دوره‌های آنلاین

Courses within safe medical abortion.

دورۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب کنید

دوره‌ها مخصوص متخصصان حوزۀ سقط جنین ایمن و پزشکی طراحی شده است. دورۀ مناسب خود را انتخاب کنید.

دوره‌های آنلاین

دورۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب کنید

دوره‌ها مخصوص متخصصان حوزۀ سقط جنین ایمن و پزشکی طراحی شده است. دورۀ مناسب خود را انتخاب کنید.

Courses within safe medical abortion.

I. دورۀ داروسازها

دورۀ آنلاین سقط جنین پزشکی (MA) برای داروسازان و کارکنان داروخانه‌ها طراحی شده است و هدف از آن، ارائه دانش تخصصی و اطمینان از این است که آن‌ها توانش لازم برای ارائه داروهای مخصوص سقط جنین پزشکی به منظور پایان دادن به بارداری را دارند.

ورود به دوره

II. دورۀ دانشجویان پزشکی

دورۀ آنلاین سقط جنین پزشکی (MA) برای دانشجویان پزشکی طراحی شده است. هدف از این دوره، ارائۀ دانش حیاتی برای جهت‌دهی به حرفۀ دانش‌جویان و آماده‌سازی آن‌ها برای کمک به زنانی است که قصد سقط جنین دارند یا خدمات سقط جنین پزشکی دریافت کرده‌اند.

ورود به دوره

III. سقط جنین پزشکی در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه

این دورۀ آنلاین با هدف دانش‌افزایی و تسهیل دسترسی به سقط جنین پزشکی (یا سقط جنین با دارو) در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه طراحی شده است. با اطلاعاتی که در این دوره کسب می‌کنید، می‌توانید به تضمین ایمنی، دسترس‌پذیری و امنیت سقط جنین با دارو کمک کنید. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontièresو www.HowToUseAbortionPill.org تهیه شده است.

ورود به دوره

مدیریت شخصی سقط جنین

این دوره برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند دربارۀ مدیریت سقط جنین توسط خودشان یا انجام سقط جنین در خانه یاد بگیرند. با اطلاعاتی که در این دوره می‌آموزید، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که سقط جنین با قرص اقدامی امن، دسترس‌پذیر و مطمئن است. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontières و www.HowToUseAbortionPill.org آماده شده است.

ورود به دوره

این وب‌سایت ممکن است برای عملکرد مناسب نیازمند کوکی‌های ناشناس و خدمات مختلف شخص ثالث باشد. می‌توانید شر ایط و ضوابط و سیاست‌های حفظ حریم خصو صی ما را بخوانید. با ادامۀ استفاده از این وب‌سایت، رضایت انجام این کار را به ما می‌دهید.