หลักสูตรออนไลน์

Courses within safe medical abortion

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในสายอาชีพด้านการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ
Courses within safe medical abortion

Medication Abortion ตามหลักการในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา (หรือการทำแท้งด้วยยา) ตามหลักมนุษยธรรม ด้วยความรู้ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำแท้งด้วยยานั้นมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

เข้าสู่หลักสูตร

การยุติการตั้งครรภ์แบบกำหนดเอง

หลักสูตรออนไลน์นี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองหรือกำลังทำการยุติการตั้งครรภ์ที่บ้าน โดยข้อมูลที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยานั้นปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

เข้าสู่หลักสูตร
HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital