การใช้ยา

ยาที่ใช้ในการทำแท้งมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล การทำแท้งโดยใช้ยาเม็ดจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นหากใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ดี หากไม่มีไมเฟพริสโตน การใช้เพียงไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียวก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้และมีความปลอดภัย

เลือกว่าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำในการทำแท้งอย่างปลอดภัยด้วยไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลหรือใช้ไมโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียว

ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล
เฉพาะไมโซพรอสทอลเท่านั้น
How to Use

ก่อนที่จะเริ่มต้น กรุณาอ่านคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ ก่อนการใช้ยาเม็ด ต้องแน่ใจได้ว่า:

คำแนะนำในการทำแท้งโดยใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล

สำหรับการทำแท้งโดยใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลนั้น คุณจะต้องรับประทานไมเฟพริสโตนขนาด 200 มก. หนึ่งเม็ดและไมโซพรอสทอลขนาด 200 ไมโครกรัมจำนวนสี่ถึงแปดเม็ด นอกจากนี้แล้ว คุณยังต้องมียาแก้ปวดที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก เช่น ไอบูโพรเฟน เพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด ส่วนอะเซตามีโนเฟนและพาราเซตามอลนั้นใช้ไม่ได้ผลในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการทำแท้ง ดังนั้นจึงไม่ขอแนะนำให้ใช้

นี่คือ วิธีการใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลร่วมกันเพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:

กลืนไมเฟพริสโตน 200 มก. หนึ่งเม็ดพร้อมกับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2:

รอเป็นเวลา 24-48 ชม.

ขั้นตอนที่ 3:

ให้วางไมโซพรอสทอล 4 เม็ด (เม็ดละ 200 ไมโครกรัม) ไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นของคุณและทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อรอให้เม็ดยาละลาย คุณไม่ควรพูดหรือรับประทานอาหารในช่วงระยะเวลา 30 นาทีนี้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะอยู่ในสถานที่บางแห่งที่เงียบ ๆ ที่คุณจะได้ไม่ถูกรบกวน หลังจากผ่านไป 30 นาที ให้ดื่มน้ำและกลืนยาเม็ดส่วนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการรับประทานยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน เนื่องจากอาการปวดท้องอย่างกระทันหันจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

คุณควรเริ่มมีเลือดออกและมีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากรับประทานไมโซพรอสทอลจำนวน 4 เม็ด

ขั้นตอนที่ 4:

เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานไมโซพรอสทอลจำนวน 4 เม็ด หากเลือดของคุณยังไม่ออกมา หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าการทำแท้งนั้นได้ผล ให้วางไมโซพรอสทอลอีก 4 เม็ดไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นของคุณ อมไว้ใต้ลิ้นไว้เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อรอให้เม็ดยาละลาย หลังจากผ่านไป 30 นาที ให้ดื่มน้ำและกลืนยาเม็ดส่วนที่เหลือทั้งหมด

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ สำหรับการทำแท้งด้วยไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล:

เรียนรู้สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลได้ ที่นี่

หากคุณมีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างกะทันหัน ไอบูโพรเฟนคือ ยาที่ดีในการรับมือกับความเจ็บปวด คุณสามารถหาซื้อไอบูโพรเฟนขนาด 200 มก. ได้ที่เคาน์เตอร์ตามร้านค้าทั่วไป (โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา) ในเกือบทุกประเทศ รับประทาน 3-4 เม็ด (ขนาด 200 มก.) ทุก 6-8 ชั่วโมง หากคุณต้องการยาแก้ปวดชนิดพิเศษเพื่อบรรเทาอาการปวด คุณสามารถใช้ไทลินอลจำนวน 2 เม็ด (325 มก.) ทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง

หากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแท้งและประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆ ของเราได้ที่ www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org หรือ www.womenonweb.org.

หากคุณใช้ยาทำแท้งอย่างไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลมาก่อน บางทีคุณอาจไม่จำเป็นต้องไปพบผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตามการนัดหมายเพื่อติดตามผล ยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากซึ่งทางองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคุณต้องได้รับการติดตามผลเฉพาะในกรณีที่:

 • คุณรู้สึกไม่สบาย หรืออาการปวดของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไปเป็นเวลา 2 หรือ 3 วัน ในกรณีนี้เกิดขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยทันที
 • คุณจะยังรู้สึกถึงอาการจากการตั้งครรภ์หลังจากรับประทานยาทำแท้งไปแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์
 • เลือดของคุณออกมากและเลือดที่ออกไม่ลดลงหลังจากผ่านไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์

เฉพาะคำแนะนำสำหรับการทำแท้งด้วยไมโซพรอสทอลเท่านั้น

ก่อนที่จะเริ่มต้น กรุณาอ่านคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ ก่อนการใช้ยาเม็ด ต้องแน่ใจได้ว่า:

หากไม่มีไมเฟพริสโตนจำหน่ายในบริเวณที่คุณพักอาศัย คุณสามารถใช้ไมโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียวเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้

สำหรับการทำแท้งโดยใช้ไมโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียว คุณจะต้องรับประทานไมโซพรอสทอลขนาด 200 ไมโครกรัมจำนวนสิบสองเม็ด นอกจากนี้แล้ว คุณจะต้องมียาแก้ปวดที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก เช่น ไอบูโพรเฟน เพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด ส่วนอะเซตามีโนเฟนและพาราเซตามอลนั้นใช้ไม่ได้ผลในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการทำแท้ง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้

นี่คือ วิธีการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงชนิดเดียวเพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:

ให้วางไมโซพรอสทอล 4 เม็ด (เม็ดละ 200 ไมโครกรัม) ไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นของคุณและทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อรอให้เม็ดยาละลาย คุณไม่ควรพูดหรือรับประทานอาหารในช่วงระยะเวลา 30 นาทีนี้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะอยู่ในสถานที่บางแห่งที่เงียบ ๆ ที่คุณจะได้ไม่ถูกรบกวน หลังจากผ่านไป 30 นาที ให้ดื่มน้ำและกลืนยาเม็ดส่วนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการรับประทานยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน เนื่องจากอาการปวดท้องอย่างกระทันหันจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

ขั้นตอนที่ 2:

รอเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3:

วางยาไมโซพรอสทอลอีก 4 เม็ด (200 ไมโครกรัม) ไว้บริเวณใต้ลิ้นของคุณและทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีจนกว่าเม็ดยาจะละลาย

ขั้นตอนที่ 4:

รออีก 3 ชม.

ขั้นตอนที่ 5:

วางไมโซพรอสทอลอีก 4 เม็ด (200 ไมโครกรัม) ไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นของคุณและทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีจนกว่าเม็ดยาจะละลาย

คุณควรเริ่มมีเลือดออกและมีอาการปวดท้องอย่างกะทันหันขณะรับประทานยาเม็ด อย่าลืมรับประทารยาทั้ง 12 เม็ดแม้ว่าคุณจะเริ่มมีเลือดออกก่อนที่จะรับประทานจนหมดก็ตาม

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ สำหรับการทำแท้งโดยใช้ไมโซพรอสทอล:

เรียนรู้สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานไมโซพรอสทอลได้ ที่นี่

หากคุณมีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างกะทันหัน ไอบูโพรเฟนคือ ยาที่ดีในการรับมือกับความเจ็บปวด คุณสามารถหาซื้อไอบูโพรเฟนขนาด 200 มก. ได้ที่เคาน์เตอร์ตามร้านค้าทั่วไป (โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา) ในเกือบทุกประเทศ รับประทาน 3-4 เม็ด (ขนาด 200 มก.) ทุก 6-8 ชั่วโมง หากคุณต้องการยาแก้ปวดชนิดพิเศษเพื่อบรรเทาอาการปวด คุณสามารถใช้ไทลินอลจำนวน 2 เม็ด (325 มก.) ทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง

หากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำแท้งและประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆ ของเราได้ที่ www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org หรือ www.womenonweb.org.

หากคุณใช้ไมโซพรอสทอลมาก่อน บางทีคุณอาจไม่จำเป็นต้องไปพบผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตามการนัดหมายเพื่อติดตามผล ยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากซึ่งทางองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคุณต้องได้รับการติดตามผลเฉพาะในกรณีที่:

 • คุณรู้สึกไม่สบาย หรืออาการปวดของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไปเป็นเวลา 2 หรือ 3 วัน ในกรณีนี้เกิดขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยทันที
 • คุณจะยังรู้สึกถึงอาการจากการตั้งครรภ์หลังจากรับประทานยาทำแท้งไปแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์
 • เลือดของคุณออกมากและเลือดที่ออกไม่ลดลงหลังจากผ่านไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ผู้แต่ง:

 • เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยคณะทำงาน HowToUseAbortionPill.org โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบการจาก National Abortion Federation, Ipas, องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), DKT International และ Carafem
 • The National Abortion Federation (NAF) คือสมาคมระดับมืออาชีพในด้านการเตรียมการทำแท้งในอเมริกาเหนือ และเป็นแกนนำในด้านการสนับสนุนให้สตรีมีสิทธิ์ในการเลือกทำแท้งได้ เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ 2020 Clinical Policy Guidelines (แนวทางนโยบายทางคลินิกปี 2020) ที่เผยแพร่โดย NAF
 • Ipas เป็นหน่วยงานสากลเพียงแห่งเดียวที่ให้การมุ่งเน้นไปที่การขยายขอบเขตการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและการดูแลด้านการคุมกำเนิด เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ Clinical Updates In Reproductive Health 2019 (อัปเดตทางการแพทย์ด้านการอนามัยการเจริญพันธ์ปี 2019) ที่เผยแพร่โดย Ipas
 • องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านการสาธารณสุข เนื้อหาบน HowToUseAbortionPill.org นั้นสอดรับไปกับ 2012 Safe abortion: technical and policy guidance for health systems (การทำแท้งที่ปลอดภัยปี 2012: แนวทางทางเทคนิคและนโยบายสำหรับระบบสุขภาพ) ที่เผยแพร่โดย WHO
 • DKT International คือองค์กรจดทะเบียนที่ไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งในปี 1989 เพื่อให้การมุ่งเน้นไปที่พลังของการตลาดทางโซเชียลในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดบางประเทศที่มีความต้องการสูงสุดในด้านการวางแผนครอบครัว การป้องกัน HIV/AIDS และการทำแท้งที่ปลอดภัย
 • Carafem เป็นเครือข่ายคลินิกด้านการดูแลการทำแท้งที่สะดวกและเป็นแบบมืออาชีพ และในด้านการวางแผนครอบครัวเพื่อให้ผู้คนสามารถควบคุมจำนวนและระยะห่างในการมีบุตรได้

การอ้างอิง:

HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital