Iba pang mga FAQ ng Pagpapalaglag

Ang pagpapalaglag ba ay isang paraan para mapigilan ang pagbubuntis?

Ang mga paraan ng pagpapalaglag ay hindi dapat na ipagkamali sa pag-iiwas sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari mong bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang pagkatuto tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

Ano ang kaibahan sa pagitan ng pampalaglag na tabletas at ng bukas-ng-umaga na tabletas (pang-emerhensiya na kontrasepsyon)?

Ang pang-emerhensiyang kontraseptibong mga tabletas (ECP) ay isang ligtas at mabisang paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis pagkatapos ng di protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na pagpapalaglag (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

Ang medikal na pagpapalaglag ay pareho lang ba sa pampalaglag na mga tabletas? Ang medikal na pagpapalaglag ay parehong lang ba sa pang-opera na pagpapalaglag?

May dalawang karaniwang uri na paraan sa pagpapalaglag:
1) Medikal na pagpapalaglag: Ang medikal na pagpapalaglag ay gumagamit ng mga parmakolohikal na mga gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang-pag-opera na pagpapalaglag” o “pagpapalaglag gamit ang mga tabletas” ay ginagamit din.
2) Pang-opera na pagkakalaglag: Sa mga paraan ng pang-opera na pagpapalaglag, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng kuwelyo ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manwal na vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

Paano kita makokontak para sa karagdagang impormasyon?

Para sa karagdagang impormasyon, maari mong kontakin ang aming pangkat sa info@howtouseabortionpill.org.

Ang mga paraan ng pagpapalaglag ay hindi dapat na ipagkamali sa pag-iiwas sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari mong bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang pagkatuto tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

Ang pang-emerhensiyang kontraseptibong mga tabletas (ECP) ay isang ligtas at mabisang paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis pagkatapos ng di protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na pagpapalaglag (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

May dalawang karaniwang uri na paraan sa pagpapalaglag:
1) Medikal na pagpapalaglag: Ang medikal na pagpapalaglag ay gumagamit ng mga parmakolohikal na mga gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang-pag-opera na pagpapalaglag” o “pagpapalaglag gamit ang mga tabletas” ay ginagamit din.
2) Pang-opera na pagkakalaglag: Sa mga paraan ng pang-opera na pagpapalaglag, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng kuwelyo ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manwal na vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

Para sa karagdagang impormasyon, maari mong kontakin ang aming pangkat sa info@howtouseabortionpill.org.

Mga Sanggunian

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.