ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยาทำแท้ง


ภายใต้สถานการณ์ใดที่ฉันควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้าน?

คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้านหากคุณมีอายุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์ หากคุณแพ้ ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหากคุณเชื่อว่าหรือทราบว่าการตั้งครรภ์กำลังเติบโตนอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยาทำแท้ง

คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้านหากคุณมีอายุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์ หากคุณแพ้ ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหากคุณเชื่อว่าหรือทราบว่าการตั้งครรภ์กำลังเติบโตนอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)

การอ้างอิง