سقط جنین پزشکی بین 10 تا 11 هفته بارداری

بارداری بین 10 تا 11 هفته میتواند با استفاده از قرص های سقط جنین بدون خطر و به طور کامل خاتمه یابد ، اما ملاحظات ویژه ای را باید در نظر گرفت.

ایمنی سقط جنین پزشکی در هفته

سقط جنین هایی که در اوایل بارداری اتفاق می افتند ، خطر کمتری برای عارضه دارند. با ادامه روند رشد بارداری ، خطر عارضه افزایش می یابد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه خطر عارضه با مدت زمان بارداری افزایش می یابد. گرچه خطر در بارداری های بعدی افزایش می یابد، سقط جنین در هفته 11 هنوز هم بی خطر تلقی می شود.

طول حاملگی

٪ از زنانی که به مراقبت های پزشکی بیشتری نیاز داشتند

  • 0- 49 روز (هفته های 0 تا 7)
  • 40-63 روز (هفته های 7 تا 9)
  • 64-70 روز (هفته های 9 تا 10)
  • 71-77 روز (هفته های 10تا 11)
  • 2%
  • 2.5%
  • 2.7%
  • 3.3%

کردیت: https://www.womenonweb.org/

بعد از 10 هفته از سقط جنین چه چیزی خواهید دید؟

سقط جنین پزشکی باعث خونریزی زنان خواهد شد. این خونریزی می تواند زیاد تر از دوره طبیعی پریود شما باشد و ممکن است شامل لخته باشد. ممکن است خانم هایی که بین 10 تا 11 هفته باردار هستند، چیزی را که قابل تشخیص باشد، یا ممکن است شبیه بافت باشد را ببینند. این طبیعی است و نباید باعث نگرانی شما شود. این نشانه آن است که سقط جنین همانطور که انتظار می رود در حال انجام است. مانند یک دوره سنگین پریود، شما می توانید لخته های خون یا بافت بزرگتر را در توالت دور بیندازید. اگر شما در کشوری زندگی می کنید که سقط جنین غیرقانونی است ، اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که قابل تشخیص باشد را با دقت و احتیاط دور بیندازید.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.