Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

Paano gumagana ang pampalaglag na mga tabletas?

Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

Ano ang ginagawa ng misoprostol?

Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

Ano ang ginagawa ng mifepristone?

Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

Pwede ko bang inumin ang misoprostol sa bahay?

Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

Pwede ba akong uminom ng tubig pagkatapos inumin ang misoprostol?

Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang iyong binibigyan ng oras ang misoprostol para matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, pwede ka ng uminom ng tubig para lunukin ang natitirang mga tabletas at, sa pangkalahatan, sing dami ng tubig na kailangan mo para hindi mauhaw.

Pwede ba akong uminom ng tubig pagkatapos inumin ang mifepristone?

Oo, pwede kang uminom ng tubig para tulungan kang malunok ang mifepristone.

Dapat ko bang ilagay ang misoprostol sa ilalim ng dila o sa puwerta?

May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang mga tabletas sa iyong puwerta o sa ilalim ng iyong dila (sublinggwal). Ang PaanoGamitin ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang mga tabletas ay matutunaw ng mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa iyong katawan) at may mababang panganib sa impeksyon.

Ano ang kaibahan sa pagitan ng pag-inum ng misoprostol lamang at sa pag-inum sa parehong mifepristone at misoprostol?

Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostil-lamang ay epektibong mga pagpipilian. Gayunpaman, kung makukuha mo at mura para sa’yo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat mong piliin.

Gaano ka-epektibo ang misoprostol at gaano ka-epektibo ang misoprostol + mifepristone?

98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung misoprostol lamang ang ginamit.

Bakit ko kailangan ng uminom ng mas maraming misoprostol kung ininom ko nang una ang mifepristone?

Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang mga tabletas na ito ay nagtutulungan sa isa’t isa. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagpapalabas sa pinagbubuntis.

May makakaalam ba na nagkaroon ako ng pagpapalaglag gamit ang pampalaglag na tabletas?

Kung ginamit mo ang misoprostol na mga tabletas sa ilalim ng iyong dila, walang makakapagsabi na ikaw ay gumamit ng pampalaglag na mga tabletas, dahil malulunok mo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, pwede mong sabihin na natural na nakunan ka. Kung iyong ginagamit ang misoprostol sa puwerta, ang balat ng tabletas ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan mo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit mo ang misoprostol sa puwerta, ang pangkalusugan na provider ay maaaring makita ang puting ballot ng tabletas sa iyong puwerta. Ito ang dahilan kung bakit ang PaanoGamitin ay nagmungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng iyong dila at hindi sa loob ng iyong puwerta.

Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang iyong binibigyan ng oras ang misoprostol para matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, pwede ka ng uminom ng tubig para lunukin ang natitirang mga tabletas at, sa pangkalahatan, sing dami ng tubig na kailangan mo para hindi mauhaw.

Oo, pwede kang uminom ng tubig para tulungan kang malunok ang mifepristone.

May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang mga tabletas sa iyong puwerta o sa ilalim ng iyong dila (sublinggwal). Ang PaanoGamitin ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang mga tabletas ay matutunaw ng mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa iyong katawan) at may mababang panganib sa impeksyon.

Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostil-lamang ay epektibong mga pagpipilian. Gayunpaman, kung makukuha mo at mura para sa’yo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat mong piliin.

98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung misoprostol lamang ang ginamit.

Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang mga tabletas na ito ay nagtutulungan sa isa’t isa. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagpapalabas sa pinagbubuntis.

Kung ginamit mo ang misoprostol na mga tabletas sa ilalim ng iyong dila, walang makakapagsabi na ikaw ay gumamit ng pampalaglag na mga tabletas, dahil malulunok mo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, pwede mong sabihin na natural na nakunan ka. Kung iyong ginagamit ang misoprostol sa puwerta, ang balat ng tabletas ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan mo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit mo ang misoprostol sa puwerta, ang pangkalusugan na provider ay maaaring makita ang puting ballot ng tabletas sa iyong puwerta. Ito ang dahilan kung bakit ang PaanoGamitin ay nagmungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng iyong dila at hindi sa loob ng iyong puwerta.

Mga Sanggunian

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.