Mga Di Kanais-nais na Epekto at Komplikasyon ng Pampalaglag na mga Tabletas

Gaano karaming pagdurugo at pamumulikat ang normal pagkatapos na inumin ang misoprostol?

Para sa ilang mga kababaihan, ang pamumulikat ay napakalakas – higit pang mas masakit sa menstruwal na pamumulikat (kung mayroon kang menstruwal na pamumulikat) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang menstruwal na period. Maaaring maglabas ka ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang tulad ng lemon sa loob ng unang ilang mga oras pagkatapos inumin ang misoprostol. Para sa ibang mga kababaihan, ang pamumulikat ay mahina at ang pagdurugo ay tulad sa isang normal na menstruwal na period.

Paano kung hindi ako dinugo pagkatapos na inumin ang misoprostol?

Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi ka dinugo o may kaunting pagdurugo na may kasunod na sobrang pananakit (partikular na sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay madalang, ito ay nakamamatay. Maaari mo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na pagpapalaglag na tagapayo kung ikaw ay nag-aalala na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay.

Paano kung labis akong dinugo pagkatapos na inumin ang pampalaglag na tabletas?

Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

Ano ang pwede kong gawin para maibsan ang alinmang pananakit pagkatapos na inumin ang tabletas?

Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg) sa bawat 6-8 na oras para maibsan ang iyong pananakit. Tandaan na maaari ka ring uminom ng ibuprofen bago gamitin ang misoprostol.

Pwede ba akong kumain nang normal pagkatapos inumin ang pampalaglag na tabletas?

Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang kumain sa gusto mo. Tuyo na pagkain (hal. biskwit o tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa pagpapalaglag.

Pwede ba akong uminom ng mga likido nang normal pagkatapos na inumin pampalaglag na tabletas?

Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang uminom sa gusto mo (maliban sa alkohol).

Pwede ba akong uminom ng alkohol tuwing at pagkatapos inumin ang pampalaglag na tabletas?

Dapat iwasan ang alkohol habang ginagamot para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alcohol ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininum para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alkohol hanggang sa makumpirma na ang pagpapalaglag ay kumpleto na at iyong naramdaman na malusog ka.

Gaano katagal mawala ang mga di kanais-nais na epekto ng pampalaglag na tabletas?

Karamihan sa mga kababaihan ay nalalabas ang pinagbubuntis sa loob ng 4 – 5 na oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

Normal bang sumama ang pakiramdam o mahilo pagkatapos inumin ang misoprostol?

Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng iyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kang lagnat sa panahong ito. Karamihan sa mga kababaihan ay nag-ulat na nalalaman nila na nalabas na ang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimulang bumubuti ang kanilang pakiramdam.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang pampalaglag na tabletas?

Ang ilan sa mga kababaihan ay maaaring sumailalim sa isang pang-opera na pamamaraan kung sila ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang mga tabletas. Tandaan! Pagpapagamot para sa hindi kumpletong pagpapalaglag ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kang karapatan para sa serbisyong ito, kahit na kung ang pagpapalaglag ay ipinagbabawal sa iyong bansa.

Para sa ilang mga kababaihan, ang pamumulikat ay napakalakas – higit pang mas masakit sa menstruwal na pamumulikat (kung mayroon kang menstruwal na pamumulikat) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang menstruwal na period. Maaaring maglabas ka ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang tulad ng lemon sa loob ng unang ilang mga oras pagkatapos inumin ang misoprostol. Para sa ibang mga kababaihan, ang pamumulikat ay mahina at ang pagdurugo ay tulad sa isang normal na menstruwal na period.

Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi ka dinugo o may kaunting pagdurugo na may kasunod na sobrang pananakit (partikular na sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay madalang, ito ay nakamamatay. Maaari mo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na pagpapalaglag na tagapayo kung ikaw ay nag-aalala na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay.

Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg) sa bawat 6-8 na oras para maibsan ang iyong pananakit. Tandaan na maaari ka ring uminom ng ibuprofen bago gamitin ang misoprostol.

Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang kumain sa gusto mo. Tuyo na pagkain (hal. biskwit o tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa pagpapalaglag.

Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang uminom sa gusto mo (maliban sa alkohol).

Dapat iwasan ang alkohol habang ginagamot para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alcohol ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininum para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alkohol hanggang sa makumpirma na ang pagpapalaglag ay kumpleto na at iyong naramdaman na malusog ka.

Karamihan sa mga kababaihan ay nalalabas ang pinagbubuntis sa loob ng 4 – 5 na oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng iyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kang lagnat sa panahong ito. Karamihan sa mga kababaihan ay nag-ulat na nalalaman nila na nalabas na ang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimulang bumubuti ang kanilang pakiramdam.

Ang ilan sa mga kababaihan ay maaaring sumailalim sa isang pang-opera na pamamaraan kung sila ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang mga tabletas. Tandaan! Pagpapagamot para sa hindi kumpletong pagpapalaglag ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kang karapatan para sa serbisyong ito, kahit na kung ang pagpapalaglag ay ipinagbabawal sa iyong bansa.

Mga Sanggunian

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.