سقط جنین پزشکی بین 10 تا 11 هفته بارداری

بارداری بین 10 تا 11 هفته میتواند با استفاده از قرص های سقط جنین بدون خطر و به طور کامل خاتمه یابد ، اما ملاحظات ویژه ای را باید در نظر گرفت.

ایمنی سقط جنین پزشکی در هفته

سقط جنین هایی که در اوایل بارداری اتفاق می افتند ، خطر کمتری برای عارضه دارند. با ادامه روند رشد بارداری ، خطر عارضه افزایش می یابد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه خطر عارضه با مدت زمان بارداری افزایش می یابد. گرچه خطر در بارداری های بعدی افزایش می یابد، سقط جنین در هفته 11 هنوز هم بی خطر تلقی می شود.

طول حاملگی

٪ از زنانی که به مراقبت های پزشکی بیشتری نیاز داشتند

  • 0- 49 روز (هفته های 0 تا 7)
  • 40-63 روز (هفته های 7 تا 9)
  • 64-70 روز (هفته های 9 تا 10)
  • 71-77 روز (هفته های 10تا 11)
  • 2%
  • 2.5%
  • 2.7%
  • 3.3%

کردیت: https://www.womenonweb.org/

بعد از 10 هفته از سقط جنین چه چیزی خواهید دید؟

سقط جنین پزشکی باعث خونریزی زنان خواهد شد. این خونریزی می تواند زیاد تر از دوره طبیعی پریود شما باشد و ممکن است شامل لخته باشد. ممکن است خانم هایی که بین 10 تا 11 هفته باردار هستند، چیزی را که قابل تشخیص باشد، یا ممکن است شبیه بافت باشد را ببینند. این طبیعی است و نباید باعث نگرانی شما شود. این نشانه آن است که سقط جنین همانطور که انتظار می رود در حال انجام است. مانند یک دوره سنگین پریود، شما می توانید لخته های خون یا بافت بزرگتر را در توالت دور بیندازید. اگر شما در کشوری زندگی می کنید که سقط جنین غیرقانونی است ، اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که قابل تشخیص باشد را با دقت و احتیاط دور بیندازید.

نویسندگان:

تمام مطالب درج‌شده در این وب‌سایت توسط تیم HowToUseAbortionPill.org و مطابق با استانداردها و پروتکل‌های فدراسیون ملی سقط جنین، سازمان ایپاس (Ipas)، سازمان جهانی بهداشت، سازمان DKT International، و سازمان carafem نوشته شده است.

فدراسیون ملی سقط جنین (NAF)، انجمن حرفه‌ای ارائه‌کنندگان خدمات سقط جنین در آمریکای شمالی و یکی از رهبران جنبش طرفدار انتخاب است. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با رهنمودهای سیاست بالینی ۲۰۲۰ منتشرشده توسط NAF قرار دارد.

Ipas تنها سازمان بین‌المللی است که صرفاً بر گسترش دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و مراقبت‌های ضدبارداری تمرکز دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با به‌روزرسانی‌های بالینی در بهداشت باروری ۲۰۱۹ منتشرشده توسط Ipas قرار دارد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهداشت جامعۀ جهانی را بر عهده دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با سقط جنین ایمن ۲۰۱۲: رهنمود فنی و سیاستی برای نظام‌های سلامت منتشرشده توسط WHO قرار دارد.

DKT International سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر قدرت بازاریابی اجتماعی در برخی از بزرگترین کشورها با بیشترین نیاز به تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز و سقط جنین ایمن است.

carafem یک شبکۀ کلینیکی است که به ارائۀ مراقبت‌های مناسب و حرفه‌ای در زمینۀ سقط جنین و تنظیم خانواده می‌پردازد تا افراد بتوانند تعداد فرزندان و فاصلۀ فرزندآوری خود را کنترل کنند.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.