ก่อนใช้ยา 

ให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อมูลดีแล้ว และเตรียมตัวก่อนใช้ยา

Pregnacy calculator

การคำนวนอายุครรภ์

Pregnacy calculator

จากงานวิจัยระบุว่าการทำแท้งโดยใช้ยานั้นถูกแนะนำให้ใช้กับผู้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ นับตั้งแต่ประจำเดือนครั้งสุดท้าย คุณสามารถใช้การคำนวนอายุครรภ์เพื่อระบุการแท้งที่เหมาะสมได้ 

หากประจำเดือนครั้งล่าสุดของคุณเริ่มต้นเมื่อหรือหลัง:

คุณยังสามารถคิดถึงยายุติการตั้งครรภ์ได้

ข้อพึงระวัง

หากคุณใช่ห่วงคุมกำเนิดที่ติดตั้งภายในมดลูก (ห่วงทองแดงหรือห่วงที่ปล่อยโฮร์โมนโปรเจสเตอโรน) คุณต้องเอาห่วงคุมกำเนิดออกก่อนที่จะเริ่มกินยาเพื่อทำแท้ง 

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สำรวจตัวเองว่ากำลังมีสุขภาพดีหรือไม่ อย่าให้เจ็บป่วยหรือไม่สบาย แต่อย่างไรก็ตามหากคุณรับยาต้านไวรัส คุณถือเป็นคนที่สุขภาพดี 

หากคุณกังวลและอยากเก็บเรื่องการทำแท้งไว้เป็นเรื่องส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ให้เก็บยาทำแท้งไว้ใต้ลิ้นแทนทางช่องคลอด ยาที่ใช้ทำแท้งอาจจะยังหลงเหลืออยู่หากใช้แบบสอดทางช่องคลอด ในบางประเทศคุณอาจจะถูกรายงานกับทางเจ้าหน้าที่รัฐได้หากพบเจอยานี้ในช่องคลอดของคุณ 

หากคุณอยู่ระหว่างให้นมบุตร ยาไมโซพรอสทอลอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงคือ อาการท้องเสียในทารกที่ดื่มนมแม่ วิธีหลีกเลี่ยงอาการท้องเสียของทารกสามารถทำได้โดยการให้นมบุตรก่อนที่จะกินยาไมโซพรอสทอล จากนั้นรอ 4 ชั่วโมงแล้วค่อยให้นมบุตรอีกครั้งหนึ่ง 

หากคุณเป็นโรคโลหิตจาง(มีธาตุเหล็กในเลือดต่ำ) ให้สังเกตหาสถานพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลเกิน 30 นาทีจากที่พักของคุณ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ยามจำเป็น หรือหากคุณมีภาวะโลหิตจางมากกว่าปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยาทำแท้ง 

คำแนะนำทั่วไป

Eat lightly

กินยาไอบรูโปรเฟนก่อนกินยาไมโซพรอสทอล เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการบีบตัวของมดลูก 

Someone helpful

หากคุณใช้ยาไมโซพรอสทอลที่บ้านของคุณหรือที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ที่สามารถนอนพักได้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง หลังจากกินยา

Drink plenty

ดื่มน้ำมากๆตลอดขั้นตอนการทำแท้ง 

medication

หาคนอยู่เป็นเพื่อนเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือดุแลคุณได้

Lie down

กินน้อยๆ (กินขนมปังปิ้งหรือแครกเกอร์จะช่วยลดอาการคลื่นไส้)

medical help

วางแผนความปลอดภัยก่อนที่คุณจะเริ่มกินยาเพื่อทำแท้ง ซึงเป็นจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

การวางแผนที่ปลอดภัย 

จากการอ้างอิงจากสภาสูตินารีย์แพทย์และสูติแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้ยาทำแท้งในช่วยไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการณ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยสูง แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะพึงระวังถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ลองดูคำถามด้านล่างประกอบการวางแผนความปลอดภัยของคุณดู 

หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น คุณต้องแน่ใจว่าสามารถเดินไปถึงสถานพยาบาลดังกล่าวได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า (ในกรณีผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง ควรจะต้องแน่ใจว่าสามารถเดินทางไปถึงได้ภายใน 30 นาที) 

มีคนอยู่เป็นเพื่อนคุณที่สามารถขับรถได้ไหม? หรือจะนั่งแท็กซี่? หรือจะใช้บริการขนส่งสาธารณะ? ราคาเท่าไหร่? และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่? อย่าลืมว่าการขับรถเองในระหว่างที่มีอาการบาดเจ็บไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง 

การใช้ยาทำแท้งหรือการทำแท้งเองที่บ้านนั้นผิดกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่? คุณจะพูดคุยกับแพทย์อย่างไรให้เขาเข้าใจอาการบาดเจ็บของคุณและรักษาพยาบาลคุณและในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องความลับของคุณด้วย ? เรามีคำแนะนำให้หากคุณคิดไม่ออก 

ในบางประเทศ การทำแท้งโดยใช้ยาหรือการทำแท้งเองที่บ้านนั้นผิดกฎหมาย หมายความว่าหากคุณต้องการเข้ารับความช่วยเหลือจากแพทย์ คุณอาจจะต้องระวังคำพูดของคุณ แต่โชคดีที่การทำแท้งโดยใช้ยานั้นมีอาการคล้ายคลึงกันกับการแท้งโดยธรรมชาติ ดังนั้นคุณสามารถพูดประโยคต่อไปนี้ได้ 

  • "ดิฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ อยู่ดีๆก็มีเลือดออก"
  • "มีเลือดออกค่ะ แต่รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เลือดประจำเดือน"
  • "อยู่ดีๆก็เลือดออกค่ะ กลัวว่าจะมีอะไรผิดปกติ" 

การอ้างอิง:

เว็บไซต์นี้อาจต้องใช้คุกกี้ที่ไม่เปิดเผยและบริการของบุคคลที่สามหลายอย่างเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถอ่านข้อกำห นดและเงื่อนไข และน โยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมนี้