قبل از استفاده از قرص سقط جنین

اس بات کو یقینی بنائیں کہ گولیوں سے اسقاط حمل کرنے سے پہلے آپ پوری طرح باخبر اور تیار محسوس کریں۔

ملاحظات .1
ملاحظات .2
توصیه عمومی .3
تھهیه یک طرح ایمنی .4
Pregnacy calculator

ماشین حساب بارداری

چقدر از بارداری شما گذشتھه است؟ تحقیقات نشان میدھهد کھه داروی سقط جنین اغلب برای حاملگی پیش از 10 ھهفتھه از آخریناز آخرین دوره قاعدگی فرد توصیھه میشود. از ماشین حساب بارداری برای تعیین این مسئلھه استفاده کنید کھه از آآخرین دوره قاعدگی شما چقدر گذشته است.

اگر آخرین قاعدگی شما در این تاریخ یا بعد از آن شروع شده باشد:

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

هنوز می‌توانید استفاده از قرص سقط جنین را در نظر بگیرید.

آیا بیش از 13 هفته باردار هستید؟

پروتکل HowToUseAbortionPill تنها برای بارداری‌های تا 13 هفته منظور شده است. با این حال، قرص‌های سقط جنین می‌توانند با پروتکل دیگری در دوره‌های بارداری بعدی مصرف شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با دوستان ما در وب‌سایت www.womenonweb.org تماس بگیرید. یا به پروفایل‌های کشوری ما مراجعه کنید تا درباره منابع سقط جنین در کشور خود بیشتر بیاموزید.

ملاحظات

توصیه عمومی

iconغذای سبک بخورید (مثل کراکر یا نان تست زیرا میتواند بھه برطرف شدن حالت تهوع کمک کند)
iconدر تمام مراحل مقدار زیادی آب بنوشید
iconدر ھهنگام استفاده از قرص میزوپروستول، در جایی (مانند خانھه خودتان) باشید کھه حریم خصوصی داشته باشید تا پس از مصرف قرص اگر خواستید بتوانید چند ساعت دراز بکشید.
icon شاید فکر خوبی باشد کھه از کسی بخواهید از شما مراقبت کند
iconقبل از استفاده از میزوپروستول برای به حداقل رساندن درد، مصرف ایبوپروفن را در نظر بگیرید
iconقبل از استفاده از قرص سقط جنین و در صورتی کھه نیاز بھه کمک پزشکی اورژانس داشتھه باشید یک طرح ایمنی تھیھتهیه کنید. (لینک به بخش)

تھهیه یک طرح ایمنی

طبق اعلام کنگره متخصصان زنان و زایمان آمریکازایمان آمریکا، سقط جنین پزشکی در سھه ماھهھه اول یکی از ایمنترین رویھه ھهای پزشکی است. با این حال، ھهمیشھه باید برای ھهر شرایط اضطراری پزشکی احتمالی آآماده باشید. پرسشھهای ما در زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید طرح ایمنی خود را مواقع نیاز تھهیه کنید.

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.

قدرت گرفته از Women First Digital