เราคือใคร

เราคือใคร

HowToUse ฮาวทูยูสคือชุมชนออนไลน์และกลุ่มคนที่อุทิศตนและเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดมีสิทธิในการเข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์

about us

งานของเรา

HowToUse ฮาวทูยูส ทำงานผ่านการให้ข้อมูลเรื่องการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา รวมถึงสิ่งที่ต้องพึงระวังก่อนใช้ยา การเข้าถึงแหล่งจำหน่ายยาที่เชื่อถือได้ วิธีการใช้ที่ถูกวิธีและปลอดภัย การเตรียมความพร้อม และการขอรับบริการทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสรุปเราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ให้มีข้อมูลเพียงพอและทำการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองทางเลือกที่แตกต่างกันของผู้หญิงแต่ละคน

เราทำงานที่ไหน

HowToUse ฮาวทูยูสเป็นองค์กรระดับโลกที่ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงทั่วโลก เว็บไซต์ของเราถูกแปลออกมาใน 30 ภาษา ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ติดต่อเราได้ที่ info@howtouseabortionpill.org

หมายเหตุ

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บเพจนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์ ผู้แต่งไม่สามารถรับความผิดอันเนื่องมาจากความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่ากรณีใดๆ

การอ้างอิง

 • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
 • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
 • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
 • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
 • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
 • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
 • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ทั่วไป

ด้วยการใช้บริการนี้ คุณให้การยอมรับต่อข้อกำหนดการบริการทั้งหมด ซึ่งเราอาจดำเนินการอัปเดตเป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เราอาจกระทำต่อข้อกำหนดการบริการ

เราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือปรับแก้การบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิด หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว็บไซต์นี้ไม่สามารถให้บริการได้ ณ เวลาใดหรือช่วงเวลาใด ๆ ในบางครั้งคราว เราอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ซึ่งมิได้ดำเนินการโดย www.howtouseabortionpill.org เว็บไซต์นี้มิได้ควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อการสูญเสียหรือเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและการบริการที่แต่ละเว็บไซต์นั้นกำหนดไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีการกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ สามารถหาได้ที่  www.howtouseabortionpill.org/#privacy-policy. ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณให้การยินยอมต่อการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ และให้การประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ข้อห้าม

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด คุณจะไม่: กระทำหรือส่งเสริมความผิดทางอาญา, ส่งผ่านหรือแพร่กระจายไวรัส, โทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดตรรกะ (Logic Bomb) หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นการมุ่งร้าย, เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี, ละเมิดต่อความเชื่อมั่นหรือเป็นการรุกรานหรือหยาบคายในรูปแบบใด ๆ, เจาะเข้าไปในบริการในรูปแบบต่าง ๆ, ทำให้ข้อมูลเสียหาย, ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่น, ละเมิดสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น, ส่งโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่ไม้ได้ร้องขอ ที่โดยทั่วไปหมายถึง “สแปม” หรือพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการเข้าถึงยังเว็บไซต์นี้

การละเมิดต่อข้อกำหนดนี้เป็นการกระทำที่ผิด และ www.howtouseabortionpill.org จะรายงานการละเมิดดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยตัวตนของคุณแก่หน่วยงานเหล่านั้น

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้การบริการ ไวรัส หรือสื่อที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นที่อาจทำให้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูลหรือสื่ออันเป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณได้รับเชื้อ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณหรือการดาวน์โหลดของคุณสำหรับสื่อใด ๆ ที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นที่มีการเชื่อมโยง

ทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์และเนื้อหา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงรูปภาพที่เป็นภาพถ่าย) ที่แสดงให้แก่คุณบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นสินทรัพย์ของ www.howtouseabortionpill.org หรือผู้ให้การอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดได้รับการสงวนไว้โดย www.howtouseabortionpill.org และผู้ให้การอนุญาต คุณอาจจัดเก็บ พิมพ์ และแสดงเนื้อหาที่จัดไว้ให้ทั้งหมดเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณได้เท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ หรือทำการผลิตซ้ำเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่จัดไว้ให้แก่คุณหรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ หรือไม่อาจใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจใดหรือองค์การทางการค้าใด ๆ ได้

การปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและสื่อทั้งหมดที่ปรากฏอบู่บนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป ประเด็นทั่วไป และเพื่อการศึกษาเท่านั้น เนื้อหาได้รับการจัดทำไว้ “อย่างที่เป็น” และการใช้งานของคุณหรือความไว้วางใจต่อสื่อดังกล่าวของคุณตกเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ไม่มีกรณีใดที่ www.howtouseabortionpill.org จะรับผิดชอบต่อประเภทใด ๆ ของการสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากเนื้อหาที่ประกาศบนเว็บไซต์ หรือปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

