บล็อก

What happens after an abortion in the body?

Medical abortion is one of the safest, most effective medical procedures. It’s the preferred method of termination for pregnancies under 11 weeks.

Read more

Latest

18 Feb, 2021

What happens after an abortion in the body?

Medical abortion is one of the safest, most effective medical procedures. It’s the preferred method of termination for pregnancies under 11 weeks.

Read more

HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital