เกี่ยวกับการทำแท้งโดยใช้ยา

ในหลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายที่ออกมาเพื่อกกำกับควบคุมการทำแท้งและการใช้ยาทำแท้ง ในประเทศที่การทำแท้งถูกกฎหมายนั้น แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้คนไข้ใช้ยาไมเฟพริสโตน และยาไมโซพรอสทอล ในอายุครรภ์ 11 สัปดาห์แรก แต่ยาไมโซพรอสทอลเพียงตัวเดียวก็มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้ในอายุครรภ์ 11 สัปดาห์แรกเช่นกัน อาการทั่วไปของการใช้ยาทำแท้งนั้นคล้ายคลึงกับการแท้งโดยธรรมชาติและการใช้ยาทำแท้งยังปลอดภัยกับผู้หญิงที่ต้องการเก็บรักษาความลับด้วย

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

ได้ผลอย่างไร

การใช้ยาทำแท้งนั้นทำงานโดยการช่วยเปิดปากมดลูก และทำให้มดลูกบีบตัวและกดรัดให้การตั้งครรภ์ยุติลง

ในส่วนของยาไมโซพรอสทอล ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากกินยาชุดแรก ร่างกายจะดูซึมยาเข้าไปและคนไข้จะรู้สึกถึงการบีบรัดตัวของมดลูกและมีเลือดออก การแท้งจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการกินยาไมโซพรอสทอลเม็ดสุดท้าย หรือในบางกรณีก็เกิดการแท้งก่อนช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณเป็นกังวล

หากคุณกังวลว่าการใช้ยาทำแท้งจะสำเร็จหรือไม่ ให้สังเกตเนื้อเยื่อหรือรกที่จะออกมาทางช่องคลอด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนสีเข้มขนาดคล้ายลูกองุ่นและมีเนื้อเยื่อบางๆหุ้มอยู่ หรือเป็นถุงเล็กๆที่หุ้มด้วยเยื่อสีขาวพองๆ โดยลักษณะของเนื้อเยื่อที่ถูกขับออกมานั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ เนื้อเยื่อมีขนาดตั้งแต่เท่าเล็บมือ ถึง นิ้วหัวแม่โป้ง หากคุณสังเกตเห็นเนื้อเยื่อลักษณะดังกล่าวแสดงว่าการทำแท้งด้วยยานั้นเสร็จสมบูรณ์ และโดยทั่วไป เนื้อเยื่อเหล่านี้จะถูกปกคลุมโดยก้อนเลือด คุณอาจจะมองเห็นไม่ชัดนักหากไม่ตั้่งใจมอง

การอ้างอิง:

HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด