หลักสูตรออนไลน์

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในสายอาชีพด้านการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ

choose-online-courses

I. หลักสูตรเภสัชกร

Medical Abortion (MA) เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางเภสัชกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และกำหนดโครงสร้างในการปฏิบัติและทำให้แน่ใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการจัดยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ได้

II. หลักสูตรนักศึกษาแพทย์

Medical Abortion (MA) เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการกำหนดโครงสร้างในการปฏิบัติ และทำให้แน่ใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยเหลือสตรีที่ต้องการหาวิธีหรือได้รับการทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้

III. Medication Abortion ตามหลักการในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา (หรือการทำแท้งด้วยยา) ตามหลักมนุษยธรรม ด้วยความรู้ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำแท้งด้วยยานั้นมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.