Sino ang maaaring gumamit ng mga Pangpalaglag na Tabletas?

Kung ako ay isang napakalaking babae (o napakataba), kailangan ko bang uminom ng mas maraming tabletas?

Hindi, gumamit ng parehong bilang ng mga tabletas na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang bisa ng medikasyon ay hindi nababawasan para sa mga malalaki o mabibigat na mga babae. Hindi mo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming tabletas.

Paano kung nalaman kong kambal ang aking pinagbubuntis?

Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

Mababawasan ba ang bisa ng pampalaglag na tabletas kung nakagamit na ako nito noon?

Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nagamit mo na ang pampalaglag na tabletas na ito noon, hindi mo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin mo ito ulit para sa ibang di-inaasahang pagbubuntis.

Pwede ko bang inumin ang misoprostol habang mayroon akong nakakabit na IUD?

Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

Pwede ko bang inumin ang misoprostol habang nagpapasuso?

IKung ikaw ay nagpapasuso ng isang sanggol, ang misoprostol na mga tabletas ay maaaring magsanhi ng pagtatae sa sanggol. Para maiwasan ito, pasusuin muna ang sanggol, inumin ang misoprostol na mga tabletas, at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso ulit.

Pwede ko bang inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung ako ay may HIV?

Kung ikaw ay mayroong HIV, dapat mong siguruhin na ikaw ay walang masamang nararamdaman, umiinom ka sa mga antiretroviral na gamot, at ang iyong kalusugan ay mabuti.

Pwede ko bang inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung ako ay may anemia?

Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

Hindi ba ligtas ang pampalaglag na tabletas kung ako ay na-sesaryan?

Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

Kung ginamit ko ang pampalaglag na tabletas at pagkatapos ay buntis pa rin ako, ang sanggol ba ay ipapanganak na may mga depekto?

Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

Ako ay sumailalim ng pambabae na isterilisasyon (tubal ligation). Hindi ito gumana at ako ay nabuntis. Ang pagbubuntis ay nasa tubo (ektopik na pagbubuntis). Ngayon ako ay buntis na naman. Ligtas ba para sa akin na inumin ang pampalaglag na mga tabletas?

Hindi, hindi ligtas na inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung alam mo na ikaw ay may panganib magkaroon ng ektopik na pagbubuntis. Dahil ikaw ay sumailalim ng tubal ligation, alam naming na mayroong pagpilat sa iyong mga tubo (mga Fallopian na tubo). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang iyong huling pagbubuntis ay isang ektopik na pagbubuntis. Ang mga Fallopian na tubo ay ang lugar kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at lumipat mula sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang iyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, ito ay maaaring magsanhi sa pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob mo, na nakamamatay. Ikaw ay nasa panganib para sa isa pang ektopik na pagbubuntis. Hindi mo dapat gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa iyong sarili hanggang sa ang isang pangkalusugan na provider ay sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa iyong mga tubo.

Paano ako magkakaroon ng pagpapalaglag kung ako ay nadayagnos na may ektopik na pagbubuntis?

Una, dapat mong malaman na karamihan sa mga babae ay hindi malalaman ang kondisyong ito maliban kung sila ay sumailalim sa isang ultrasound. Ang ektopik na mga pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang pagpapalaglag, ang mga babae ay maaaring makakuha ng isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Hindi, gumamit ng parehong bilang ng mga tabletas na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang bisa ng medikasyon ay hindi nababawasan para sa mga malalaki o mabibigat na mga babae. Hindi mo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming tabletas.

Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nagamit mo na ang pampalaglag na tabletas na ito noon, hindi mo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin mo ito ulit para sa ibang di-inaasahang pagbubuntis.

Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

IKung ikaw ay nagpapasuso ng isang sanggol, ang misoprostol na mga tabletas ay maaaring magsanhi ng pagtatae sa sanggol. Para maiwasan ito, pasusuin muna ang sanggol, inumin ang misoprostol na mga tabletas, at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso ulit.

Kung ikaw ay mayroong HIV, dapat mong siguruhin na ikaw ay walang masamang nararamdaman, umiinom ka sa mga antiretroviral na gamot, at ang iyong kalusugan ay mabuti.

Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

Hindi, hindi ligtas na inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung alam mo na ikaw ay may panganib magkaroon ng ektopik na pagbubuntis. Dahil ikaw ay sumailalim ng tubal ligation, alam naming na mayroong pagpilat sa iyong mga tubo (mga Fallopian na tubo). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang iyong huling pagbubuntis ay isang ektopik na pagbubuntis. Ang mga Fallopian na tubo ay ang lugar kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at lumipat mula sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang iyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, ito ay maaaring magsanhi sa pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob mo, na nakamamatay. Ikaw ay nasa panganib para sa isa pang ektopik na pagbubuntis. Hindi mo dapat gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa iyong sarili hanggang sa ang isang pangkalusugan na provider ay sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa iyong mga tubo.

Una, dapat mong malaman na karamihan sa mga babae ay hindi malalaman ang kondisyong ito maliban kung sila ay sumailalim sa isang ultrasound. Ang ektopik na mga pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang pagpapalaglag, ang mga babae ay maaaring makakuha ng isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Mga Sanggunian

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.