Paano Gamitin ang Pildoras na Pang-aborsiyon

May dalawang mga pagpipilian para sa medikal na pagpapalaglag. Ang parehong mga paraan ay napakamabisa:

Mga Tagubilin Para sa Pagpapalaglag Gamit ang Mifepristone at Misoprostol

Bago magsimula, basahin ang aming payo sa Bago Gamitin ang Tabletas. Tiyakin na:

 • Ang iyong pagbubuntis ay nasa loob ng unang 11 na linggo (77 na araw)
 • Iyong nasuri ang lahat ng aming mga konsiderasyon at pangkalahatang payo
 • Ikaw ay may isang plano ng kaligtasan kung sakaling may emerhensiya
Hakbang 1:
Inumin ang isang mifepristone (200 mg) na may tubig.
Hakbang 2:
Maghintay ng 24-48 na oras. Dapat kang maghintay ng 24 oras bago gamitin ang misoprostol, ngunit huwag maghintay ng lagpas ng 48 oras. Habang ikaw ay naghihintay, maaari mong gawin ang mga bagay na normal mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay, tulad ng pag-aalaga ng iyong pamilya o pumunta sa trabaho o sa paaralan.
Hakbang 3:
Maglagay ng 4 na tabletas ng misoprostol (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng iyong dila. Hayaan ang mga ito sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto. Ang mga ito ay maaaring magpatuyo sa iyong bibig o maglasang parang yeso habang ang mga ito ay natutunaw. Huwag kumain o uminom ng kahit ano sa loob ng 30 minutong ito. Pagkatapos ng 30 minuto, magmumog ng tubig at inumin ang lahat nang natira sa mga tabletas.
Kung ikaw ay sumuka sa loob ng 30 minutong iyon na ang mga misoprostol na tabletas ay nasa ilalim ng iyong dila, malamang na ang mga ito ay hindi magiging mabisa. Sa pagkakataong ito, nangangailangan na agad mong ulitin ang hakbang 3. Kung ikaw ay sumuka pagkatapos na ang mga tabletas ay nasa ilalim ng iyong dila ng 30 minuto, hindi mo na kailangan na ulitin ang hakbang na iyon, dahil ang mga tabletas ay nasipsip na ng iyong sistema.
Magsisimula ang pagdurugo sa loob ng 3 oras pagkatapos gamitin ang 4 na tabletas ng misoprostol. Ang pagdurugo ay dapat na maging katulad sa o mas malakas kaysa iyong normal na regla. Ito ay isang tanda na ang pagpapalaglag ay mabisa.
Pagkatapos na maghintay ng 3 oras, lahat ng mga kababaihang nasa 9-11 na linggong buntis ay dapat na magpatuloy sa Hakbang 4. Kung ikaw ay hindi pa 9 na linggong buntis at ikaw ay nagkaroon ng kaunti o walang pagdurugo pagkatapos na makumpleto ang Hakbang 3, magpatuloy sa Hakbang 4. Kung ikaw ay hindi pa 9 na linggong buntis at nagkaroon ng pagdurugo na kasing rami ng iyong normal na regla (o mas malakas pa) pagkatapos sundin ang Hakbang 1-3, hindi mo na kailangan na magpatuloy sa susunod na hakbang dahil ang proseso ay malamang na nakumpleto na.
Hakbang 4:
Kung ikaw ay 9-11 na linggo na buntis O nagkaroon ng kaunti o walang pagdurugo sa 3 oras pagkatapos ng Hakbang 3, maglagay ng 4 na tabletas ng misoprostol (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng iyong dila. Hayaan ang mga ito sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, magmumog ng tubig at inumin ang lahat na natira sa mga tabletas.
Kung lumipas ang 3 oras at ikaw ay hindi pa rin o kaunti lang ang pagdurugo, makipag-ugnayan sa aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org, www.womenhelp.org o sa www.womenonweb.org para sa suporta. Hindi namin inirerekomenda ang paggamit ng dagdag pa na mga tabletas hanggang sa ang sitwasyon ay nasuri ng isang sinanay na suporta na tao.

Iba pang mga Konsiderasyon Para sa Isang Pagpapalaglag Gamit ang Mifepristone At Misoprostol:

Pag-aralan kung ano ang inaasahan pagkatapos na uminom ng mifepristone + misoprostol dito

Kung ikaw ay nakaranas ng matinding pamumulikat, ang ibuprofen ay isang mabisang gamot para makayanan ang pananakit. Maaari kang bumili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg sa botika (na walang reseta) sa karamihan ng mga bansa. Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg bawat isa) sa bawat 6-8 na oras. Kung kailangan mo ng higit pa para sa pagkawala ng pananakit, maaari ka ring gumamit ng 2 tabletas ng Tylenol (325 mg) sa bawat 6-8 na oras.

