คำแนะนำสำหรับการทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาเม็ด

เรียนรู้วิธีใช้ยาทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Instructions for a Safe Abortion with pills

การทำแท้งในประเทศของคุณ

Abortion in Your Country

การทำแท้งในประเทศของคุณ

คำแนะนำสำหรับการทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาเม็ด

เลือกประเทศ

การฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการทำแท้งผ่านวิดีโอออนไลน์หรือหลักสูตรพร้อมประกาศนียบัตรรับรอง

เรียนรู้เพิ่มเติม
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital