ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยาทำแท้ง

ภายใต้สถานการณ์ใดที่ฉันควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้าน?

คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้านหากคุณมีอายุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์ หากคุณแพ้ ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหากคุณเชื่อว่าหรือทราบว่าการตั้งครรภ์กำลังเติบโตนอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)

คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้านหากคุณมีอายุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์ หากคุณแพ้ ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหากคุณเชื่อว่าหรือทราบว่าการตั้งครรภ์กำลังเติบโตนอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)

การอ้างอิง

เว็บไซต์นี้อาจต้องใช้คุกกี้ที่ไม่เปิดเผยและบริการของบุคคลที่สามหลายอย่างเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถอ่านข้อกำห นดและเงื่อนไข และน โยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมนี้