موارد منع مصرف قرص سقط جنین


در چه شرایطی باید از مصرف قرص‌های سقط جنین در خانه اجتناب کنم؟

در صورت موارد زیر باید از مصرف قرص‌های سقط جنین در خانه اجتناب کنید: اگر بیش از ۱۱ هفته از بارداریتان گذشته باشد؛ اگر به میفپریستون یا میزوپروستول آلرژی دارید؛ اگر مشکلات سلامت جدی، از جمله مشکلات لخته شدن خون دارید؛ یا اگر اعتقاد دارید یا می‌دانید که حاملگی در خارج از رحم رشد می‌کند (حاملگی خارج رحمی).

موارد منع مصرف قرص سقط جنین

در صورت موارد زیر باید از مصرف قرص‌های سقط جنین در خانه اجتناب کنید: اگر بیش از ۱۱ هفته از بارداریتان گذشته باشد؛ اگر به میفپریستون یا میزوپروستول آلرژی دارید؛ اگر مشکلات سلامت جدی، از جمله مشکلات لخته شدن خون دارید؛ یا اگر اعتقاد دارید یا می‌دانید که حاملگی در خارج از رحم رشد می‌کند (حاملگی خارج رحمی).

مراجع