قرص سقط جنین اصل وبلاگ

Sex after abortion with pills
جدیدترین
03 Dec, 2020

رابطه جنسی بعد از سقط جنین با قرص، چه زمانی ممکن است؟

زنان بعد از سقط جنین با استفاده از قرص چه مدت باید منتظر رابطه جنسی باشند؟ هر آنچه که باید در مورد سقط جنین پزشکی بدانید در اینجا آمده است.

ادامه مطلب

03 Dec, 2020
جدیدترین

رابطه جنسی بعد از سقط جنین با قرص، چه زمانی ممکن است؟

Sex after abortion with pills

زنان بعد از سقط جنین با استفاده از قرص چه مدت باید منتظر رابطه جنسی باشند؟ هر آنچه که باید در مورد سقط جنین پزشکی بدانید در اینجا آمده است.

ادامه مطلب


Can a grandmother's remedy be used for an abortion?
07 Nov, 2019

سقط جنین در خانه

Can a grandmother's remedy be used for an abortion?

سقط جنین در خانه! ما تمام اطلاعاتی را که در مورد سقط جنین با قرص ها نیاز دارید به اشتراک می گذاریم. توصیه ها و مواردی که در اینجا باید بدانید.

ادامه مطلب

این وب‌سایت ممکن است برای عملکرد مناسب نیازمند کوکی‌های ناشناس و خدمات مختلف شخص ثالث باشد. می‌توانید شر ایط و ضوابط و سیاست‌های حفظ حریم خصو صی ما را بخوانید. با ادامۀ استفاده از این وب‌سایت، رضایت انجام این کار را به ما می‌دهید.