نحوه استفاده از قرص

دو گزینه برای سقط جنین پزشکی وجود دارد. هر دو روش بسیار مؤثر هستند:

دستورالعمل سقط جنین با میفپریستون و میزوپرستول

قبل از شروع ، بخوانید . مطمئن باشید که قبل از استفاده از قرص توصیه ما را درباره :

 • حاملگی شما طی 11 هفته اول (77 روز)
 • شما تمام ملاحظات و توصیه های کلی ما را مرور کرده اید
 • در موقیت اضطراری شما برنامه ایمنی دارید
مرحله 1:
یک مییفپرستون (200 میلی گرم) را با آب قورت دهید.
مرحله 2:
به مدت 24 تا 48 ساعت صبر کنید. شما باید 24 ساعت قبل از استفاده از میزوپرستول صبر کنید، اما بیشتر از 48 ساعت صبر نکنید. در حالی که منتظر هستید ، فقط کارهایی را که به طور معمول در زندگی روزمره خود انجام می دهید را انجام دهید، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن به محل کار یا مدرسه.
مرحله 3:
4 عدد قرص میزوپرستول (هر کدام 200 میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت 30 دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. آنها ممکن است هنگام حل شدن دهان شما را خشک یا طعم گچ دهند. طی مدت این 30 دقیقه چیزی نخورید و نیاشامید. بعد از مدت 30 دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید.
اگر در طول 30 دقیقه که قرص میزوپروستول در زیر زبان شما است استفراغ کنید، به احتمال زیاد این قرص ها تاثیر نخواهند گذاشت. در این حالت ، لازم است فوراً مرحله 3 را تکرار کنید. اگر بعد از 30 دقیقه ای که قرص در زیر زبانتان بود استفراغ کردید، دیگر نیازی به تکرار آن مرحله نیست، زیرا قرص ها پیش از این در سیستم بدن شما جذب شده اند.
شما باید طی 3 ساعت پس از استفاده از 4 قرص میزوپروستول، خونریزی کنید. خونریزی باید مشابه یا زیاد تر از دوره عادت ماهانه شما باشد. این نشانه آن است که روند سقط جنین در حال انجام شدن است.
پس از 3 ساعت انتظار، تمام خانم هایی که بین 9 تا 11 هفته باردار هستند، باید مرحله 4 را انجام دهند. اگر شما زیر 9 هفته باردار هستید و بعد از اتمام مرحله 3، خونریزی کمی یا اصلا خونریزی نداشته اید، مرحله 4 را انجام دهید. اگر شما زیر 9 هفته باردار هستید و بعد از مراحل 1 تا 3، خونریزی شبیه به دوره پریود (یا بیشتر) داشته اید، نیازی نیست که مرحله بعدی را ادامه دهید، زیرا احتمالاً این روند کامل شده است.
مرحله چهارم:
اگر شما بین 9 تا 11 هفته باردار هستید و 3 ساعت پس از انجام مرحله 3، خونریزی کمی یا خونریزی نداشتید، 4 عدد قرص میزوپرستول (هر کدام 200 میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت 30 دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. بعد از مدت 30 دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید.
اگر 3 ساعت بگذرد و شما خونریزی کم یا خونریزی ندارید، برای پشتیبانی با دوستان ما در سایت های www.safe2choose.org، www.womenhelp.org یا www.womenonweb.org تماس بگیرید. ما توصیه نمی کنیم که شما تا زمانی که این وضعیت توسط یک فرد پشتیبانی کننده آموزش دیده ارزیابی شود، از قرص های بیشتری استفاده کنید.

سایر ملاحظات سقط جنین با مییفپرستون و میزوپرستول:

یاد بگیرید که بعد از مصرف مییفپرستون + میزوپرستول چه انتظاری دارید اینجا در

اگر شما گرفتگی بدی را تجربه کردید، ایبوپروفن یک داروی مناسب برای مقابله با درد است. شما در اکثر کشورها می توانید ایبوپروفن 200 میلی گرم را بدون نسخه خریداری کنید. 3 تا 4 عدد قرص (هر کدام 200 میلی گرم) را هر 6 تا 8 ساعت مصرف کنید. اگر شما برای تسکین درد به چیز قویتری احتیاج دارید، شما می توانید هر 6 تا 8 ساعت از 2 قرص تیلنول (325 میلی گرم) استفاده کنید.

اگر از قرص های سقط جنین مییفپرستون و میزوپرستول استفاده کرده اید، شما احتمالاً نیازی به مراجعه به پزشک معالج مراقبت های پزشکی برای پیگیری های بعدی ندارید. این داروها به حدی مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که فقط زمانی نیاز به پیگیری دارید که:

 • شما احساس بیماری می کنید و یا درد شما بعد از 2 یا 3 روز بهتر نمی شود. اگر این اتفاق رخ داد ، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
 • شما بعد از گذشت دو هفته پس از مصرف قرص های سقط جنین، هنوز علائم بارداری را احساس می کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کمتر نمی شود.

