เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

HowToUse ฮาวทูยูสคือชุมชนออนไลน์และกลุ่มคนที่อุทิศตนและเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดมีสิทธิในการเข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์

Whoweare_illustration_01

งานของเรา

Whowedo_illustration_01

HowToUse ฮาวทูยูส ทำงานผ่านการให้ข้อมูลเรื่องการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา รวมถึงสิ่งที่ต้องพึงระวังก่อนใช้ยา การเข้าถึงแหล่งจำหน่ายยาที่เชื่อถือได้ วิธีการใช้ที่ถูกวิธีและปลอดภัย การเตรียมความพร้อม และการขอรับบริการทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสรุปเราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ให้มีข้อมูลเพียงพอและทำการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองทางเลือกที่แตกต่างกันของผู้หญิงแต่ละคน

เราทำงานที่ไหน

HowToUse ฮาวทูยูสเป็นองค์กรระดับโลกที่ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงทั่วโลก เว็บไซต์ของเราถูกแปลออกมาใน 24 ภาษา ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ติดต่อเราได้ที่   info@howtouseabortionpill.org

Wherewework_illustration_01

หมายเหตุ

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บเพจนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์ ผู้แต่งไม่สามารถรับความผิดอันเนื่องมาจากความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่ากรณีใดๆ

Disclaimer_illustration_01

แหล่งที่มาของข้อมูล

Reference_illustration_01
  • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
  • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
  • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
  • Creinin, M & Grossman D(2014). Medical Management of First-Trimester Abortion: 143(2):1-18.
  • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
  • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.
  • Von Hertzen H & Baird D(2006). Frequently asked questions about medical abortion. Contraception: 74(1):3-10.
  • Women's Health Care Physicians. Induced Abortion - ACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists,May 2015. Web.

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

การเข้าและใช้เว็บ www.howtousetheabortionpill.org (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) อีกทั้งการใช้ข้อมูล รูปภาพ เนื้อหา และวิดีโอที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า “เรา”) นั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อแจ้งเตือน (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า “เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ”) เมื่อเข้าไปใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการ (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) ตกลงต่อเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่อาจจะถูกอัพเดตโดยเราในบางครั้ง

เว็บไซต์ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะถูกใช้เพื่อทดแทนการดูแลหรือคำแนะนำทางการแพทย์ และดังนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาไว้วางใจ คุณควรหาคำแนะนำทางการแพทย์ตามคำถามหรือข้อกังวลที่เกี่ยวกับคุณโดยเฉพาะ

ทุกความพยายามได้ถูกทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บเพจของเว็บไซต์นี้นั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตตาม เนื้อหาอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และผู้เขียนไม่รับรองความถูกต้องหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหาในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน

เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจทำให้เกิดความทุกข์ยาก ทั้งการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของใครก็ตาม หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ ทั้งตอนออนไลน์หรือออฟไลน์

หากพลเมืองของประเทศใดก็ตามที่การยุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งผิดกฎหมายตัดสินใจเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปในทางที่ผิด หากคุณเข้ามาใช้เว็บไซต์จากประเทศที่เว็บไซต์นี้อาจจะผิดกฎหมาย คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้นเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของคุณเอง

เราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางทางเทคนิค หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือการผิดพลาดหรือบาดเจ็บใด ๆ อันเกิดจากปัญหาหรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ ปัญหาเหล่านั้นอาจเกิดจากการสื่อสารทางอีเมล์ที่ผิดพลาดหรือล่าช้า ระบบติดต่อ เซอร์ฟเวอร์ หรือการสื่อสารที่ติดขัดของการส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การลักขโมยหรือข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ

คุณต้องไม่พยายามรบกวนระบบการทำงานปกติของเว็บไซต์ โดยเฉพาะคุณต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัย แกะรอย เข้าถึงระบบโดยมิชอบ หรือรบกวนการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถและไม่อาจจะรบประกันได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะปราศจากซึ่งการแทรกแซง ไวรัส หรือรหัสที่อาจจะปนหรืออาจทำลายทรัพย์สิน คุณต้องรับผิดชอบต่อการหากระบวนการที่เหมาะสมและป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนำเข้าและส่งออก เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสีย หรือการอ้างที่อาจจะเกิดขึ้นของการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์

คุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย ให้เรา และผู้อำนวยการทุกคน สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้จ้างเหมา และอาสาสมัคร (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ” (Indemnitees)) จากต้นทุน ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม การฟ้องร้อง การกระทำ หรือข้อเรียกร้อง ความรับผิดชอบ การไกล่เกลี่ยโดยไม่มีข้อจำกัด การมีเหตุผลทางกฎหมาย บัญชี หรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่ว่าจะโดยตัวคนเดียวหรือกับผู้อื่น ซึ่งผู้ให้บริการอาจจะต้อง ประสบหรือถูกสั่งให้จ่าย หรือถูกเรียกเก็บ การฟ้องคดี อายุความ การสืบสวน หรือคดีที่อาจถูกฟ้อง เริ่มคดี ทำคดี ฟ้องร้อง หรือขู่ต่อผู้ให้บริการ อันเกิดจากกฎหมาย ความยุติธรรม กฎระเบียบ หรือกฎของรัฐบาลหรือหน่วยงานอำนาจศาลใด ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ การที่คุณละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ และหรือการละเมิดกฎหมายของคุณเอง

เว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์ของหน่วยงานภายนอกนั้นมีให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น การใช้เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ลิงค์จากเว็บไซต์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับหน่วยงานที่สาม หรือยอมรับเว็บไซต์ หรือสินค้า หรือบริการของหน่วยงานเหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ บริการ หรือการเชื่อมโยงไปยัง หรือมาสู่เว็บไซต์ และเราปฏิเสธความรับผิดชอบของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

เราไม่ประกันหรือรับรองข้อมูลในเว็บไซต์ว่ามีความเหมาะสมหรือสามารถเข้ามาใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ การเข้ามาใช้เว็บไซต์ คุณประกันและรับรองกับเราว่าคุณสามารถเข้าได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ได้

คุณยอมรับว่าอำนาจศาลในประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับเรา หรือที่มีต่อเว็บไซต์ หรือในประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวกับการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของคุณ อยู่ภายใต้ศาลแคนาดา และคุณยอมรับและยินยอมต่ออำนาจศาลแคนาดาต่อประเด็นความขัดแย้งซึ่งรวมไปถึงการฟ้องร้องเราหรือเว็บไซต์ หรือบริษัทในเครือ ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้จ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ สมาชิก ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม หรือผู้ให้ข้อมูลเนื้อหา

หากเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ไม่สามารถใช้ในศาลที่ศาลไม่มีอำนาจ เนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการก็ยังคงอยู่ จะไม่มีการงดเว้นเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ 

หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือประเด็นในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ คุณควรหยุดและไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.howtousetheabortionpill.org (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่พยายามจะรับประกันความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้ใช้ เราทำสิ่งนี้ด้วยการทำให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้เว็บเราโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล์

เว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูล หรือสถิติของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจใช้คุกกี้ (cookies) ที่ช่วยให้เราสามารถตรวจตราการเข้ามาใช้เว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลทั่ว ๆ ไปของผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เรานำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยให้บุคคลที่สามจะมาในรูปแบบรวบยอด และจะไม่มีข้อมูลชื่อ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะระบุตัวบุคคลได้

หากผู้ใช้ติดสินใจติดต่อกับผู้สร้างเว็บไซต์ ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยต่อโดยปราศจากความยินยอมที่ผู้ใช้ให้ล่วงหน้า นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อให้กับทีมที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ หรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคุณ และจะไม่ใช้ไปนอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใช้ให้ข้อมูลกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้กับเรา เช่นการตอบเกี่ยวกับข้อสัย เราอาจจะส่งข้อมูลไปยังวิธีที่ผู้ใช้มีความประสงค์ให้ติดต่อกลับ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ผู้ใช้ติดต่อกบัเว็บไซต์ หรือที่เว็บไซต์ติดต่อกับเราทางอีเมล์ ผู้ใช้ตระหนักว่าการติดต่อทางอีเมล์ที่ไม่มีระบบป้องกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่เป็นความลับ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความผิดพลาด เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดต่อผ่านอีเมล์ระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์

เมื่อ www.howtousetheabortionpill.org ให้บริการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์นั้นอาจมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้บังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น และนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้กับ www.howtousetheabortionpill.org เช่นเดียวกัน เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวกับเว็บไซต์เหล่านั้น

www.howtousetheabortionpill.org ต้อนรับความเห็นของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามหรือความเห็นและต้องการจะติดต่อเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ด “ติดต่อเรา”