หลักสูตรออนไลน์

Courses within safe medical abortion.

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในสายอาชีพด้านการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ

Courses within safe medical abortion.

I. หลักสูตรเภสัชกร

Medical Abortion (MA) เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางเภสัชกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และกำหนดโครงสร้างในการปฏิบัติและทำให้แน่ใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการจัดยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ได้

เข้าสู่หลักสูตร

II. หลักสูตรนักศึกษาแพทย์

Medical Abortion (MA) เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการกำหนดโครงสร้างในการปฏิบัติ และทำให้แน่ใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยเหลือสตรีที่ต้องการหาวิธีหรือได้รับการทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้

เข้าสู่หลักสูตร

III. Medication Abortion ตามหลักการในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา (หรือการทำแท้งด้วยยา) ตามหลักมนุษยธรรม ด้วยความรู้ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำแท้งด้วยยานั้นมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

เข้าสู่หลักสูตร

การยุติการตั้งครรภ์แบบกำหนดเอง

หลักสูตรออนไลน์นี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองหรือกำลังทำการยุติการตั้งครรภ์ที่บ้าน โดยข้อมูลที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยานั้นปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

เข้าสู่หลักสูตร

เว็บไซต์นี้อาจต้องใช้คุกกี้ที่ไม่เปิดเผยและบริการของบุคคลที่สามหลายอย่างเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถอ่านข้อกำห นดและเงื่อนไข และน โยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมนี้