Tunkol sa Aborsiyon HInggil sa Medisina

Responsive image

Maraming bansa ang may mga batas lingid sa pagkakaroon ng aborsiyon at paggamit ng mga pildoras na pang-aborsiyon. Sa mga bansa kung saan hindi ipinagbabawal ang aborsiyon, karamihan sa doktor ay inirerekomenda ang paggamit ng mga gamot na mifepristone at misoprostol sa unang 11 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 11 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang mismong misoprostol ay labis ding mabisa sa unang 10 linggo. Ang mga sintomas ng aborsiyon gamit ang mga pildoras ay sadyang magkatulad sa isang likas na pagkalaglag, at ang aborsiyon gamit ang mga pildoras ay ligtas sa kababaihan na gamitin nang pribado.

Ang gamot na ginamit sa gamot sa panggagamot ng mga pildoras na pang-aborsiyon ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalubay at pagbubukas sa sipit-sipitan (pagkakabukas sa matris), at nagdudulot ng kontraksyon sa matris, na pumipigil sa pagbubuntis.

Sa Misoprostol, kadalasan sa loob nang 1 hanggang 2 oras ng pagsipsip ng unang set ng mga pildoras sa loob ng iyong katawan, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Ang aborsiyon ay kadalasang nangyayari sa loob nang 24 na oras mula sa pag-inom ng huling pildoras na misoprostol. Kadalasan, nangyayari ito bago sa pag-inom nito.

Responsive image
Responsive image

Kung nag-aalala ka, masasabi mo kung mailalabas mo ang pregnancy tissue (namuong dugo sa pagbubuntis).. Maaari itong magmukhang maliit maiitim na kulay-ubas at maninipis na lamad; o maliit na suput-suputang napapaligiran ng isang maputi at malambot na sapin. Depende sa edad ng pagbubuntis, ang mga tisyu na ito ay maaaring maging mas maliit sa iyong kuko, hanggang sa laki ng iyong hinlalaki. Kung makikilala mo ang mga tisyu na ito, iyon ang indikasyon na matagumpay ang aborsiyon. Kadalasan ang tisyu sa pagbubuntis ay maaaring nakabalot sa mga namuong dugo. Maaari mong hindi mo ito makita malaiban lang kung napakamasusi mo itong titingnan.

Mga May-akda:

Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.

Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.

Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.

Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.

Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.

carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.