Pagpapalaglag at Pertilidad sa Hinaharap


Gaano kadali ako maaaring magbuntis ulit pagkatapos ng isang medikal na pagpapalaglag?

Maaari kang magbuntis ulit sa loob ng 8 na araw pagkatapos ng isang medikal pagpapalaglag. Kung ikaw ay nakipagtalik, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng kontraseptibo para maiwasan ang di planadong pagbubuntis.

Magsasanhi ba ng mga depekto sa pagsilang ang pampalaglag na tabletas sa sanggol na ipagbubuntis ko sa hinaharap?

Hindi, ang pampalaglag na mga tabletas ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

Mas mahihirapan ba ako na magbuntis sa hinaharap kung iinum ako ng pampalaglag na tabletas?

Hindi, ang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay hindi magpapahirap sa’yo na mabuntis sa hinaharap.

Pagpapalaglag at Pertilidad sa Hinaharap

Maaari kang magbuntis ulit sa loob ng 8 na araw pagkatapos ng isang medikal pagpapalaglag. Kung ikaw ay nakipagtalik, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng kontraseptibo para maiwasan ang di planadong pagbubuntis.

Hindi, ang pampalaglag na mga tabletas ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

Hindi, ang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay hindi magpapahirap sa’yo na mabuntis sa hinaharap.

Mga Sanggunian