Mga Nakakasama sa Pampalaglag na Tabletas


Sa anong mga pagkakataon dapat kong iwasan ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa bahay?

Dapat mong iwasan na gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa bahay kung ikaw ay higit pa sa 13 na linggong buntis; kung ikaw ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung ikaw ay may malubhang problema sa kalusugan, kasama na ang mga problema sa pag-clot ng dugo; o sa tingin mo o alam mo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng matris (ektopik na pagbubuntis).

Mga Nakakasama sa Pampalaglag na Tabletas

Dapat mong iwasan na gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa bahay kung ikaw ay higit pa sa 13 na linggong buntis; kung ikaw ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung ikaw ay may malubhang problema sa kalusugan, kasama na ang mga problema sa pag-clot ng dugo; o sa tingin mo o alam mo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng matris (ektopik na pagbubuntis).

Mga Sanggunian