Paano Gamitin ang Pildoras na Pang-aborsiyon

Introduction_illustration_01

Bago gamitin ang mga pildoras, basahin ang aming payo sa Bago Gamitin Ang Pildoras. Siguraduhin na:

 • Ang iyong pagbubuntis ay nasa-loob ng ating calculator sa pagbubuntis.
 • Nabasa mo ang lahat ng aming mga konsiderasyon at pangkalahatang payo.yo.
 • Mayroon kang planong pangkaligtasan sa panahon ng emergency.

May dalawang opsyon para sa aborsiyon hinggil sa medisina. Ang parehong paraan ay napakamabisa :

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

Tandaan:May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: paglalagay sa mga pildoras sa iyong ari o sa iyong bibig sa pagitan ng iyong mga pisngi at ilalim ng mga panga o gilagid. Iminumungkahi ng HowToUse na gamitin mo lamang ang misoprostol nang iniinom dahil mas pribado ito (mabilis itong natutunaw) at mayroon itong mas kaunting panganib ng impeksiyon.

Paano Gamitin ang Pildoras na Pang-aborsiyon: Mifepristone + Misoprostol

Miifeandmiso_illustration_01

Hakbang 1: Lunukin ang isang pildoras ng mifepristone (200 micrograms).

Miifeandmiso_illustration_02

Hakbang 2: Maghintay nang 24-48 oras. Dapat kang maghintay nang 24 na oras bago gamitin ang misoprostol, ngunit huwag maghintay nang mahaba sa 48 oras. Habang naghihintay ka, gawin lamang ang mga bagay na karaniwan mong ginagawa sa pang-araw-araw mong pamumuhay, tulad ng pag-aalaga sa iyong pamilya, pagpasok sa trabaho o paaralan.

Miifeandmiso_illustration_03

Hakbang 3: Uminom ng tubig para mabasa ang iyong bibig. Ilagay ang 4 na pildoras na misopostol (200 mcg ang bawat isa) sa pagitan ng iyong pisngi at ilalim ng mga gilagid (2 pildoras sa bawat gilid).

Miifeandmiso_illustration_04

Hakbang 4: Hayaan ang mga ito sa iyong mga pisngi ng sa loob nang 30 minuto. Maaaring gawin nitong tuyo o lasang tsok ang iyong bibig habang natutunaw ang mga ito. Huwag kumain o uminom nang anumang bagay sa 30 minutong ito.

Miifeandmiso_illustration_05

Hakbang 5: Pagkatapos nang 30 minuto, banlawan ang iyong bibig ng tubig at lunukin ang anumang bagay na natira sa mga pildoras.

Pagkatapos Uminom ng Mifepristone + Misoprostol

Miso_illustration_04
 • Kung ginamit mo ang mga pildoras na pang-aborsiyon na mifepristone at misoprostol, maaaring hindi mo na kailangang magpatingin sa isang health care provider para sa isang follow up na pagpapatingin kung. Siguraduhin na hindi ka nakararamdam ng mga sintomas ng pagbubuntis, ang pakiramdam mo ay nasa mabuti kalusugan at hindi matindi ang iyong pagdurugo. Ang mga gamut na ito ay napakabisa, kaya inirerekomenda ng World Health Organization na kailangan mo lamang magkaroon ng follow-up kung:
 • Masama ang iyong pakiramdam o hindi bumubuti ang iyong pangingirot pagkatapos nang dalawa o tatlong araw pagkatapos inumin ang mga pildoras na pang-aborsiyonlingo. Kung magaganap ito, humingi ng agarang medical na atensiyon.

  Nakararamdam ka pa rin ng mga sintomas ng pagbubuntis 2 linggo pagkatapos inumin ang mga pildoras na pang-aborsiyon.

  Matindi ang iyong pagdurugo at hindi humihina pagkatapos nang dalawang linggo.

Paanong Gamitin ang mga Pildoras na Pang-aborsiyon: Misoprostol Lamang

Ipinapalagay ng mga tagubiling ito na gumagamit ka nang 12 pildoras na misoprostol na 200 mcg ang bawat isa.

Miso_illustration_01

Hakbang 1:

 • Uminom ng tubig upang basa ang iyong bibig. Ilagay ang 4 na pildoras sa pagitan ng iyong pisngi at ilalim ng mga ngipin ng mga gilagid (2 pildoras sa bawat gilid).
 • Hayaan sila sa loob ng iyong pisngi nang hanggang 30 minuto. Maaaring panuyoin ang iyong bibig o maglasang parang tsok habang natutunaw ang mga ito. Huwag kumain o uminom nang anumang bagay sa 30 minutong ito.
 • Pagkatapos nang 30 minuto, banlawan ang iyong bibig ng tubig at inumin ang lahat ng natira sa mga pildoras.
 • Maghintay nang 3-4 na oras bago magpatuloy.
Miso_illustration_02

Hakbang 2: Ulitin ang hakbang 1 nang 1 pang 4 pa na pildoras. Tandaang maghintay nang 3-4 na oras bago magpatuloy sa hakbang 3.

Miso_illustration_03

Hakbang 3: Ulitin ang hakbang 1 nang huling set ng 4 na pildoras.

Pagkatapos Uminom ng Misoprostol

 • Alamin kung ano ang aasahan pagkatapos uminom ngmisoprostol dito.
 • Kung makaranas ka ng masamang pamimitigisang magandang gamot ang ibuprofen upang makayanan ang kirot. Maaari kang makabili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg sa over-the-counter (nang walang reseta) sa karamihan ng bansa. Uminom nang 3-4 na pildoras (200 mg) kada 6-8 oras. Pabubutihin nito ang iyong pangingirot. (Tandaan na pwede ka ring uminom ng ibuprofen bago gumamit ng misoprostol.)
Miso_illustration_04
 • Kung ginamit mo ang mga pildoras na pang-aborsiyon na mifepristone at misoprostol, maaaring hindi mo na kailangang magpatingin sa isang healthcare provider para sa isang follow up na pagpapatingin. Siguraduhin na hindi ka nakararamdam ng mga sintomas ng pagbubuntis, mabuti ang iyong pakiramdam at hindi matindi ang iyong pagdurugo. Napakabisa ng mga gamot na ito, kaya inirerekomenda ng World Health Organization na kailangan mo lang magkaroon ng follow-up kung:
 • Masama ang iyong pakiramdam o kung hindi bumubuti ang iyong pangingirot pagkatapos nang dalawa tatlong araw. Kung magaganap ito, kaagad na humingi ng medikal na atensiyon.

  Nararamdaman mo pa rinang mga sintomas ng pagbubuntis dalawang linggo pagkatapos inumin ang mga pildoras na pang-aborsiyon

  Matindi ang pagdurugo at hindi humihina matapos ang 2 linggo.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.