Tunkol sa Aborsiyon HInggil sa Medisina

About Medical Abortion

Maraming bansa ang may mga batas lingid sa pagkakaroon ng aborsiyon at paggamit ng mga pildoras na pang-aborsiyon. Sa mga bansa kung saan hindi ipinagbabawal ang aborsiyon, karamihan sa doktor ay inirerekomenda ang paggamit ng mga gamot na mifepristone at misoprostol sa unang 13 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 13 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 10 linggo. Ang mga sintomas ng aborsiyon gamit ang mga pildoras ay sadyang magkatulad sa isang likas na pagkalaglag, at ang aborsiyon gamit ang mga pildoras ay ligtas sa kababaihan na gamitin nang pribado.

About Medical Abortion

Maraming bansa ang may mga batas lingid sa pagkakaroon ng aborsiyon at paggamit ng mga pildoras na pang-aborsiyon. Sa mga bansa kung saan hindi ipinagbabawal ang aborsiyon, karamihan sa doktor ay inirerekomenda ang paggamit ng mga gamot na mifepristone at misoprostol sa unang 13 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 13 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 10 linggo. Ang mga sintomas ng aborsiyon gamit ang mga pildoras ay sadyang magkatulad sa isang likas na pagkalaglag, at ang aborsiyon gamit ang mga pildoras ay ligtas sa kababaihan na gamitin nang pribado.

Kung paano ito Gamitin

How it Works Abortion Pills

Ang gamot na ginamit sa gamot sa panggagamot ng mga pildoras na pang-aborsiyon ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalubay at pagbubukas sa sipit-sipitan (pagkakabukas sa matris), at nagdudulot ng kontraksyon sa matris, na pumipigil sa pagbubuntis.

Sa Misoprostol, kadalasan sa loob nang 1 hanggang 2 oras ng pagsipsip ng unang set ng mga pildoras sa loob ng iyong katawan, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Ang aborsiyon ay kadalasang nangyayari sa loob nang 24 na oras mula sa pag-inom ng huling pildoras na misoprostol. Kadalasan, nangyayari ito bago sa pag-inom nito.

How it Works Abortion Pills

Kung paano ito Gamitin

Ang gamot na ginamit sa gamot sa panggagamot ng mga pildoras na pang-aborsiyon ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalubay at pagbubukas sa sipit-sipitan (pagkakabukas sa matris), at nagdudulot ng kontraksyon sa matris, na pumipigil sa pagbubuntis.

Sa Misoprostol, kadalasan sa loob nang 1 hanggang 2 oras ng pagsipsip ng unang set ng mga pildoras sa loob ng iyong katawan, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Ang aborsiyon ay kadalasang nangyayari sa loob nang 24 na oras mula sa pag-inom ng huling pildoras na misoprostol. Kadalasan, nangyayari ito bago sa pag-inom nito.

Kung Ikaw ay Nababahala

Kung nag-aalala ka, masasabi mo kung mailalabas mo ang pregnancy tissue (namuong dugo sa pagbubuntis).. Maaari itong magmukhang maliit maiitim na kulay-ubas at maninipis na lamad; o maliit na suput-suputang napapaligiran ng isang maputi at malambot na sapin. Depende sa edad ng pagbubuntis, ang mga tisyu na ito ay maaaring maging mas maliit sa iyong kuko, hanggang sa laki ng iyong hinlalaki. Kung makikilala mo ang mga tisyu na ito, iyon ang indikasyon na matagumpay ang aborsiyon. Kadalasan ang tisyu sa pagbubuntis ay maaaring nakabalot sa mga namuong dugo. Maaari mong hindi mo ito makita malaiban lang kung napakamasusi mo itong titingnan.

Mga Sanggunian:

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.