Kung iyong ginamit ang mga pampalaglag na tabletas na mifepristone at misoprostol, marahil ay hindi mo na kailangan na pumunta sa isang health care provider para sa isang follow-up na pagbisita. Ang mga gamot na ito ay sobrang epektibo na ang World Health Organization ay nagrerekomenda na kailangan mo lang magkaroon ng isang follow-up kung:

 • Masama ang iyong pakiramdam, o ang iyong pananakit ay hindi naiibsan pagkatapos ng 2 o 3 araw. Kung mangyari ito, maghanap ng medikal na atensyon kaagad.
 • Nararamdaman mo pa rin ang mga simtomas ng pagbubuntis dalawang linggo pagkatapos na uminom ng pampalaglag na mga tabletas.
 • Kung ang iyong pagdurugo ay malakas at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga Tagubilin Para sa Pagpapalaglag Gamit Lamang ang Misoprostol

Bago magsimula, basahin ang aming payo sa Bago Gamitin ang Tabletas. Tiyakin na:

 • Ang iyong pagbubuntis ay nasa loob ng unang 11 na linggo (77 na araw)
 • Iyong nasuri ang lahat ng aming mga konsiderasyon at pangkalahatang payo
 • Ikaw ay may isang plano ng kaligtasan kung sakaling may emerhensiya
Hakbang 1:
Maglagay ng 4 na tabletas ng misoprostol (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng iyong dila. Hayaan ang mga ito sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto. Ang mga ito ay maaaring magpatuyo sa iyong bibig o maglasang parang yeso habang ang mga ito ay natutunaw. Huwag kumain o uminom ng kahit ano sa loob ng 30 minutong ito. Pagkatapos ng 30 minuto, magmumog ng tubig at inumin ang lahat nang natira sa mga tabletas. Maghintay ng 4 na oras bago magpatuloy sa Hakbang 2.
Kung ikaw ay sumuka sa loob ng 30 minutong iyon na ang mga misoprostol na tabletas ay nasa ilalim ng iyong dila, malamang na ang mga ito ay hindi magiging mabisa. Sa pagkakataong ito, nangangailangan na agad mong ulitin ang hakbang 1. Kung ikaw ay sumuka pagkatapos na ang mga tabletas ay nasa ilalim ng iyong dila ng 30 minuto, hindi mo na kailangan na ulitin ang hakbang na iyon, dahil ang mga tabletas ay nasipsip na ng iyong sistema.
Magsisimula ang pagdurugo sa loob ng 3-4 na oras pagkatapos gamitin ang mga tabletas ng misoprostol. Ang pagdurugo ay dapat na maging katulad sa o mas malakas kaysa iyong normal na regla. Ito ay isang tanda na ang pagpapalaglag ay mabisa.
Hakbang 2:
Ulitin ang hakbang 1 gamit ang apat pang mga tabletas, maghintay ng 3 oras.
Ang lahat ng mga kababaihang nasa 9-11 na linggong buntis ay dapat na magpatuloy sa Hakbang 3. Kung ikaw ay hindi pa 9 na linggong buntis at ikaw ay nagkaroon ng kaunti o walang pagdurugo pagkatapos na makumpleto ang Hakbang 2, magpatuloy sa Hakbang 3. Kung ikaw ay hindi pa 9 na linggong buntis at nagkaroon ng pagdurugo na kasing rami ng iyong normal na regla (o mas malakas pa) pagkatapos sundin ang Hakbang 1-2, hindi mo na kailangan na magpatuloy sa susunod na hakbang dahil ang proseso ay malamang na nakumpleto na.
Hakbang 3 (Para LAMANG kung ikaw ay 9-11 na linggong buntis, o nagkaroon ng kaunti o walang pagdurugo pagkatapos ng mga Hakbang 1-2):
Ulitin ang hakbang 1 gamit ang 4 pang mga tabletas.
Kung iyong nagamit ang lahat ng 12 na tabletas at walang naranasan o nagkaroon ng napakakaunti na pagdurugo o pamumulikat, makipag-ugnayan sa aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org, www.womenhelp.org o sa www.womenonweb.org para sa suporta. Hindi namin inirerekomenda ang paggamit ng dagdag pa na mga tabletas hanggang sa ang sitwasyon ay nasuri ng isang sinanay na suporta na tao.

Iba pang mga Konsiderasyon Para sa Isang Pagpapalaglag Gamit ang Misoprostol:

Pag-aralan kung ano ang inaasahan pagkatapos na uminom ng misoprostol dito.

Kung ikaw ay nakaranas ng matinding pamumulikat, ang ibuprofen ay isang mabisang gamot para makayanan ang pananakit. Maaari kang bumili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg sa botika (na walang reseta) sa karamihan ng mga bansa. Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg bawat isa) sa bawat 6-8 na oras. Kung kailangan mo ng higit pa para sa pagkawala ng pananakit, maaari ka ring gumamit ng 2 tabletas ng Tylenol (325 mg) sa bawat 6-8 na oras.

Kung iyong ginamit ang misoprostol, marahil ay hindi mo na kailangan na pumunta sa isang health care provider para sa isang follow-up na pagbisita. Ang mga gamot na ito ay sobrang epektibo na ang World Health Organization ay nagrerekomenda na kailangan mo lang magkaroon ng isang follow-up kung:

 • Masama ang iyong pakiramdam, o ang iyong pananakit ay hindi naiibsan pagkatapos ng 2 o 3 araw. Kung mangyari ito, maghanap ng medikal na atensyon kaagad.
 • Nararamdaman mo pa rin ang mga simtomas ng pagbubuntis dalawang linggo pagkatapos na uminom ng pampalaglag na mga tabletas.
 • Kung ang iyong pagdurugo ay malakas at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga May-akda:

Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.

Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.

Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.

Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.

Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.

carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.