نحوه استفاده از داروی سقط جنین

دو نوع دارو هست که برای سقط استفاده می‌شود: میفپریستون و میزوپروستول. در صورت مصرف این دو دارو باهم، سقط با استفاده از قرص بهتر عمل می‌کند. با این حال ، درصورت عدم دسترسی به میفپریستون، میزوپروستول به تنهایی نیز برای خاتمه دادن به بارداری مؤثر است و همچنان بی خطر است.

انتخاب کنید که آیا مایل به کسب اطلاعات بیشتر درمورد دستورالعمل سقط ایمن با استفاده از میفپریستون و میزوپروستول یا فقط میزوپروستول، هستید.

میفپریستون و میزوپروستول
فقط میزوپروستول
How to Use

بقبل از شروع، توصیه‌های ما را در مورد قبل از استفاده از قرص‌ها بخوانید. مطمئن شوید که:

دستورالعمل‌های استفاده از میفپریستون و میزوپروستول

برای سقط جنین با میفپریستون و میزوپروستول، باید یک قرص 200 میلی گرم میفپریستون و چهار تا هشت قرص 200 میکروگرم میزوپروستول را مصرف کنید. برای کمک به مدیریت درد باید یک مسکن مثل، ایبوپروفن در دسترس داشته باشید، استامینوفن و پاراستامول برای درد هنگام سقط جنین مؤثر نیستند، بنابراین توصیه نمی شوند.

روش مصرف همزمان میفپریستون و میزوپروستول برای ختم بارداری به صورت ذیل است:

مرحله 1:

یک قرص 200 میلی گرم میفپریستون را با آب ببلعید.

مرحله 2:

24 تا 48 ساعت صبر کنید.

مرحله 3:

4 قرص میزوپروستول (هر کدام 200 میکروگرم) را زیر زبان خود گذاشته و به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. در این 30 دقیقه نباید صحبت کنید یا غذا بخورید، بنابراین خوب است در جای ساکتی باشید که مزاحمتی برایتان ایجاد نشود. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید. همچنین این زمان برای مصرف مسکن مانند ایبوپروفن مناسب است، زیرا درد گرفتگی به زودی آغاز می‌شود.

قاعدتاً باید 3 ساعت پس از استفاده از 4 قرص میزوپروستول دچار خونریزی و درد گرفتگی شوید.

مرحله 4:

24 ساعت پس از مصرف 4 قرص میزوپروستول، درصورتی که به خونریزی نیفتادید یا در صورت عدم اطمینان از رخ دادن سقط، 4 قرص میزوپروستول دیگر را زیر زبان خود بگذارید. به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید.

سایر ملاحظات مربوط به سقط جنین با استفاده از میفپریستون و میزوپروستول

اطلاعات مربوط به آنچه که پس از مصرف میفپریستون و میزوپروستول رخ می‌دهد را در اینجا کسب کنید.

در صورت داشتن گرفتگی‌های شدید، ایبوپروفن داروی خوبی برای تحمل درد است. می‌توانید در اکثر کشورها ایبوپروفن 200 میلی‌گرم را بدون نسخه (بدون نیاز به تجویز) بخرید. 3 تا 4 قرص (هر كدام 200 میلی گرم) را هر 6-8 ساعت مصرف كنید. درصورت نیاز به داروی بیشتر برای تسکین درد، می‌توانید هر 6-8 ساعت 2 قرص استامینوفن (325 میلی‌گرم) مصرف کنید.

اگر نگران روند سقط جنین هستید و می‌خواهید پشتیبانی بیشتری را دریافت کنید، می‌توانید با دوستان ما در وبسایت www.safe2choose.org، یا www.womenhelp.orgیا www.womenonweb.orgتماس بگیرید.

در صورت مصرف قرص‌های سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول، احتمالاً برای ویزیت پیگیری نیازی به مراجعه به یک ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی ندارید. این داروها به قدری مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند فقط در موارد زیر باید ویزیت پیگیری را داشته باشید:

 • اگر احساس بیماری کردید،‌ یا پس از 2 یا 3 روز درد شما بهبود نیافت. در صورت رخ دادن این اتفاق، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.
 • دو هفته پس از مصرف قرص‌های سقط هنوز علائم بارداری را احساس می‌کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کم نمی‌شود.

دستورالعمل مربوط به سقط جنین فقط با استفاده از فقط میزوپروستول

بقبل از شروع، توصیه‌های ما را در مورد قبل از استفاده از قرص‌ها بخوانید. مطمئن شوید که:

در صورتی که میفپریستون در منطقه شما موجود نباشد، می توانید برای ختم بارداری فقط از میزوپروستول استفاده کنید.

برای سقط با استفاده از میزوپروستول، باید 12 قرص 200 میکروگرمی میزوپروستول را مصرف کنید. همچنین برای کمک به مدیریت درد،‌ باید یک مسکن مثل ایبوپروفن در دسترس داشته باشید. استامینوفن و پاراستامول برای کنترل درد هنگام سقط جنین مؤثر نیستند، بنابراین توصیه نمی‌شوند.

نحوه استفاده از فقط میزوپروستول برای ختم بارداری به صورت ذیل است:

مرحله 1:

4 قرص میزوپروستول (هر کدام 200 میکروگرم) را زیر زبان خود گذاشته و به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. در این 30 دقیقه نباید صحبت کنید یا غذا بخورید، بنابراین خوب است در جای ساکتی باشید که مزاحمتی برایتان ایجاد نشود. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید. همچنین این زمان برای مصرف مسکن مانند ایبوپروفن مناسب است، زیرا درد گرفتگی به زودی آغاز می‌شود.

مرحله 2:

3 ساعت صبر کنید.

مرحله 3:

4 قرص میزوپروستول دیگر (200 میکروگرم) را زیر زبان خود قرار دهید و آنها را به مدت 30 دقیقه آنجا نگه دارید تا حل شوند

مرحله 4:

3 ساعت دیگر صبر کنید.

مرحله 5:

4 قرص میزوپروستول دیگر (200 میکروگرم) را زیر زبان بگذارید و آنها را به مدت 30 دقیقه در آنجا نگه دارید تا حل شوند.

هنگام مصرف قرص‌ها باید دچار خونریزی و درد گرفتگی شوید. حتی اگر قبل از مصرف همه‌ی قرص‌ها خونریزی‌تان شروع شود، باز هم باید همه‌ی 12 قرص را مصرف کنید.

سایر ملاحظات مربوط به سقط جنین با استفاده از میزوپروستول:

اطلاعات مربوط به آنچه که پس از مصرف میزوپروستول رخ می‌دهد را در اینجا کسب کنید.

در صورت داشتن گرفتگی‌های شدید، ایبوپروفن داروی خوبی برای تحمل درد است. می‌توانید در اکثر کشورها ایبوپروفن 200 میلی‌گرم را بدون نسخه (بدون نیاز به تجویز) بخرید. 3 تا 4 قرص (هر كدام 200 میلی گرم) را هر 6-8 ساعت مصرف كنید. درصورت نیاز به داروی بیشتر برای تسکین درد، می‌توانید هر 6-8 ساعت 2 قرص استامینوفن (325 میلی‌گرم) مصرف کنید.

اگر نگران روند سقط جنین هستید و می‌خواهید پشتیبانی بیشتری را دریافت کنید، می‌توانید با دوستان ما در وبسایت www.safe2choose.org، یا www.womenhelp.orgیا www.womenonweb.orgتماس بگیرید.

در صورت مصرف میزوپروستول، احتمالاً برای ویزیت پیگیری نیازی به مراجعه به یک ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی ندارید. این داروها به قدری مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند فقط در موارد زیر باید ویزیت پیگیری را داشته باشید:

 • اگر احساس بیماری کردید،‌ یا پس از 2 یا 3 روز درد شما بهبود نیافت. در صورت رخ دادن این اتفاق، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.
 • دو هفته پس از مصرف قرص‌های سقط هنوز علائم بارداری را احساس می‌کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کم نمی‌شود.

نویسندگان:

 • تمام مطالب درج‌شده در این وب‌سایت توسط تیم HowToUseAbortionPill.org و مطابق با استانداردها و پروتکل‌های فدراسیون ملی سقط جنین، سازمان ایپاس (Ipas)، سازمان جهانی بهداشت، سازمان DKT International، و سازمان carafem نوشته شده است.
 • فدراسیون ملی سقط جنین (NAF)، انجمن حرفه‌ای ارائه‌کنندگان خدمات سقط جنین در آمریکای شمالی و یکی از رهبران جنبش طرفدار انتخاب است. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با رهنمودهای سیاست بالینی ۲۰۲۰ منتشرشده توسط NAF قرار دارد.
 • Ipas تنها سازمان بین‌المللی است که صرفاً بر گسترش دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و مراقبت‌های ضدبارداری تمرکز دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با به‌روزرسانی‌های بالینی در بهداشت باروری ۲۰۱۹ منتشرشده توسط Ipas قرار دارد.
 • سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهداشت جامعۀ جهانی را بر عهده دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با سقط جنین ایمن ۲۰۱۲: رهنمود فنی و سیاستی برای نظام‌های سلامت منتشرشده توسط WHO قرار دارد.
 • DKT International سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر قدرت بازاریابی اجتماعی در برخی از بزرگترین کشورها با بیشترین نیاز به تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز و سقط جنین ایمن است.
 • carafem یک شبکۀ کلینیکی است که به ارائۀ مراقبت‌های مناسب و حرفه‌ای در زمینۀ سقط جنین و تنظیم خانواده می‌پردازد تا افراد بتوانند تعداد فرزندان و فاصلۀ فرزندآوری خود را کنترل کنند.

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.

قدرت گرفته از Women First Digital