คำแนะนำสำหรับการทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาเม็ด

เรียนรู้วิธีใช้ยาทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Instructions for a Safe Abortion with pills
Abortion in Your Country

การทำแท้งในประเทศของคุณ

Abortion in Your Country

คำแนะนำสำหรับการทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาเม็ด

การฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการทำแท้งผ่านวิดีโอออนไลน์หรือหลักสูตรพร้อมประกาศนียบัตรรับรอง

เรียนรู้เพิ่มเติม
Safe Abortion Training and Education