دوره آنلاین سقط جنین با قرص

Courses within safe medical abortion

دورۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب کنید

دوره‌ها مخصوص متخصصان حوزۀ سقط جنین ایمن و پزشکی طراحی شده است. دورۀ مناسب خود را انتخاب کنید.
Courses within safe medical abortion

سقط جنین پزشکی در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه

این دورۀ آنلاین با هدف دانش‌افزایی و تسهیل دسترسی به سقط جنین پزشکی (یا سقط جنین با دارو) در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه طراحی شده است. با اطلاعاتی که در این دوره کسب می‌کنید، می‌توانید به تضمین ایمنی، دسترس‌پذیری و امنیت سقط جنین با دارو کمک کنید. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontièresو www.HowToUseAbortionPill.org تهیه شده است.

ورود به دوره

مدیریت شخصی سقط جنین

این دوره برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند دربارۀ مدیریت سقط جنین توسط خودشان یا انجام سقط جنین در خانه یاد بگیرند. با اطلاعاتی که در این دوره می‌آموزید، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که سقط جنین با قرص اقدامی امن، دسترس‌پذیر و مطمئن است. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontières و www.HowToUseAbortionPill.org آماده شده است.

ورود به دوره
HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.

قدرت گرفته از Women First Digital