ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ 10 ပတ်မှ 13ပတ် အတွင်း ဆေးဖြင့်ဖျက်ချခြင်း

10-13 ပတ် အတွင်းရှိကိုယ်ဝန်များကို ဆေးများအသုံးပြုပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် ဖျက်ချနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သတိပြုရမည့် အချက်များလည်း ရှိပါသေးတယ်။

Pregnancies between 10-13 weeks

ရက်သတ္တပတ်အလိုက်ဆေးဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း

ကိုယ်ဝန် အစောပိုင်းကာလတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဖျက်ချရာတွင်လည်း အန္တရာယ်ပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ ဖော်ပြချက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအလိုက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၁၀ ပတ်ကြာပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုတွင် ဘာဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။

ဆေးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သွေးသွန်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းထက် ပိုမိုများနိုင်ပြီး အစိုင်အခဲများလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ကာလ 10-13 ပတ်ကို ဖျက်ချသည့်အမျိုးသမီးများတွင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီး တစ်သျှူးစများကဲသို့ အပိုင်းအစများလဲ ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး သင့်ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအောင်မြင်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးသွန်ခြင်းများပါက ထွက်ကျလာသော အသားစများနှင့် သွေးခဲများကို အိမ်သာထဲတွင် စွန့်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုမှာတရားမဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါက ထိုသို့သွေးသွန်ထားသည့်အရာများ၊ အဝတ်စတို့ကို စွန့်ပစ်ရာတွင် အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

စာရေးသူများ-

စာကိုးများ-