na medical.

Paggawa ng Planong Pangkaligtasan

Ayon sa American Congress of Obstetricians and Gynecologists, angd aborsiyon hinggil sa medisina na ginawa sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis ay isa sa pinakaligtas na mga pamamaraang medikal. Gayunpaman, dapat kang maging lagging handa sa anumang posibleng medikal na emergency. Isaalang-alang ang aming mgakatanungan sa ibaba para makatulong malikha ang iyong planong pangkaligtasan sakaling kailanganin mo ito.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.
Powered by Women First Digital.