ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးရာတွင် သတိပြုသင့်သည့်အချက်မျာ


မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် အိမ်မှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်သင့်ပါသနည်း။

သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း 13 ပတ်နှင့် အထက်ရှိနေခြင်း၊ mifepristone သို့မဟုတ် misoprostol နှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပြီးတော့ တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်သည့် သွေးခဲတတ်ခြင်း နှင့် သားအိမ်ပြင်ပကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း အစရှိသော ပြဿများထဲမှ တစ်ခုခုရှိနေခဲ့ပါလျှင် ဆေးကိုအိမ်မှာမသောက်သုံးသင့်ပါ။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးရာတွင် သတိပြုသင့်သည့်အချက်မျာ

သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း 13 ပတ်နှင့် အထက်ရှိနေခြင်း၊ mifepristone သို့မဟုတ် misoprostol နှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပြီးတော့ တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်သည့် သွေးခဲတတ်ခြင်း နှင့် သားအိမ်ပြင်ပကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း အစရှိသော ပြဿများထဲမှ တစ်ခုခုရှိနေခဲ့ပါလျှင် ဆေးကိုအိမ်မှာမသောက်သုံးသင့်ပါ။

စာကိုးမျာ