องค์กรภาคีในภูมิภาคต่างๆ

คำแนะนำสำหรับการทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาเม็ด

เลือกประเทศของคุณ
Abortion in Your Country
HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital