การทำแท้งด้วยยาและภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต


ฉันจะสามารถตั้งครรภ์อีกครั้งได้เร็วแค่ไหนหลังจากที่ใช้ยาทำแท้ง?

คุณสามารถตั้งครรภ์ได้อีกครั้งใน 8 วันหลังจากทำแท้งด้วยยา ในกรณีที่คุณมีเพศสัมพันธ์ คุณควรพิจารณาการใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

ยาทำแท้งจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีข้อบกพร่องในอนาคตหรือไม่?

ไม่ ยาทำแท้งไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

การใช้ยาทำแท้งจะทำให้ฉันตั้งครรภ์ยากขึ้นในอนาคตหรือไม่?

ไม่ การใช้ยาทำแท้งจะไม่ทำให้การตั้งครรภ์ในอนาคตยากขึ้น

การทำแท้งด้วยยาและภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต

คุณสามารถตั้งครรภ์ได้อีกครั้งใน 8 วันหลังจากทำแท้งด้วยยา ในกรณีที่คุณมีเพศสัมพันธ์ คุณควรพิจารณาการใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

ไม่ ยาทำแท้งไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

ไม่ การใช้ยาทำแท้งจะไม่ทำให้การตั้งครรภ์ในอนาคตยากขึ้น

การอ้างอิง