ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးရာတွင် သတိပြုသင့်သည့်အချက်မျာ

သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း 13 ပတ်နှင့် အထက်ရှိနေခြင်း၊ mifepristone သို့မဟုတ် misoprostol နှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပြီးတော့ တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်သည့် သွေးခဲတတ်ခြင်း နှင့် သားအိမ်ပြင်ပကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း အစရှိသော ပြဿများထဲမှ တစ်ခုခုရှိနေခဲ့ပါလျှင် ဆေးကိုအိမ်မှာမသောက်သုံးသင့်ပါ။

References:

HowToUseAbortionPill.org သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501c(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။
HowToUseAbortionPill.org တွင် ပံ့ပိုးတင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။