ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ 10 ပတ်မှ 13ပတ် အတွင်း ဆေးဖြင့်ဖျက်ချခြင်း

10-13 ပတ် အတွင်းရှိကိုယ်ဝန်များကို ဆေးများအသုံးပြုပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် ဖျက်ချနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သတိပြုရမည့် အချက်များလည်း ရှိပါသေးတယ်။

Pregnancies between 10-13 weeks

ရက်သတ္တပတ်အလိုက်ဆေးဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း

ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သော ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းများသည် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ် နည်းပါးသည်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်သန်လာသည်နှင့်အမျှ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ် မြင့်တက်လာသည်။ ဥပမာ၊ မပြည့်စုံသောကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်သည် ၀-၁၀ ပတ်အထိ ကိုယ်ဝန်အတွက် ၁.၆% ဖြစ်ပြီး၊ ၁၂ ပတ် ကိုယ်ဝန်အတွက်မှာ ၃.၄% ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းသည် ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပတ်နှင့်အထက်အတွက် ဘေးကင်းနိုင်သေးသည်၊ သို့သော် မတူညီသော ပရိုတိုကောများကို လိုအပ်လိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန် ၁၀ ပတ်နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၃ ပတ်မတိုင်ခင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းတစ်ခုအတွင်း သင် ဘာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်လဲ။

ဆေးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သွေးသွန်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းထက် ပိုမိုများနိုင်ပြီး အစိုင်အခဲများလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ကာလ 10-13 ပတ်ကို ဖျက်ချသည့်အမျိုးသမီးများတွင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီး တစ်သျှူးစများကဲသို့ အပိုင်းအစများလဲ ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး သင့်ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအောင်မြင်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးသွန်ခြင်းများပါက ထွက်ကျလာသော အသားစများနှင့် သွေးခဲများကို အိမ်သာထဲတွင် စွန့်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုမှာတရားမဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါက ထိုသို့သွေးသွန်ထားသည့်အရာများ၊ အဝတ်စတို့ကို စွန့်ပစ်ရာတွင် အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

စာရေးသူများ-

  • ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ Ipas၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ DKT International နှင့် carafem တို့ထံမှ စံနှုန်းများ၊ ပရိုတိုကောများနှင့်အညီ HowToUseAbortionPill.org အဖွဲ့မှ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (NAF) သည် မြောက်အမေရိကရှိ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများပါဝင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး၊ ပရိုရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိ အကြောင်းအရာသည် NAF မှထုတ်ပြန်သော 2020 ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
  • Ipas သည် ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် သန္ဓတားခြင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိစေခြင်းပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်သည့် တစ်ခုတည်းသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိအကြောင်းအရာသည် Ipas မှထုတ်ပြန်သော မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး 2019 ရှိ ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုအပ်ဒိတ်များ နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
  • ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) သည် နိုင်ငံတကာရှိ အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် တာဝန်ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးအေဂျင်စီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ HowToUseAbortionPill.org ရှိအကြောင်းအရာသည် WHO မှထုတ်ပြန်သော 2012 ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း- ကျန်းမာရေးစနစ်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက် နှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
  • DKT International သည် မိသားစုအစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ HIV/AIDS ကာကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် ဘေးကင်းသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက် အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်အချို့ပေါ်ရှိ ဆိုရှယ်မားကတ်တင်း၏စွမ်းအားပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ရန် 1989 ၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်ကျိုးမဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
  • carafem သည် လူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးအရေအတွက်ကို သတ်မှတ် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် အဆင်ပြေပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် မိသားစုအစီအစဉ်ဆွဲခြင်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဆေးဝါးကွန်ရက်ဖြစ်ပါသည်။

စာကိုးများ-

HowToUseAbortionPill.org သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501c(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။
HowToUseAbortionPill.org တွင် ပံ့ပိုးတင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

Women First Digital မှ အားဖြည့်ထားသော