دستورالعمل سقط جنین فقط با میزوپرستول

قبل از شروع ، بخوانید . مطمئن باشید که قبل از استفاده از قرص توصیه ما را درباره :

 • حاملگی شما طی 11 هفته اول (77 روز)
 • شما تمام ملاحظات و توصیه های کلی ما را مرور کرده اید
 • در موقیت اضطراری شما برنامه ایمنی دارید
مرحله 1:
4 عدد قرص میزوپرستول (هر کدام 200 میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت 30 دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. آنها ممکن است هنگام حل شدن دهان شما را خشک یا طعم گچ دهند. طی مدت این 30 دقیقه چیزی نخورید و نیاشامید. بعد از مدت 30 دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید. 4 ساعت قبل از شروع مرحله 2 صبر کنید.
اگر در طول 30 دقیقه که قرص میزوپرستول در زیر زبان شما است استفراغ کنید، به احتمال زیاد این قرص ها تاثیر نخواهند گذاشت. در این حالت ، لازم است فوراً مرحله 1 را تکرار کنید. اگر بعد از 30 دقیقه ای که قرص در زیر زبانتان بود استفراغ کردید، دیگر نیازی به تکرار آن مرحله نیست، زیرا قرص ها پیش از این در سیستم بدن شما جذب شده اند.
خونریزی باید طی 3 تا 4 ساعت پس از استفاده از قرص های میزوپرستول آغاز شود. خونریزی باید مشابه یا زیادتر از دوره عادت ماهانه شما باشد. این نشانه آن است که روند سقط جنین در حال انجام شدن است.
مرحله 2:
مرحله 1 را با 4 عدد قرص دیگر تکرار کنید، 3 ساعت صبر کنید.
تمام خانم هایی که بین 9 تا 11 هفته باردار هستند، باید مرحله 3 را انجام دهند. اگر شما زیر 9 هفته باردار هستید و بعد از اتمام مرحله 2، خونریزی کم یا اصلا خونریزی نداشته اید، مرحله 3 را انجام دهید. اگر شما زیر 9 هفته باردار هستید و بعد از مراحل 1 تا 2، خونریزی شبیه به دوره پریود (یا بیشتر) داشته اید، نیازی نیست که مرحله بعدی را ادامه دهید، زیرا احتمالاً این روند کامل شده است.
مرحله 3 (فقط اگر 9 تا 11 هفته باردار هستید، یا بعد از مراحل 1 تا 2 خونریزی کم یا اصلا خونریزی نداشته اید):
مرحله 1 را با 4 قرص دیگر تکرار کنید.
اگر از تمام 12 عدد قرص استفاده کرده اید و خونریزی یا گرفتگی کم یا اصلا این دو مورد را ندارید، برای پشتیبانی با دوستان ما در سایت های www.safe2choose.org، www.womenhelp.org یا www.womenonweb.org تماس بگیرید. ما توصیه نمی کنیم که شما تا زمانی که این وضعیت توسط یک فرد پشتیبانی کننده آموزش دیده ارزیابی شود، از قرص های بیشتری استفاده کنید.

سایر ملاحظات سقط جنین با میزوپرستول:

یاد بگیرید که بعد از مصرف میزوپرستول چه انتظاری دارید. در اینجا

اگر شما گرفتگی بدی را تجربه کردید، ایبوپروفن یک داروی مناسب برای مقابله با درد است. شما در اکثر کشورها می توانید ایبوپروفن 200 میلی گرم را بدون نسخه خریداری کنید. 3 تا 4 عدد قرص (هر کدام 200 میلی گرم) را هر 6 تا 8 ساعت مصرف کنید. اگر شما برای تسکین درد به چیز قویتری احتیاج دارید، شما می توانید هر 6 تا 8 ساعت از 2 قرص تیلنول (325 میلی گرم) استفاده کنید.

اگر شما از قرص میزوپرستول استفاده کرده اید، شما احتمالاً نیازی به مراجعه به پزشک معالج مراقبت های پزشکی برای پیگیری های بعدی ندارید. این داروها به حدی مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که فقط زمانی نیاز به پیگیری دارید که:

 • شما احساس بیماری می کنید و یا درد شما بعد از 2 یا 3 روز بهتر نمی شود. اگر این اتفاق رخ داد ، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
 • شما بعد از گذشت دو هفته پس از مصرف قرص های سقط جنین، هنوز علائم بارداری را احساس می کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کمتر نمی شود.

References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.