အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

Courses within safe medical abortion.

သင်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံသော ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သက်ဆိုင်သူများအတွက် အထူးသီးသန့် သင်တန်းများ။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့် သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

သင်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံသော ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သက်ဆိုင်သူများအတွက် အထူးသီးသန့် သင်တန်းများ။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့် သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

Courses within safe medical abortion.

ဆေးဝါးပညာရှင် သင်တန်း

ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း (MA) အွန်လိုင်းသင်တန်းကို ဆေးဝါးပညာရှင်များနှင့် ဆေးဆိုင်၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင့်လျော်မည့် အသိပညာပေးရန်နှင့် ကိုယ်၀န်ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးပြားများကို ပေးရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။

ဆေးပညာကျောင်းသား သင်တန်

ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း (MA) အွန်လိုင်းသင်တန်းကို ဆေးကျောင်းသားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အရေးပါသော အသိပညာများ ပေးရန် နှင့် ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန် တောင်းဆိုလာသော (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို လက်ခံရရှိထားသည့် အမျိုးသမီးများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေရေး အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး နေရာများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့် ဆေးဝါး

ဤအွန်လိုင်းသင်တန်းကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးနေရာများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့် ဆေးဝါး (သို့မဟုတ် ဆေးပြားများသုံး၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ဤသင်တန်းမှ လေ့လာသိရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ဆေးပြားသုံး၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ဘေးကင်းစေရန် လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန် သင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဒီသင်တန်းကို Médecins Sans Frontières နှင့် www.HowToUseAbortionPill.org တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။

ကိုယ့်ကိုယ်ကို- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစီမံခန့်ခွဲ

ဤအွန်လိုင်းသင်တန်းသည်မိမိကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်ကြိုးစားနေသူမည်သူမဆိုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ဤသင်တန်းတွင်သင်လေ့လာမည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူဆေးလုံးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည်လုံခြုံ, လက်လှမ်းမီမှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစေရန်သင်ကူညီနိုင်သည်။ ဤသင်တန်းကိုအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ထုတ်လုပ်သည် Médecins Sans Frontières ပြီးတော့ www.HowToUseAbortionPill.org

သင်တန်းဝင်ပါ

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တိကျမှန်ကန်စွာ လည်ပတ်စေရန် အမည်မသိသော ကွတ်ကီးများနှင့် အမျိုးမျိုးသော တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုများကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် and ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒများကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။'