ห้องเรียนออนไลน์

เลือกวิชาที่คุณสนใจ

วิชาเรียนต่างๆถูกออกแบบมาเฉพาะและเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมกับคุณ

choose-online-courses

I. วิชาเรียนสำหรับเภสัชกร

วิชาการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ถูกออกแบบมาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติในการจ่ายยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์

II. วิชาเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์

วิชาการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือได้รับการบริการยุติการตั้งครรภ์

III. Medication Abortion In Humanitarian Aid Settings

This online course has been designed with the aim of increasing knowledge about and access to medication abortion (or abortion with pills) in humanitarian settings. With the information you will learn in this course, you can help to ensure that abortions with pills are safe, accessible, and secure. This course is produced in collaboration between Médecins Sans Frontières and www.HowToUseAbortionPill.org

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.