Pagpapalaglag at Pertilidad sa Hinaharap

Maaari kang magbuntis ulit sa loob ng 8 na araw pagkatapos ng isang medikal pagpapalaglag. Kung ikaw ay nakipagtalik, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng kontraseptibo para maiwasan ang di planadong pagbubuntis.

Hindi, ang pampalaglag na mga tabletas ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

Hindi, ang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay hindi magpapahirap sa’yo na mabuntis sa hinaharap.

References:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.