คุณอาจเชื่อมโยงเข้ากับหน้าหลักของเรา โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ก่อความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา แต่คุณต้องไม่สร้างลิงก์ในแบบที่แนะนำว่าเป็นรูปแบบของสมาคม การอนุมัติหรือการรับรองถึงส่วนใดของเราที่ไม่มีอยู่ คุณต้องไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เป็นของคุณ เว็บไซต์นี้ต้องไม่อยู่ในกรอบของเว็บไซต์อื่นใด หรือคุณไม่สามารถสร้างลิงก์ไปยังส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่นอกเหนือไปจากหน้าหลัก เราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตให้เชื่อมโยงลิงก์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คำสงวนสิทธิ์ด้วยความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปภาพของบุคคลผู้มีชื่อเสียง และลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

เว้นแต่มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งในทางตรงกันข้าม บุคคลทั้งหมด (รวมถึงชื่อและรูปภาพของบุคคล), เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาของบุคคลที่สาม, บริการ และ/หรือตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่มีการเชื่อมโยง, ลิงก์ หรือเข้าร่วมกับ www.howtouseabortionpill.org และคุณไม่ควรวางใจต่อการเชื่อมโยงหรือการเข้าร่วมดังกล่าว เครื่องหมายการค้า/ชื่อใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้าและชื่อแบรนด์หมายถึงสิ่งที่ได้รับการนำไปใช้เพื่ออธิบายหรือบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีทางใดที่เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้รับการรับรองหรือเชื่อมโยงกับ www.howtouseabortionpill.org

ค่าสินไหมทดแทน

คุณให้การตกลงว่าจะชดเชยค่าเสียหายและปกป้อง www.howtouseabortionpill.org, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ที่ปรึกษา, ตัวแทน และบริษัทในเครือ จากการเรียกร้อง, การรับผิด, ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ใด ๆ และจากบุคคลที่สามทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือการละเมิดต่อข้อกำหนดการบริการของคุณ

การเปลี่ยนแปลง

www.howtouseabortionpill.org มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ณ เวลาใดก็ตาม และไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยน, นำออก หรือทำให้เกิดความแตกต่างในการบริการ และ/หรือหน้าเว็บใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

ความเป็นโมฆะ

หากส่วนใดของข้อกำหนดบริการไม่สามารถบังคับใช้ได้ (ซึ่งรวมถึงการกำหนดใด ๆ ที่เรายกเว้นความรับผิดแก่คุณ) การบังคับใช้ของส่วนอื่นใดในข้อกำหนดการบริการนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ ข้ออื่น ๆ ทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และเป็นผล เท่าที่เป็นไปได้ที่หัวข้อ/ข้อย่อย หรือส่วนใดของหัวข้อ/ข้อย่อยสามารถใช้บังคับเพื่อแสดงถึงการส่งผลต่อส่วนที่เหลือ หัวข้อนั้นจะได้รับการตีความตามนั้น หรืออีกทางหนึ่ง คุณให้การยอมรับว่าหัวข้อจะได้รับการปรับให้ถูกต้องและตีความในแนวทางที่คล้ายคลึงกับความหมายเดิมของหัวข้อ/หัวข้อย่อยตามที่พึงอนุญาตตามกฎหมาย

คำร้อง

เราดำเนินการกับขั้นตอนการยื่นคำร้อง ซึ่งเราจะใช้เพื่อระงับข้อพิพาทเมื่อเกิดขึ้นในครั้งแรก โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำร้องใดหรือความเห็นใด

การสละสิทธิ์

หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และเราไม่มีการดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงถือสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์และการแก้ไขความเสียหายของเราในสถานการณ์อื่นใด ๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดการบริการข้างต้นก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดของทุกฝ่าย และใช้แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันใด ๆ และทั้งหมดระหว่างคุณและ www.howtouseabortionpill.org การสละสิทธิ์ต่อข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการบริการจะมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามโดยผู้อำนวยการของ www.howtouseabortionpill.org เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นมา:

www.howtouseabortionpill.org เข้าใจและให้คุณค่าแก่ความเป็นส่วนตัวของบุคคลทุกคนที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา และจะไม่ทำการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลในแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่คุณและในลักษณะที่สอดคล้องกับสิทธิ์ของคุณและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมาย

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่รวบรวมโดยเรา ที่สัมพันธ์กับการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน และให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจดีแล้ว การยอมรับของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถือว่าเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งแรก หากคุณไม่ยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเราในทันที

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะกับการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีการขยายต่อไปยังเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่าเราจะเป็นผู้จัดทำลิงก์เชื่อมโยงหรือได้รับการแชร์โดยผู้ใช้รายอื่นก็ตาม) เราไม่มีการควบคุมวิธีการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลของคุณโดยเว็บไซต์อื่น ๆ และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ดังกล่าวก่อนที่คุณจะมอบข้อมูลให้กับเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั่วไปของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเว็บไซต์ของเรา ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้คือข้อมูลทั่วไปที่อาจได้รับการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเป็นความลับ

 • ที่อยู่ IP และตำแหน่งที่ตั้ง
 • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
 • รายการ URLs ที่เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์อ้างอิง, การดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

เราไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ไปยังบุคคลได้ และในอนาคต หากเราเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เราจะขอรับความยินยอมโดยสมัครใจจากผู้ใช้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

 • ข้อมูลทั่วไปทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยตาม EU General Data Protection Regulation (GDPR) เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึง
  • A.1. ให้และจัดการการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์ของเรา
  • A.2. ปรับเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบส่วนบุคคลและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
  • A.3. วิเคราะห์การใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ของเรา [และรวบรวมผลตอบรับ] เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
 • ในบางกรณี การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • เราจะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราให้การปกป้องสิทธิ์ของคุณอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ GDPR และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไรและที่ใด

 • เรามีการเก็บรักษาข้อมูลทั่วไปไว้ เว้นแต่ผู้ใช้ร้องขอให้ทำการลบออกเป็นการเฉพาะ ในสถานการณ์ใด ๆ เราจะทำการทบทวนเป็นรายปีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้หรือไม่ ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกหากเราไม่จำเป็นต้องใช้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายของเรา
 • ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดของคุณอาจได้รับการจัดเก็บไว้หรือถ่ายโอนภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area (“ EEA”) (EEA ประกอบด้วยรัฐสมาชิก EU ทั้งหมด รวมถึงนอร์เวย์, ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) ถือว่าคุณให้การยอมรับและตกลงต่อข้อกำหนดนี้เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราและส่งข้อมูลมายังเรา หากเราไม่ทำการจัดเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูลภายนอก EEA เราจะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยตามที่ควรภายใน EEA และภายใต้ GDPR ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ข้อกำหนดตามสัญญาผูกพันตามกฎหมายระหว่างเราและบุคคลที่สามใด ๆ ที่เรานำมามีส่วนร่วม สิ่งป้องกันที่นำมาใช้คือ:
  • B.1. ข้อมูลจะได้รับการโอนถ่ายอย่างปลอดภัยผ่านโปรโตคอลที่มีการเข้ารหัส SSL
  • B.2. ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ Heroku ที่มีการเข้ารหัสที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • โดยไม่คำนึงถึงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และคุณได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังตามสมควรเมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลมายังเราทางอินเทอร์เน็ต

เรามีการแบ่งปันข้อมูลของคุณหรือไม่

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรและบริษัทในเครือที่เราถือหุ้นอยู่
 • เราอาจทำสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อโปรแกรมค้นหาต่าง ๆ, Google Analytics, การโฆษณาและการตลาด ในบางกรณี บุคคลที่สามอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจะขอการยินยอมจากคุณและดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับสิทธิ์ของคุณ ข้อผูกพันของเรา และข้อผูกพันของบุคคลที่สามภายใต้กฎหมาย ขณะนี้เราทำสัญญากับ: <table”>ชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ <th”>ข้อมูลที่เปิดเผย Google Analytics รับสถิติเกี่ยวกับผลกระทบและผู้ชม Google นั้นมีหน้าเว็บของตนเองสำหรับรายละเอียดนั้น: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en</th”></table”>
 • เราอาจรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีการรับส่ง การใช้งานรูปแบบ และข้อมูลอื่น ๆ เป็นบางครั้งคราว เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ข้อมูลจะถูกแบ่งปันและนำไปใช้ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น
 • ในสถานการณ์เฉพาะ เราอาจได้รับการร้องขอตามกฎหมายให้แบ่งปันข้อมูลเฉพาะที่เรามีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเรามีความเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมาย, เมื่อเรามีการรวบรวมด้วยข้อกำหนดของกฎหมาย, คำสั่งศาล หรือหน่วยงานภาครัฐ เราไม่มีการร้องขอการยินยอนเพิ่มเติมจากคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณในสถานการณ์ดังกล่าว และจะดำเนินการรวบรวมตามข้อเรียกร้องที่เป็นผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเรา

