سقط جنین پزشکی بین 10 تا 13 هفته بارداری

بارداری بین 10 تا 13 هفته میتواند با استفاده از قرص های سقط جنین بدون خطر و به طور کامل خاتمه یابد ، اما ملاحظات ویژه ای را باید در نظر گرفت.

Pregnancies between 10-13 weeks

ایمنی سقط جنین پزشکی در هفته

سقط جنین هایی که در اوایل بارداری اتفاق می افتند ، خطر کمتری برای عارضه دارند. با ادامه روند رشد بارداری ، خطر عارضه افزایش می یابد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه خطر عارضه با مدت زمان بارداری افزایش می یابد. گرچه خطر در بارداری های بعدی افزایش می یابد، سقط جنین در هفته 11 هنوز هم بی خطر تلقی می شود.

بعد از 10 هفته از سقط جنین چه چیزی خواهید دید؟

سقط جنین پزشکی باعث خونریزی زنان خواهد شد. این خونریزی می تواند زیاد تر از دوره طبیعی پریود شما باشد و ممکن است شامل لخته باشد. ممکن است خانم هایی که بین 10 تا 11 هفته باردار هستند، چیزی را که قابل تشخیص باشد، یا ممکن است شبیه بافت باشد را ببینند. این طبیعی است و نباید باعث نگرانی شما شود. این نشانه آن است که سقط جنین همانطور که انتظار می رود در حال انجام است. مانند یک دوره سنگین پریود، شما می توانید لخته های خون یا بافت بزرگتر را در توالت دور بیندازید. اگر شما در کشوری زندگی می کنید که سقط جنین غیرقانونی است ، اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که قابل تشخیص باشد را با دقت و احتیاط دور بیندازید.

نویسندگان:

مراجع: