بعد از استفاده از قرص سقط جنین

دو نوع دارو هست که برای سقط استفاده می‌شود: میفپریستون و میزوپروستول. در صورت مصرف این دو دارو باهم، سقط با استفاده از قرص بهتر عمل می‌کند. با این حال ، درصورت عدم دسترسی به میفپریستون، میزوپروستول به تنهایی نیز برای خاتمه دادن به بارداری مؤثر است و همچنان بی خطر است.

I. پپس از استفاده از قرص سقط جنین احتمالاً چه احساسی دارید؟
II. نشانھھای عوارض چیست؟
After Use Pills

پس از استفاده از قرص سقط جنین احتمالاً چھ احساسی دارید؟

پس از اینکه میفپریستون را مصرف کردید

بعضی از زنان بعد از مصرف میفپریستون، خونریزی سبکی دارند و برخی دیگر نھه. هر دو طبیعی است

پس از اینکه میزوپروستول را مصرف کردید

درد و خونریزی اثرات اصلی آناصلی آن ھهستند. این نشانھه ھها مفید ھهستند زیرا نشان میدھهند کھه داروها دارند تأثیر میگذارند. اما، شدت درد و خونریزی چقدر است؟

در مورد بعضی از زنان، درد بسیار شدید است – خیلی شدیدتر از دردھهای قاعدگی (اگر دچار دردهای قاعدگی میشوید)

در مورد بعضی از زنان، خونریزی شدیدتر از قاعدگی طبیعی است. ھهمچنین مشاھهده لختھه شدن خون در طی چند ساعت اول پس از مصرف میزوپروستول شایع است. اندازه لختھه بستھه بھه مدت زمان بارداری متفاوت خواهد بود

در مورد بعضی از زنان دیگر، درد خفیف بوده و خونریزی مانند دوره قاعدگی طبیعی است

اگر خونریزی و درد بیش از یک پریود عادی داشتید، نگران نشوید

اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھه با درد است. در بسیاری از کشورھها میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھه بخرید. 3 تا 4 قرص (200 میلیگرم) را ھهر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدهد

میتوانید ھهر چیزی را که دوست دارید بنوشید و بخورید

سعی کنید در یک محل راحت بمانید تا زمانی کھه حالتان بهتر شود

بیشتر زنان در کمتر از 24 ساعت حالشان بهتر میشود

توجه

۳-۴ هفته پس از سقط جنین، آزمایش بارداری هنوز به دلیل هورمون‌های باقی‌مانده در بدنتان مثبت خواهد بود. گاهی اوقات آزمایش‌های بارداری ممکن است تا ۶ هفته مثبت بمانند. اگر پس از استفاده از قرص‌ها همچنان علائم بارداری (مانند تحسین در سینه، تهوع، خستگی و غیره) را احساس می‌کنید، از ارتعاش تشخیصی (التراسونوگرافی) استفاده کرده تا بررسی کنید که سقط جنین با موفقیت انجام شده است یا خیر.

نشانھھای عوارض چیست؟

در ھهنگام سقط جنین، علائم فوق طبیعی است. ھهشیار باشید. در زیر برخی از علائمی کھه نشان میدھهند ممکن است در معرض خطر عوارض باشید آمده است

مقدار خونریزی شدید

اگر در ھهر ساعت و بھه مدت 2 ساعت پشت سر ھهم بعد از اینکھه فکر کردید سقط را انجام داده اید، 2 نوار بھهداشتی عادی کاملاً خیس شد، خونریزی بسیار شدید محسوب میشود. اگر خونریزی در این حد بود، باید خواستار کمک پزشکی شوید. خیس شدن بھه این معنی است کھه نوار بھهداشتی بھه طور کامل، از جلو به عقب، طرفین و پشت و رو با خون خیس شود

درد شدید

اگر درد آنقدردرد آنقدر شدید است کھه حتی با خوردن ایبوپروفن بھهتر نمیشود، کمک پزشکی بگیرید. این نوع درد شدید ممکن است بھه این معنی باشد کھه ممکن است دچار عوارض مربوط بھه بارداری شده باشید. دردی کھه با مصرف ایبوپروفن برطرف نشود نشانھه خطرناکی است. پیشنھهاد میکنیم ھهر زن بارداری که درد احساس میکند خواستار مراقبت پزشکی شود

احساس ناخوشی شدید

در روزی کھه میزوپروستول مصرف میکنید، ممکن است تب، حالت تھهوع و استفراغ داشتھه باشید. این مسئلھه طبیعی است. ھهر روز کھه از مصرف قرص سقط جنین میگذرد باید احساس کنید حالتان بھهتر میشود. نباید احساس ناخوشی کنید. اگر ھهر روز که از مصرف میزوپروستول میگذرد احساس ناخوشی بیشتری داشتید، باید مراقبت پزشکی دریافت کنید

نویسندگان:

  • تمام مطالب درج‌شده در این وب‌سایت توسط تیم HowToUseAbortionPill.org و مطابق با استانداردها و پروتکل‌های فدراسیون ملی سقط جنین، سازمان ایپاس (Ipas)، سازمان جهانی بهداشت، سازمان DKT International، و سازمان carafem نوشته شده است.
  • فدراسیون ملی سقط جنین (NAF)، انجمن حرفه‌ای ارائه‌کنندگان خدمات سقط جنین در آمریکای شمالی و یکی از رهبران جنبش طرفدار انتخاب است. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با رهنمودهای سیاست بالینی ۲۰۲۰ منتشرشده توسط NAF قرار دارد.
  • Ipas تنها سازمان بین‌المللی است که صرفاً بر گسترش دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و مراقبت‌های ضدبارداری تمرکز دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با به‌روزرسانی‌های بالینی در بهداشت باروری ۲۰۱۹ منتشرشده توسط Ipas قرار دارد.
  • سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهداشت جامعۀ جهانی را بر عهده دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با سقط جنین ایمن ۲۰۱۲: رهنمود فنی و سیاستی برای نظام‌های سلامت منتشرشده توسط WHO قرار دارد.
  • DKT International سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر قدرت بازاریابی اجتماعی در برخی از بزرگترین کشورها با بیشترین نیاز به تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز و سقط جنین ایمن است.
  • carafem یک شبکۀ کلینیکی است که به ارائۀ مراقبت‌های مناسب و حرفه‌ای در زمینۀ سقط جنین و تنظیم خانواده می‌پردازد تا افراد بتوانند تعداد فرزندان و فاصلۀ فرزندآوری خود را کنترل کنند

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.

قدرت گرفته از Women First Digital