دوره‌های آنلاین

دورۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب کنید

دوره‌ها مخصوص متخصصان حوزۀ سقط جنین ایمن و پزشکی طراحی شده است. دورۀ مناسب خود را انتخاب کنید.

choose-online-courses

I. دورۀ داروسازها

دورۀ آنلاین سقط جنین پزشکی (MA) برای داروسازان و کارکنان داروخانه‌ها طراحی شده است و هدف از آن، ارائه دانش تخصصی و اطمینان از این است که آن‌ها توانش لازم برای ارائه داروهای مخصوص سقط جنین پزشکی به منظور پایان دادن به بارداری را دارند.

II. دورۀ دانشجویان پزشکی

دورۀ آنلاین سقط جنین پزشکی (MA) برای دانشجویان پزشکی طراحی شده است. هدف از این دوره، ارائۀ دانش حیاتی برای جهت‌دهی به حرفۀ دانش‌جویان و آماده‌سازی آن‌ها برای کمک به زنانی است که قصد سقط جنین دارند یا خدمات سقط جنین پزشکی دریافت کرده‌اند.

III. سقط جنین پزشکی در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه

این دورۀ آنلاین با هدف دانش‌افزایی و تسهیل دسترسی به سقط جنین پزشکی (یا سقط جنین با دارو) در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه طراحی شده است. با اطلاعاتی که در این دوره کسب می‌کنید، می‌توانید به تضمین ایمنی، دسترس‌پذیری و امنیت سقط جنین با دارو کمک کنید. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontièresو www.HowToUseAbortionPill.org تهیه شده است.

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.