การรักษาความปลอดภัย

เราใช้ขั้นตอนและกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองการรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้งาน พนักงาน ตัวแทน และผู้ร่วมงานของเราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ควบคุมตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

ในทางภายใน การเข้าถึงข้อมูลข้องผู้ใช้ทั้งหมดนั้นถูกจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ และได้เข้าสู่ข้อตกลงด้านการรักษาความลับ

สิทธิ์ในการระงับและเพิกถอนข้อมูล

เพื่อใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจต้องส่งหรืออนุญาตให้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจำเพาะ

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีอยู่ โปรดติดต่อเราเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ privacy@howtouseabortionpill.org

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

“คุกกี้” คือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่กำหนดโดยเว็บไซต์บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนใด ๆ จากคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลที่หน้าเว็บของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถบันทึกการกำหนดลักษณะของคุณเพื่อใช้ในการเยี่ยมชมในอนาคตของคุณได้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความสนใจของคุณ ทำให้เราสามารถส่งมอบบริการที่เป็นในแบบส่วนตัวให้กับลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น คุณอาจเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โปรดทราบว่า ด้วยการปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มความสามารถได้

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics, Piwik และ Vimeo เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งาน ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร การใช้ของเราไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของคุณหรือการใช้งานของคุณอย่างปลอดภัยกับเว็บไซต์ของเรา โดยทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้ดีขึ้นและมอบประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นให้แก่คุณ

11. Linked Websites

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราส่งเสริมให้ผู้ใช้ให้การตระหนักเมื่อออกจากเว็บไซต์นี้ และให้อ่านคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่พวกเขาเข้าเยี่ยมชม เราทำการเลือกเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงด้วยอย่างระมัดระวัง โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์ของเราเองเท่านั้น

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@howtouseabortionpill.org privacy@howtouseabortionpill.org

การเปลี่ยนแปลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อเราพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างเป็นครั้งคราว หรือเมื่อเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะได้รับการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเราในทันที และถือว่าคุณให้การยอมรับต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

โปรดให้แน่ใจว่าคำถามของคุณนั้นชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่

Changes to Our Privacy Policy

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อเราพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างเป็นครั้งคราว หรือเมื่อเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะได้รับการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเราในทันที และถือว่าคุณให้การยอมรับต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

ผู้แต่ง:

 • เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยคณะทำงาน HowToUseAbortionPill.org โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบการจาก National Abortion Federation, Ipas, องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), DKT International และ Carafem
 • The National Abortion Federation (NAF) คือสมาคมระดับมืออาชีพในด้านการเตรียมการทำแท้งในอเมริกาเหนือ และเป็นแกนนำในด้านการสนับสนุนให้สตรีมีสิทธิ์ในการเลือกทำแท้งได้ เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ 2020 Clinical Policy Guidelines (แนวทางนโยบายทางคลินิกปี 2020) ที่เผยแพร่โดย NAF
 • Ipas เป็นหน่วยงานสากลเพียงแห่งเดียวที่ให้การมุ่งเน้นไปที่การขยายขอบเขตการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและการดูแลด้านการคุมกำเนิด เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ Clinical Updates In Reproductive Health 2019 (อัปเดตทางการแพทย์ด้านการอนามัยการเจริญพันธ์ปี 2019) ที่เผยแพร่โดย Ipas
 • องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านการสาธารณสุข เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ 2012 Safe abortion: technical and policy guidance for health systems (การทำแท้งที่ปลอดภัยปี 2012: แนวทางทางเทคนิคและนโยบายสำหรับระบบสุขภาพ) ที่เผยแพร่โดย WHO
 • DKT International คือองค์กรจดทะเบียนที่ไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งในปี 1989 เพื่อให้การมุ่งเน้นไปที่พลังของการตลาดทางโซเชียลในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดบางประเทศที่มีความต้องการสูงสุดในด้านการวางแผนครอบครัว การป้องกัน HIV/AIDS และการทำแท้งที่ปลอดภัย
 • Carafem เป็นเครือข่ายคลินิกด้านการดูแลการทำแท้งที่สะดวกและเป็นแบบมืออาชีพ และในด้านการวางแผนครอบครัวเพื่อให้ผู้คนสามารถควบคุมจำนวนและระยะห่างในการมีบุตรได้
HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital